SEC wydaje zgodę na ETF futures bitcoina od Arca i Teucrium | Wiadomości | CrypS.

SEC wydaje zgodę na ETF futures bitcoina od Arca i Teucrium

Redaktor: Albert Czajkowski
usa sec zatwierdza eft btc futures

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zezwoliła spółkom Arca i Teucrium na wyemitowanie funduszu ETF opartego na kontraktach terminowych na bitcoina.

SEC ogłosiła tę decyzję w środę, dodając Teucrium do grona innych emitentów funduszy ETF opartych na kontraktach terminowych na bitcoina.

Firmy walczą o fundusze oparte na BTC

Warto zauważyć, że Teucrium i NYSE Arca złożyły wniosek zgodnie z ustawą o giełdach papierów wartościowych z 1934 r., wypełniając w SEC formularz 19b-4. Zatwierdzone do tej pory  fundusze ETF innych firm, oparte na kontraktach terminowych na bitcoina, działają na podstawie ustawy o spółkach inwestycyjnych z 1940 r. (Investment Company Act of 1940), która przewiduje nieco inną ścieżkę zatwierdzania.

Dotychczas SEC odrzuciła wszystkie wnioski o wprowadzenie spotowych ETF-ów BTC powołując się na obawy dotyczące manipulacji rynkowych i braku umowy o podziale nadzoru między emitentem ETF-u a dużym rynkiem, na którym obraca się aktywami bazowymi. Nie powstrzymało to jednak różnych firm przed próbami wprowadzenia na rynek funduszu ETF opartego na bitcoinie. O zatwierdzenie takiego produktu ubiega się m.in. Grayscale. CEO spółki sugerował w ostatnim czasie, że w przypadku odmowy ze strony SEC, rozważa pozwanie regulatora.

usa sec zatwierdza eft btc futuresreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.