Sąd staje po stronie kryptowalutowej spółki oskarżonej przez SEC

Sąd staje po stronie kryptowalutowej spółki oskarżonej przez SEC

Anna Sutowicz
SEC

Sędzia orzekł, że ​​wtórna sprzedaż tokenów LBC nie kwalifikuje się jako emisja papierów wartościowych w apelacji SEC przeciwko LBRY.


30 stycznia w New Hampshire przedstawiono werdykt w drugiej odsłonie sprawy wytoczonej przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przeciwko zdecentralizowanej platformie wydawniczej LBRY Inc. Sędzia wydał orzeczenie, zgodnie z którym wtórna sprzedaż kryptowaluty LBRY Credits (LBC), nie kwalifikuje się jako sprzedaż papierów wartościowych.

Orzeczenie zapadło w odwołaniu złożonym 30 stycznia przez SEC, podobno w celu uzyskania nakazu, aby zapobiec sprzedaży wtórnej. W marcu 2021 roku Amerykańska Komisja Papierów Wartościowich i Giełd złożyła skargę przeciwko LBRY Inc., twierdząc, że spółka zebrała 11 milionów dolarów ze sprzedaży tokena LBC jako niezarejestrowanego papieru wartościowego. Następnie 7 listopada 2022 roku sąd wydał orzeczenie w trybie uproszczonym na korzyść SEC. Pierwszą sprzedaż tokenów LBC zakwalifikował jako kontrakty inwestycyjne.

Podczas rozprawy 30 stycznia 2023 roku, Komisja zwróciła się do sędziego o wyjaśnienie pierwszego orzeczenia, mającego na celu zakazanie wszelkiej sprzedaży tokenów LBC. Sędzia stwierdził, że poprzednie orzeczenie dotyczyło tylko bezpośredniej sprzedaży tokena, a nie sprzedaży wtórnej.

Sprawa Ripple v. SEC

Poniedziałkowe orzeczenie może być pozytywnym znakiem dla Ripple toczącego spór z SEC w sprawie tokenów XRP. Regulator zarzuca im, że były dystrybuowane w niezarejestrowanej ofercie papierów wartościowych. Ripple, podobnie jak LBRY utrzymuje, że nigdy formalnie nie przeprowadził ICO.

SECreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.