Ponad 60% obywateli tego kraju inwestuje w kryptowaluty | Wiadomości | CrypS.

Ponad 60% obywateli tego kraju inwestuje w kryptowaluty

Kryptowaluty Turcja

Chociaż to Stany Zjednoczone, Indie oraz Wielka Brytania przodują pod względem wartości transakcji przeprowadzanych w wirtualnych walutach, według badań od Binance Research, Turcja depcze im po piętach.


Z raportu upublicznionego z okazji wydarzenia Binance Blockchain Week 2023, które odbyło się w zeszłym tygodniu, w mieście stanowiącym tureckie centrum finansowe – Stambule – wynika, iż znaczna ilość Turków inwestuje w kryptowalutowe aktywa.

turcja-kryptowaluty
Wartość transakcji kryptowalutowych w poszczególnych krajach od lipca 2022 do czerwca 2023 r. Źródło: Binance Research

Dlaczego kryptowaluty przykuwają uwagę?

Według wyników badań przeprowadzonych przez czołową giełdę wirtualnych walut pod względem dziennych obrotów, w ciągu ostatnich 3 lat adopcja tej klasy aktywów na terenie Turcji wzrosła z 16% do imponujących 40%. Ciekawe jest również to, że 27% Turków dołączyło do tego rynku w ciągu ostatniego roku.

Należy przy tym zaznaczyć, iż zespół Binance Research przeanalizował odpowiedzi uzyskane od grupy 606 obywateli Turcji. Ankiety te zostały przeprowadzone w kwietniu oraz maju 2023 r. przez firmę Twentyfi, jednak ich wyniki zostały udostępnione dopiero na wspomnianym wydarzeniu organizowanym przez Binance w ubiegłym tygodniu.

Dlaczego zatem Turcy zaczęli tak intensywnie interesować się tą wysoce ryzykowną klasą aktywów? Według przeprowadzonych badań aż 66% respondentów inwestujących w wirtualne waluty wskazało na kuszącą wizję potencjalnego zysku.

Niewątpliwie jest to rynek, na którym można zarówno szybko zyskać, jak i stracić środki. Wahania na wykresach znacznej ilości wirtualnych walut są zwykle wyższe niż te zachodzące na tradycyjnym rynku.

Do kolejnych czynników, które skłoniły Turków do zainteresowania się kryptowalutami, należy: łatwość monitorowania portfeli (wskazało na nią 56% ankietowanych) zainteresowanie technologią blockchain (taką odpowiedź zaznaczyło 40% respondentów), możliwość inwestowania małych kwot (był to aspekt ważny dla 38% Turków biorących udział w badaniu), niskie koszty transakcji (czynnik ten uwzględniło 33% osób) oraz bezpieczeństwo (opowiedziało się za nim 26% ankietowanych).

Co zniechęca do inwestycji w kryptowalutowe aktywa?

Respondentom z Turcji zadano również pytania dotyczące tego, co zniechęca ich do wirtualnych walut. Dla znacznej ilości osób głównym powodem było wysokie ryzyko. Odpowiedzi tej udzieliło 40% osób. Natomiast 26% ankietowanych zaznaczyło brak poczucia bezpieczeństwa.

Dla części osób inwestycje te wydają się również zbyt czasochłonne. Takie zdanie miało o tym 17% osób biorących udział w badaniu. Z kolei 16% wskazało na brak godnych zaufania giełd wirtualnych walut oraz obawy przed manipulacją. Niewątpliwie wielu uczestników tego rynku mogło się do niego zniechęcić ze względu na liczne upadki kryptowalutowych platform handlowych. W listopadzie 2022 r. swoją klęskę poniosło, chociażby FTX, które nielegalnie wykorzystywało środki własnych klientów do prywatnych celów.

Rosnący optymizm wobec wirtualnych walut

Najnowsze dane wskazują również na to, iż lira turecka okazała się we wrześniu 2023 r. dominująca parą handlowa wśród walut fiducjarnych na giełdzie Binance. Na początku wspomnianego miesiąca miała ona aż 75% udział w całkowitym wolumenie.

Zjawisko to jest niewątpliwie efektem wzrostu popytu na kryptowaluty w Turcji, jaki nastąpił w ostatnich miesiącach.

Warto również mieć na względzie to, że wielu Turków wierzy, iż w ciągu najbliższego roku ceny kryptowalut ulegną znacznemu zwiększeniu. Co więcej, wykazali oni nadzieję na pogłębiającą się adopcję wirtualnych walut.

Kryptowaluty Turcjareklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.