Polska jest dużym wsparciem dla Binance w czasie nasilającej się presji regulacyjnej | Wiadomości | CrypS.

Polska jest dużym wsparciem dla Binance w czasie nasilającej się presji regulacyjnej

Binance

Może wielu polskich inwestorów kryptowalut przeoczyło ten fakt, ale w czerwcu tego roku belgijski organ nadzoru finansowego nakazał giełdzie Binance zaprzestać oferowania swoich usług klientom z jego kraju. Pomocna okazała się wtedy spółka Binance Poland.


Binance wiele zawdzięcza Polsce

W ogłoszeniu z 28 sierpnia Binance poinformowało, że Binance Poland sp. z.o.o., podmiot, który został zarejestrowany w naszym kraju początkiem tego roku, będzie umożliwiał mieszkańcom Belgii dalsze korzystanie z usług giełdy. Warunkiem będzie tylko to, że użytkownicy będą najprawdopodobniej zmuszeni do przesłania polskiej firmie dokumentacji zgodnej z wymogami Know Your Customer.

Wcześniej belgijski organ nadzoru finansowego, odpowiednik polskiego KNF, zakazał Binance oferowania usługi wymiany kryptowalut i przechowywania środków klientów. Urzędnicy powołali się przy tym na naruszenie krajowych wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Co jednak ciekawe, dodali, że Binance mogłoby działać na terenie Belgii, ale za pośrednictwem „podmiotu prawnego podlegającego prawu innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego [EOG], należycie upoważnionego przez swoje macierzyste państwo członkowskie”. I tu cała na biało wkroczyła Polska.

Obejście regulacyjne

Binance to dziś globalna marka i międzynarodowa giełda kryptowalut. Działa w wielu krajach za pośrednictwem różnych spółek, co ułatwia jej dostosowywanie się do lokalnych regulacji, które w poszczególnych państwach stają się coraz bardziej wymagające.

Nie tylko w Belgii firma usłyszała: stop. W lipcu zakazała jej działalności Holandia. Powodem był wtedy brak licencji dostawcy usług aktywów wirtualnych. Jeszcze bardziej napięta sytuacja jest w USA, gdzie Binance, Binance.US i dyrektor generalny Changpeng Zhao zostały pozwane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Organ ten zarzucił obu podmiotom, że te oferowały handel niezarejestrowanymi papierami wartościowymi. Tymi ostatnimi miały być niektóre kryptowaluty.

Rynek cyfrowych aktywów, jak widać, potrzebuje globalnych regulacji, które ułatwiłyby harmonijne działania na całym świecie. Ważny krok w tym kierunku wykonały władze Unii Europejskiej, które przegłosowały stosowny pakiet regulacji, które wejdą w życie w 2024 r. Jeżeli proces ten uda się zakończyć, europejska wspólnota wyprzedzi na tym polu m.in. USA.
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.