Pisarze vs. sztuczna inteligencja. Dwójka autorów pozywa OpenAI | Wiadomości | CrypS.

Pisarze vs. sztuczna inteligencja. Dwójka autorów pozywa OpenAI

Jacek Walewski
AI-sztuczna-inteligencja AI

Coraz częściej mówi się o tym, że sztuczna inteligencja może zabrać pracę artystom, m.in. pisarzom. Jak na razie jednak „karmi się” ich dziełami. W efekcie firma OpenAI, która stoi za ChatemGPT, została pozwana…


Pisarze pozywają twórców AI

Kanadyjska pisarka Mona Awad i amerykański pisarz Paul Tremblay złożyli pozew przeciwko firmie OpenAI. Powód? Oboje twierdzą, że spółka złamała prawa autorskie, bowiem wykorzystała ich książki do „trenowania” ChatGPT.

Artyści uważają, że ich publikacje zostały „wchłonięte” i „wykorzystane do trenowania” ChatGPT. Doszli do takich wniosków, bowiem chatbot generuje „bardzo dokładne streszczenia” powieści ich autorstwa. To dodatkowo możliwe, bowiem książki są dużymi modelami językowymi. Z tego zaś powodu są wręcz idealne do trenowania AI.

Awad i Tremblay żądają teraz od OpenAI odszkodowania. Twierdzą, że walczą nie tylko w swoim imieniu, ale i innych autorów, których książki zostały wykorzystane w szkoleniu chatbota.

Od razu zaznaczmy, że sprawa będzie bezprecedensowa i może wyznaczyć pewne standardy dla tego typu sądowych case’ów. Czy jednak pisarze mają szanse w walce z AI i takimi firmami jak OpenAI? Można uznać, że małe i zapewne liczą jedynie na jakąś ugodę i niskie zadośćuczynienie oraz nagłośnienie problemu. Problemem jest bowiem to, że udowodnienie, że ich kariery i finanse ucierpiały w wyniku potencjalnego wykorzystania książek przez ChatGPT, będzie trudne. Do tego twórcy chatbota mogą bronić się tym, że ten znalazł streszczenia wspomnianych publikacji w sieci, a nie „zasysał” treść bezpośrednio z oryginalnego źródła.

Przyszłość AI

Inna sprawa to to, że rynek sztucznej inteligencji powinien zostać uregulowany. Powinny powstać pewne ograniczenia dot. tego, jak daleko mogą posunąć się twórcy nowej technologii, tak by ta nie stała się generatorem fake newsów czy plagiatów.

Warto dodać, że póki AI będzie opierała się tylko na ludzkich dziełach nie będzie w pełni kreatywna. Tym bardziej istotne jest dbanie o kreatorów treści, bowiem w pewnym momencie sztuczna inteligencja zacznie zjadać własny ogon.

AI-sztuczna-inteligencjareklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.