MiCa narzuci jeszcze większą kontrolę klientów ze strony kryptowalutowych firm | Wiadomości | CrypS.

MiCa narzuci jeszcze większą kontrolę klientów ze strony kryptowalutowych firm

Filip Dzięciołowski
MiCa nowe przepisy

Pełne uruchomienie ustawy MiCa zbliża się coraz to większymi krokami. W międzyczasie europejskie instytucje regulacyjne rozszerzyły pewien segment o nowe zapisy. To prowadzi do zaostrzenia rygoru pewnych dyrektyw.


  • Kompleksowy pakiet przepisów dot. rynku kryptowalut w krajach UE o nazwie Market in Crypto Assets (MiCa) wejście w życie już 30 grudnia 2024 roku. Do jego przestrzegania są zobowiązane również firmy z Polski,
  • W ramach tej ustawy do jej segmentu dot. walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu doszły nowe zapisy. Wynika z nich, że firmy obsługujące transfery, handel i wymianę kryptowalut, będą musiały jeszcze bardziej sprawdzać swoich klientów,

MiCa robi się coraz bardziej niepokojąca?

Unijny pakiet regulacji sektora kryptowalut, który będzie działał identycznie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jest poniekąd dobrym rozwiązaniem. Chociażby z tego względu, że uzyskując licencję na działalność w jednym kraju, taki podmiot automatycznie otrzymuje zielone światło na ekspansję w każdym z państw UE.

Jasno określone przepisy to też mniej niedomówień, niedopowiedzeń, niejasności, sprzeczności, konfliktów i niepotrzebnych batalii prawnych, na które firmy poświęcają za dużo czasu i przeznaczają pieniędzy, które mogłyby zostać przeznaczone na ich rozwój.

Wystarczy spojrzeć, ile podmiotów musi spotykać się regularnie w sądzie z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Wczoraj informowaliśmy Was o tym, że CEO RippleBrad Garlinghouse – przekazał podczas konferencji w Davos, że ich IPO zeszło na dalszy plan właśnie z powodu ludzi Gary’ego Genslera.

Ale oczywiście kij ma zawsze dwa końce, tak więc są i negatywne aspekty legislacji działań w branży kryptowalut. Przede wszystkim w miarę postępu regulacji, a w przypadku Starego Kontynentu to zbliżania się pełnego wejścia w życie MiCa, co nastąpi 30 grudnia 2024 roku, coraz bardziej zanika fundamentalna wartość tej klasy aktywów – anonimowość. Tutaj jako przykład można chociażby wskazać wycofywanie niektórych prywatnych coinów przez giełdy Binance i OKX czy całkowite pozbycie się funkcji maskowania danych transferu w przypadku tokena ZEN.

Temat przymusowej identyfikacji użytkowników danych platform sprowadza się do tego, że organy nadzorcze nadal w dużym stopniu postrzegają tę branżę za siedlisko terrorystów oraz ogromną pralnię pieniędzy.

Z tego właśnie powodu Rada Europejska oraz Parlament Europejski doszły do porozumienia, by tymczasowo rozszerzyć zakres programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu o nowe dyrektywy, które obejmują wszystkie firmy z sektora cyfrowych aktywów, które świadczą usługi wymiany i handlu nimi.

Do czego więc niedługo będą zobowiązani m.in. kryptowalutowi brokerzy? Do ich obowiązków będzie należało szczegółowe sprawdzanie i zatwierdzanie informacji dot. obsługiwanych inwestorów. Takie podmioty będą musiały także poinformować odpowiednie władze o podejrzanych działaniach. To w przypadku prawdziwych przestępców jest słusznym rozwiązaniem. Ważne, by osoby pracujące w danych firmach, potrafiły poprawnie zidentyfikować realne zagrożenie.

Dalej, wszystkie transakcje opiewające na kwotę powyżej 1000 euro (1090 dolarów) muszą być odpowiednio monitorowane. Ponadto podmioty uznawane za dostawców kryptowalutowych usług będą poddawane cyklicznym kontrolom. Te jednak będą przeprowadzane w przypadku pośredniczeniu w transakcjach międzynarodowych.

Wskazuje się tutaj na zalecenie, by dokładnie weryfikować powiązania biznesowe zamożnych użytkowników. W tym przypadku przyczyna jest dosyć prosta – chodzi o wychwytywanie prób obchodzenia sankcji gospodarczych, jak w przypadku rosyjskich oligarchów.

Kolejny organ nadzorczy zacieśnia kontrolę

Tymczasowa ustawa związana z AML w ramach MiCa to jedno, ale natomiast w dniu 16 stycznia inna instytucja nadzorcza – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) – przekazał o nowelizacji wytycznych dot. pomocy wspominanym już dostawcom usług w zakresie aktywów kryptograficznych (CASP) w ocenianiu ryzyka popełnienia przestępstwa finansowego. Te natomiast odnoszą się do takich źródeł, jak klienci, produkty, kanały dostawy oraz lokalizacje geograficzne.

Te regulacje wejdą oczywiście w życie z dniem oficjalnego wprowadzenia MiCa, czyli 30 grudnia 2024 roku. Nowe standardy wyznaczają obowiązkowy zakres działań przez kryptowalutowe firmy na rzecz zwalczania przestępczości finansowej.

Komunikat z tego tygodnia wskazuje na ryzyko związane z „funkcjami zwiększającymi anonimowość” (czyli miksery kryptowalut, prywatne tokeny), które może obejmować portfele hostowane na własnym serwerze, zdecentralizowane platformy i produkty umożliwiające transfery środków.

MiCa nowe przepisyreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.