Kolejne państwo walczy o ETF-a na bitcoina. To może być ważny gracz na rynku kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Kolejne państwo walczy o ETF-a na bitcoina. To może być ważny gracz na rynku kryptowalut

Jacek Walewski

Czy SEC rozpoczęła właśnie nowy trend – zatwierdzania ETF-ów BTC? Johnny Ng, członek Rady Legislacyjnej Hongkongu, napisał w poście na X, że Hongkong ma „przejąć wiodącą rolę” na rynku kryptowalut. Wskazał na wczorajszą decyzję regulatora z USA.


  • SEC zatwierdziła wczoraj ETF-y BTC,
  • W ślad za regulatorem z USA może pójść teraz Hongkong.

SEC mówi „tak”

Amerykańska SEC zgodziła się wczoraj na emisję ETF-ów BTC. Okazuje się, że inne regiony świata chcą teraz rzucić Stanom Zjednoczonym rękawicę.

Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych wyraziła już wcześniej gotowość do przyjęcia wniosków o wydanie spotowych funduszy ETF na bitcoiny

– przekazał cytowany we wstępie Ng.

Mam nadzieję, że Hongkong, w obliczu szybkiego rozwoju i intensywnej konkurencji w sektorze aktywów wirtualnych, będzie mógł szybko zabezpieczyć [swoją] pozycję na świecie, szczególnie poprzez przejęcie wiodącej roli we wdrażaniu odpowiednich polityk i produktów w Azji

– dodał.

Jego zdaniem „stwarza to szansę na umocnienie pozycji Hongkongu jako globalnego centrum wirtualnych aktywów”.

Hongkong i jego ambicje

To nie pierwszy raz, gdy władze Hongkongu sygnalizują chęć wzmocnienia swojej pozycji na rynku kryptowalut. W grudniu Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych Hongkongu oraz Władze Monetarne Hongkongu, de facto bank centralny tego miasta-państwa, ogłosiły, że dokonują przeglądu swojej dotychczasowej polityki dot. nowych rynków. Potem opublikowały dwa okólniki dotyczące wymogów dotyczących ETF-ów.

Livio Weng, dyrektor operacyjny giełdy kryptowalut HashKey z siedzibą w Hongkongu, przekazał w środę, że 10 podmiotów zarządzających funduszami, w tym te wspierane przez chiński kapitał, rozważa uruchomienie w mieście kryptowalutowych ETF-ów typu spot.

Powyższe niewiele różni miasto-państwo od tego, co dzieje się np. w USA. Ciekawsze są jednak inne pomysły Ng, który nalega, by rząd Hongkongu nadał priorytet edukacji w zakresie kryptowalut.

Rząd powinien natychmiast usprawnić edukację publiczną, mając na celu zarówno zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat wirtualnych aktywów, jak i ograniczenie możliwości wykorzystywania wirtualnych aktywów przez osoby nielegalne do oszukańczych działań

– stwierdził w poście.

To właśnie wyróżnia Hongkong na tle innych jurysdykcji, gdzie nie nakłada się na edukację takiego znaczenia. Lub inaczej: poprzez edukację rozumie się straszenie inwestorów tym, że mogą na rynku kryptowalut stracić duże pieniądze.
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.