Giełda Binance zarejestrowana w Polsce? KNF wydaje oświadczenie | Wiadomości | CrypS.

Giełda Binance zarejestrowana w Polsce? KNF wydaje oświadczenie

knf wydał oświadczenie w sprawie rejestracji binance

KNF opublikował oświadczenie, w którym odniósł się do informacji o rejestracji Binance w Polsce. Regulator podkreślił, że nie nadzoruje giełd kryptowalut i ostrzegł je, że powinny zwrócić uwagę na komunikaty marketingowe.


Komisja Nadzoru Finansowego wydała dziś oświadczenie zatytułowane “UKNF przypomina o zasadach działalności giełd i kantorów kryptowalut w Polsce i ostrzega o ryzykach”. W jego pierwszym zdaniu zwrócono uwagę na niedawne doniesienia dotyczące rejestracji spółki Binance Polska. Dalej KNF informuje o braku uregulowania branży kryptowalut w naszym kraju.

UKNF w nawiązaniu do przekazu, jakim posługują się w przestrzeni medialnej takie podmioty odnoszącego się do „przestrzegania polskich standardów regulacyjnych dla dostawców usług w zakresie walut wirtualnych” przypomina, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF lub Komisja) nie licencjonuje, nie rejestruje, ani nie nadzoruje giełd oraz kantorów kryptowalut. Komisja „nie zatwierdza” także tego rodzaju działalności – czytamy w komunikacie KNF.

Komisja dodała, że osoby poszkodowane w wyniku ewentualnego upadku giełdy kryptowalut nie powinny liczyć na jej pomoc. Podkreśliła też, że dostawcy wirtualnych aktywów nie muszą gwarantować bezpieczeństwa środków klientów i nie zapewniają im ochrony takiej jak banki. W razie plajty kryptowaluty użytkowników nie są też wyłączane z masy upadłościowej spółki. KNF zaznacza, że może nadzorować giełdy, ale tylko takie, które uzyskały status instytucji płatniczej.

Binance w polskim rejestrze dostawców wirtualnych aktywów

18 stycznia spółka Binance Poland poinformowała o wpisaniu do polskiego rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych. Wprowadziła go Ustawa AML z 2018 roku. Rejestr prowadzi Generalny Inspektor Informacji Finansowej, jest publikowany na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, a organem właściwym do jej spraw jest Minister Finansów.

Jak dowiadujemy się z dalszej części oświadczenia KNF jest to jedyny wykaz, w którym figurą spółki z tej branży. Binance Poland sp. z.o.o. została do niego wpisana 29 września 2022 roku. W czym zatem problem?

Poszło o “współpracę z organami regulacyjnymi”

Z powiadomienia wynika, że Komisji Nadzoru Finansowego nie spodobało się komunikowane w przekazach Binance zdanie o prowadzonej “współpracy z organami regulacyjnymi”. Urząd sugeruje też, że tego rodzaju stwierdzenia mogą spotkać się reakcją ze strony KNF i UOKiK.

Z oświadczenia KNF
Z oświadczenia KNF

Komisja podkreśliła, że nie prowadzi żadnych rozmów z Binance Polska sp. z o.o., które zmierzałyby do objęcia jej nadzorem. Tylko czy jest to zasadny zarzut, skoro jak wyjaśniano na początku oświadczenia, nie jest ona odpowiedzialna za nadzór nad giełdami kryptowalut?

Kto reguluje giełdy kryptowalut w Polsce

W istocie w Polsce nie ma podmiotu, który by się tym zajmował. Jedynym wymogiem dla firm z branży jest otrzymanie wpisu do rejestru, o którym wspominaliśmy wcześniej. Jak zauważają przedstawiciele branży, środowisko od wielu lat podejmowało próby nakłonienia urzędników do wdrożenia regulacji. W przeprowadzonym ponad 3 lata temu wywiadzie dla Cryps.pl mówił o tym prof. Krzysztof Piech:

5 lat temu, po upadku największej wówczas giełdy kryptowalutowej Mt.Gox, proponowaliśmy w Polsce pierwszą na świecie samoregulację sektora giełd kryptowalutowych. Później podjęliśmy próby jako Polskie Stowarzyszenie Bitcoin. Następnie staraliśmy się o to pod skrzydłami Ministerstwa Cyfryzacji, mając zaangażowanie i poparcie wszystkich instytucji, łącznie z KNF. Niestety nadal stoimy w miejscu. – czytamy w wywiadzie z października 2019 roku.

Od tego czasu w polskim prawie nie zaszły żadne istotne zmiany w tym obszarze. Działalność dostawców usług wymiany walut wirtualnych (tzw. Crypto Assets Service Providers, CASP) zostanie uregulowana prawdopodobnie dopiero po wprowadzeniu unijnej dyrektywy MiCA, najwcześniej w 2024 roku.

Komentarz Binance Poland

Binance Poland wydało oświadczenie w sprawie komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego. Zamieszczamy je w całości:

18 stycznia 2023 roku w ramach naszego komunikatu prasowego przekazaliśmy, że Binance Poland sp. z o.o. została wpisana do Rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, prowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach. Mamy pełną świadomość, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie nadzoruje działalności giełd kryptowalut. KNF nie została przez nas wymieniona w naszym komunikacie.

Ściśle monitorujemy przepisy obowiązujące w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność, i dochowujemy należytych starań w celu przestrzegania lokalnych i globalnych wymogów regulacyjnych.

Mamy głębokie przekonanie, że stabilne otoczenie regulacyjne może wspierać innowacje i jest niezbędne do zbudowania zaufania do branży kryptoaktywów oraz zapewnienia jej wzrostu w długim okresie. Jesteśmy otwarci na współpracę z lokalnymi organami regulacyjnymi i rządowymi w celu kształtowania reguł dla rynku kryptowalut, które zapewnią należytą ochronę konsumentom, będą stymulować innowacje oraz pozwolą na dalszy rozwój sektora.

knf wydał oświadczenie w sprawie rejestracji binancereklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.