Gary Gensler z SEC mówi, że BTC i ETH to towary | Wiadomości | CrypS.

Gary Gensler z SEC mówi, że BTC i ETH to towary

Anna Sutowicz
SEC rozpoczyna dochodzenie w sprawie wykorzystywania informacji poufnych na giełdach

Według relacji senator Gillibrand, obecnie istnieje szeroki konsensus regulacyjny, że ETH jest towarem. Zgadza się z tym Gary Gensler.


Senator Kirsten Gillibrand, tj. współautorka ujawnionego w środę przełomowego projektu ustawy o regulacji kryptowalut uznaje, że przewodniczący Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), jak i CFTC zgadzają się co do statusu BTC i ETH jako towarów. Jednak zarówno ona, jak i senator Cynthia Lummis zgadzają się także co do tego, że większość innych kryptowalut to papiery wartościowe.

Kryteria definiowania aktywów cyfrowych

Senator Gillibrand i senator Lummis omówiły swój projekt ustawy z Washington Post Live. Przedstawiły one swoje kryteria definiowania aktywów cyfrowych jako towarów, papierów wartościowych lub nowo wprowadzonych „aktywów pomocniczych”.

Jak wyjaśniła Lummis, aktywa pomocnicze mogą obejmować niezbywalne tokeny lub aktywa cyfrowe, które nie są ani nośnikami wartości, ani środkami płatniczymi. Z kolei papiery wartościowe byłyby definiowane na podstawie kryteriów ustanowionych przez Howey Test w latach 30. ubiegłego wieku, z dalszymi uściśleniami.

Wśród tokenów uznawanych za papiery wartościowe mogłyby się znaleźć między innymi takie, które przyznają swoim posiadaczom „prawo głosu”, „wypłatę dywidendy” albo „udział w zyskach/przychodach”.

Jeśli jesteś jak bitcoin…

Gillibrand powiedziała, że ich projekt ustawy umożliwiłby zarówno SEC, jak i CFTC zarządzanie rynkiem kryptograficznym. Podczas, gdy Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, prawdopodobnie byłaby odpowiedzialna za nadzorowanie większości kryptowalut, „lwia część” rynku kryptowalut przypadałaby na CFTC, w tym BTC i ETH:

Jeśli jesteś jak bitcoin i tworzysz token typu proof of work lub proof of stake, możesz stać się towarem.

Chociaż przewodniczący Gensler nie przeczytał jeszcze ich ustawy, zarówno on, jak i przewodniczący CFTC zgadzają się co do klasyfikacji BTC i ETH:

Bitcoin i Ether byłyby z pewnością towarami – i zostało to uzgodnione przez przewodniczącego Genslera, a także przewodniczącego CFTC.

Ujawnienie to może być zaskakujące, biorąc pod uwagę wahania Gary’ego Genslera, który w przeszłości nie chciał jednoznacznie określić statusu ETH jako towaru. W rzeczywistości, prowadząc w 2018 r. kurs poświęcony technologii blockchain, Gary Gensler powiedział, że jego zdaniem ETH przeszedł test Howeya, w momencie, kiedy po raz pierwszy został wprowadzony na rynek.

SEC rozpoczyna dochodzenie w sprawie wykorzystywania informacji poufnych na giełdach
reklama
reklama