Gary Gensler w ogniu pytań Komisji ds. Usług Finansowych | Wiadomości | CrypS.

Gary Gensler w ogniu pytań Komisji ds. Usług Finansowych

Mariusz Przepiórka
Gensler atakuje giełdy

18 kwietnia 2023 roku Gary Gensler, przewodniczący amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zeznawał przed kongresową Komisją ds. Usług Finansowych. Przesłuchanie pokazało rosnące napięcia między SEC a członkami Partii Republikańskiej zasiadającymi w Kongresie, w szczególności w odniesieniu do regulacji aktywów cyfrowych i potrzeby ustalenia jasnych zasad w celu wspierania innowacji i ochrony inwestorów na rynku kryptowalut.


Przed przesłuchaniem republikańscy członkowie komisji prowadzonej przez Patricka McHenry’ego wysłali list do Genslera, krytykując podejście SEC do regulacji aktywów cyfrowych. Republikanie oskarżyli SEC o zmuszanie platform obrotu aktywami cyfrowymi do rejestrowania się w ramach krajowego systemu giełd papierów wartościowych (NSE), który w ich opinii nie jest dostosowany do aktywów cyfrowych.

W liście podkreślono znaczenie opracowania jasnych zasad dla aktywów cyfrowych w celu wspierania innowacji i ochrony inwestorów, jednocześnie krytykując obecne podejście SEC jako szkodliwe dla ekosystemu aktywów cyfrowych, konsumentów i gospodarki. Wskazano również brak jasności dostarczonej przez SEC w odniesieniu do tego, jakie aktywa cyfrowe są uważane za papiery wartościowe, co utrudnia NSE notowanie takich aktywów.

Gensler nie udziela jasnej odpowiedzi w sprawie Ethereum

Podczas przesłuchania Gensler odniósł się do rynku kryptowalut i podkreślił, że większość tokenów kryptowalutowych jest uważana za papiery wartościowe. Wskazał znaczenie zgodności z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, stwierdzając, że „to jest prawo, a nie wybór”. Gensler wskazał, że pośrednicy kryptowalutowi często łączą różne funkcje, co prowadzi do potencjalnych konfliktów interesów i ryzyka dla inwestorów. Argumentował, że inwestorzy kryptowalutowi powinni korzystać z tej samej ochrony, co inni inwestorzy, a nazywanie się platformą DeFi nie usprawiedliwia niezgodności z przepisami dotyczącym papierów wartościowych.

Członkowie komisji pod przewodnictwem Patricka McHenry’ego ostro przepytywali Genslera na temat postępowania SEC z kryptowalutami. McHenry skrytykował „pospieszny” proces tworzenia przepisów przez Genslera, twierdząc, że spowodował on szkody i nie miał rygoru ani podstaw dowodowych. Skonfrontował się również z Genslerem w sprawie sprzecznych wytycznych dotyczących ethereum (ETH), pytając, czy jest to towar czy papier wartościowy. Gensler nie udzielił jasnej odpowiedzi, co doprowadziło do dalszej wymiany zdań. Unikanie udzielenia jasnej odpowiedzi przez Genslera można zobaczyć na poniższym filmie:

Gensler atakuje giełdyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.