Fed zwiększa kontrolę nad kryptowalutami w bankach. Troska o klientów czy kolejna próba zduszenia branży? | Wiadomości | CrypS.

Fed zwiększa kontrolę nad kryptowalutami w bankach. Troska o klientów czy kolejna próba zduszenia branży?

fed

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych (Fed) zdecydowała się na poszerzenie zakresu swojego programu nadzoru nad bankami w Stanach Zjednoczonych. 


Większa uwaga zostanie skierowana na podmioty, które angażują się w branżę kryptowalut i technologii blockchain

Czym jest Novel Activities Supervision Program?

Wczoraj amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) ogłosiła utworzenie Programu nadzoru nad nowatorską działalnością. To rozwiązanie, którego celem jest ograniczenie pewnych działań związanych z kryptowalutami i stworzenie równiejszych warunków dla banków zaangażowanych w obsługę przemysłu cyfrowych aktywów. Jednocześnie powyższe rozwiązanie ma na celu zagwarantowanie, że wszystkie banki nadzorowane przez Fed są poddawane tym samym ograniczeniom związanymi z kryptoaktywami.

Co w praktyce zmieni Fed? 

Działania, które są szczegółowo regulowane w ramach programu obejmują przechowywanie, pożyczanie, handel, wydawanie lub dystrybucję kryptowalut, w tym stablecoinów. Regulowane jest także dostarczanie infrastruktury bankowej firmom zajmującym się cyfrowymi aktywami lub współpraca z podmiotami, które korzystają z technologii rozproszonych rejestrów. Sam Fed stwierdził, że: 

Celem programu jest zrównoważenie innowacji finansowych z odpowiednimi praktykami zarządzania ryzykiem, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo i stabilność systemu bankowego.

Jak Fed ingeruje w banki? 

Zarejestrowane banki objęte ,,programem opartym na ryzyku” mogą być przedmiotem kontroli przez Fed Board, który oceni, czy ich nowatorskie działania są zgodne z jego polityką oraz prawem amerykańskim. Co ciekawe, powyższe przepisy mają zastosowanie zarówno do ubezpieczonych, jak i nieubezpieczonych banków w USA nadzorowanych przez Radę. Wiele osób uważa, że sam program ma na celu zapewnienie surowszego nadzoru nad instytucjami finansowymi w Stanach Zjednoczonych. Innego zdania jest regulator, który wskazuje, że nie zniechęca banków stanowych do zerwania więzi z branżą kryptowalut. 

Podsumowanie

Bez wątpienia nowy program dotyczący nadzoru nad działalnością kryptowalut w amerykańskich bankach wprowadzony przez Fed stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia regulacji i kontroli nad tym sektorem. Dążenie do zrównoważenia innowacji w połączeniu z odpowiednim zarządzaniem ryzykiem podkreśla rosnące znaczenie kryptowalut w globalnym systemie finansowym i potrzebę odpowiednich ram regulacyjnych.

Miejmy nadzieję, że dzięki nowym regulacjom banki podejdą bardziej otwarcie do kryptowalut, gdyż będą mieć świadomość, że nie są one szarą strefą. Historia pokazuje, że zarówno SEC jak i Fed regularnie wpływają na kryptowaluty. Nie dziwi zatem fakt, że podejmują oni dalsze kroki celem ich regulacji. 

fedreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.