Czym jest Bellatrix? Ostatnia aktualizacja Ethereum przed The Merge | Wiadomości | CrypS.

Czym jest Bellatrix? Ostatnia aktualizacja Ethereum przed The Merge

Redakcja
ethereum (1)

Ethereum jest na skraju przejścia na algorytm konsensusu Proof-of-Stake (PoS). Wdrożony wczoraj hard fork Bellatrix jest ostatnią dużą aktualizacją przed faktycznym Merge. W tym artykule zebraliśmy wszystkie informacje na ten temat.


Zanim zagłębimy się w specyfikę aktualizacji Bellatrix, ważne jest, aby znać jej miejsce na ogólnej roadmapie w kierunku Merge. Jak wyjaśniliśmy już w naszym szczegółowym przewodniku po Merge, wydarzenie to jest monumentalne w historii Ethereum, a może nawet całej branży. Oznacza ono pierwsze przejście dużej sieci z konsensusu Proof-of-Work (PoW) na Proof-of-Stake (PoS). Radykalnie zmieni też specyfikę emisji ETH i działania jego blockchaina.

Mimo że Merge nastąpi wkrótce (o ile nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności), jest to wynik wielu lat badań, rozwoju i testów. Wydarzy się również po wielu aktualizacjach, które przygotowują do niego sieć Ethereum i to właśnie tu wkracza Bellatrix.

Czym jest hard fork Bellatrix?

Bellatrix jest ostatnią aktualizacją, przez którą przeszedł Beacon Chain Ethereum przed połączeniem się z główną siecią. Obecnie każdy węzeł Ethereum jest reprezentowany na dwóch różnych warstwach – warstwie proof-of-work (obecnie główna sieć) i warstwie konsensusu (warstwa C). Merge zakłada, że te dwie warstwy zostaną połączone w ramach przejścia na system oparty na PoS.

Warstwy te komunikują się poprzez silnik Application Programming Interface. Celem aktualizacji Bellatrix jest umożliwienie walidatorom rozpoczęcia produkcji zaktualizowanych Beacon Blocks, które następnie będą zawierały bazę kodową dla połączenia obu warstw. Na Twitterze w tej sprawie wypowiedział się Vitalik Buterin, który stwierdził:

Fuzja jest nadal oczekiwana w okolicach 13-15 września. To co dzieje się dzisiaj to hard fork Bellatrix, który *przygotowuje* łańcuch do połączenia. Nadal jednak ważne – upewnij się, że zaktualizowałeś swoich klientów!

Co dalej?

Po Bellatrix, Merge ma nastąpić w tak zwanej aktualizacji “Paris”. Jest to część przekształcenia w warstwie wykonawczej i zostanie wywołana przez Terminal Total Difficulty (TTD) o wartości 5875000000000000000000000. Oczekuje się, że nastąpi to między 13 a 15 września.

Gdy warstwa wykonawcza osiągnie ten TTD lub go przekroczy, kolejny blok zostanie wyprodukowany przez walidatora na Beacon Chain.

Sam Merge zostanie uznany za zakończony, gdy tylko Beacon Chain sfinalizuje ten konkretny blok. Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, nastąpi to w ciągu około 13 minut (lub 2 epoki) po wyprodukowaniu pierwszego bloku po TTD. To jest ogólny obraz tego, jak wygląda cały proces:

merge proces
źródło: Ethereum Foundation
ethereum (1)reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.