Cyfrowy funt może powstać dopiero w 2030 roku | Wiadomości | CrypS.

Cyfrowy funt może powstać dopiero w 2030 roku

Redakcja
Brytyjczycy tworzą grupę roboczą ds. cyfrowego funta

Bank of England i HM Treasury (HMT) ogłosiły, że będą nadal badać CBDC lub krajowy stablecoin. Według instytucji może on wejść w życie pomiędzy 2025 a 2030 rokiem.

Konsultacje rozpoczną się w 2022 r.

HMT i Bank Anglii w 2022 r. rozpoczną konsultacje, aby ocenić argumenty przemawiające za wprowadzeniem cyfrowej waluty banku centralnego Wielkiej Brytanii (CBDC).

Choć oba podmioty nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji, konsultacje te zadecydują o tym, czy w przyszłości będzie można rozpocząć fazę rozwoju. Ta faza rozwoju obejmowałaby stworzenie specyfikacji technicznej i testowanie projektu.

Etap ten trwałby również kilka lat. Gdyby zakończył się sukcesem, doprowadziłby do uruchomienia CBDC między 2025 a 2030 rokiem.

Bank Anglii pisze, że CBDC służyłoby jako “nowa forma pieniądza cyfrowego” i byłoby wykorzystywane przez osoby prywatne i firmy “do codziennych potrzeb płatniczych”. Nie zastąpiłby on gotówki i depozytów bankowych, ale działałby równolegle z nimi.

CBDC miałby być emitowany przez sam Bank Anglii. Przypuszczalnie, byłby on powiązany z wartością funta brytyjskiego, choć nie jest to wyraźnie stwierdzone w samym ogłoszeniu.

Inne kraje również badają CBDC

Anglia jest jednym z kilku krajów, które badają możliwość CBDC. Największe postępy w zakresie własnego CBDC poczyniły jednak Chiny.

Inne kraje, które badają lub uruchamiają CBDC, to m.in. Stany Zjednoczone, Nigeria, Kanada, Ghana i inne.

Według ośrodka badawczego Atlantic Council, technologię tę bada obecnie około 89 krajów.

Brytyjczycy tworzą grupę roboczą ds. cyfrowego funtareklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.