Caitlin Long: Kryptowaluty podzielą się na trzy obozy z powodu regulacji | Wiadomości | CrypS.

Caitlin Long: Kryptowaluty podzielą się na trzy obozy z powodu regulacji

Zerelik Maciej
caitlin long

Od lat każda osoba pracująca w przemyśle kryptowalutowym w USA wiedziała, że w najbliższym czasie dojdzie do większej regulacji tego sektora. Jednak dopiero w ciągu ostatniego roku stało się to jeszcze bardziej oczywiste.


Caitlin Long, weteranka bankowości z Wall Street, która jest też założycielką krypto startupu twierdzi, że „w branży jest wielu ludzi, którzy w ogóle nie chcą regulacji.” Niemniej jednak czy tego chcą, czy nie, nie mają na to zbyt dużego wpływu. Według niej, wprowadzenie nowych zasad spowoduje „podział na trzy obozy”:

1. Obóz, który w ogóle nie chce regulacji, bardzo przywiązany do DeFi, bardzo zainteresowany dobrowolnymi stowarzyszeniami i dobrowolnymi sposobami rozwiązywania sporów, bez jakichkolwiek pośredników. To grupa wyznająca zasadę „kod to mowa”. I na pewno zrobią jakiś krok naprzód, już go zrobili. I myślę, że tak jak nie można zakazać Bitcoina, tak nie można zakazać tego typu struktur.

2. Ci, którzy chcą być regulowani, aby dostać się do głównego nurtu rynków o dużej wartości.

3. Mała grupa z nas, w tym Custodia, próbuje to zrobić od prawie dwóch lat i dostała Heismana od procesu regulacyjnego, że tak powiem.

Firma Long, Custodia Bank (dawniej Avanti Financial), planuje zaoferować usługi bankowe startupom kryptowalutowym, które nie są wspierane przez duże banki. Long przewiduje, że pierwszy obóz ludzi – tych, którzy chcą, by kryptowaluty nie były w ogóle regulowane (co w tym momencie jest prawdopodobnie niemożliwe) – „pozostanie niszowy”.

Drugi obóz obejmuje wielu traderów z Wall Street i gigantów funduszy hedgingowych, którzy zmienili zdanie na temat kryptowalut podczas pandemii i teraz otwarcie przeznaczają niewielki procent swojego portfela na inwestycję w tę klasę aktywów. Wielu z nich pasuje lepsza regulacja. Dzięki temu inwestowanie w cyfrowe aktywa będzie miało bowiem zapewnione zabezpieczenia i przyciągnie inwestorów detalicznych z głównego nurtu – choć to samo dotyczy funduszu bitcoinowego ETFu, a SEC odmówiła zgody na jego utworzenie.

Jeśli chodzi o trzeci obóz, w którym Long umieszcza siebie i innych, którzy próbowali dogadywać się z regulatorami, to osiągnęli oni różny poziom sukcesu. Scentralizowane firmy, takie jak Coinbase, w większości spełniły wymagania federalne. Jednocześnie spotykały się z krytyką społeczności, według których regulacja jest sprzeczna z ideą kryptowalut.

caitlin long
reklama
reklama