Boon.Tech zapłaci 5 mln w ramach ugody z SEC | Wiadomości | CrypS.

Boon.Tech zapłaci 5 mln w ramach ugody z SEC

Marek Lesiuk
sec i occ publikują wytyczne w sprawie stablecoin ów

Firma Boon.Tech, prowadząca platformę obsługującą rynek pracy i zatrudnienia, wykorzystującą w działaniu narzędzia z zakresu sztucznej inteligencji, zawarła ugodę z Komisją Giełd i Papierów Wartościowych (SEC), amerykańskim urzędem nadzorczym w tej dziedzinie.

Sprawa swoje źródło bierze w emisji przez platformę firmowego tokenu, Boon Coin, poprzez dystrybucję którego firma chciała pozyskać kapitał. Przedstawiając token jako powiązany z dolarem, na którym oparty miał on być za pośrednictwem nowatorskich rozwiązań technologicznych, Boon.Tech znalazła na niego ponad 1500 nabywców ze świata i zarobiła na tym właśnie około 5 milionów dolarów.

(Finansowa) zbrodnia…

Problemy zaczęły się, gdy SEC przyjrzała się bliżej całemu zagadnieniu. Urząd skonstatował bowiem, że firma oszczędnie gospodarowała prawdą w swoich materiałach informacyjnych. W szczególności mało wspólnego z rzeczywistością miały mieć twierdzenia o nowatorskiej, jakoby “oczekującej na patent” technologii wiążącej token z dolarem.

Ponadto blockchain, na którym opierał się token, wbrew enuncjacjom Boon.Tech nie był jej własnym, autorskim dziełem, lecz stworzony został na podstawie publicznie dostępnego kodu. W kontekście tych faktów, SEC uznała przeprowadzoną przez firmę procedurę initial coin offering tokenu za emisję niezarejestrowanych obligacji, zaś jej działania marketingowe – za oszukańcze i wprowadzające w błąd zainteresowanych.

…i (ograniczona) kara

W ramach ugody, firma zmuszona będzie zapłacić sumę 5 mln dolarów, oraz odsetki od tej kwoty, opiewające na dalsze 600 tys. dol., w ramach zwrotu pieniędzy dla naciągniętych inwestorów. Ponadto zobowiązana jest zniszczyć wszystkie istniejące w jej dyspozycji tokeny, a także doprowadzić do ich usunięcia ze wszelkich platform, gdzie był on obsługiwany.

Uznany za odpowiedzialnego za te działania prezes firmy, Rajesh Pavithran, dodatkowo będzie zobligowany osobiście zapłacić 150 tys. dolarów grzywny. Musiał się on także zgodzić na zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w firmach publicznych (ang. “publicly listed companies” tj. spółkach akcyjnych i kapitałowych).

SEC, ze swej strony, nie będzie forsowała zarzutów karnych i cywilnych z tytułu dostrzeżonych uchybień wobec prawa.

sec i occ publikują wytyczne w sprawie stablecoin ówreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.