Błąd konsensusu spowodował rozłam w łańcuchu Ethereum | Wiadomości | CrypS.

Błąd konsensusu spowodował rozłam w łańcuchu Ethereum

Zerelik Maciej
5 urodziny ethereum

W sieci Ethereum doszło do niespodziewanego wydarzenia. Blockchain Ethereum podzielił się z powodu błędu w starszej wersji Geth.

Błąd dotykający starszej wersji klienta sieci Ethereum – Geth – powoduje odłączanie się węzłów od głównej sieci. Istnieje niebezpieczeństwo, że może on prowadzić do ataków polegających na podwójnym wydawaniu pieniędzy i strat dla użytkowników dokonujących transakcji.

Chociaż błąd został naprawiony w wersji Geth v1.10.8., wiele węzłów wciąż działa na starych, niezaktualizowanych wersjach. Tim Beiko, członek „AllCoreDevs” Ethereum, wskazał, że wydobycie starszej wersji Geth prowadziły pule Flexpool, BTC.com i Binance.

Błąd konsensusu wpływa również na łańcuchy inne niż Ethereum, w tym Polygon, Binance Smart Chain, xDAI i inne. Na Twitterze krążą plotki, że błąd mógł już zostać wykorzystany zarówno na Ethereum, jak i Binance Smart Chain. Polygon zatweetował, że większość walidatorów w jego sieci już zaktualizowała się do najnowszej wersji Geth/Bor.

Na szczęście większość górników Ethereum korzysta ze zaktualizowanej wersji klienta Geth, co oznacza, że nie ma ryzyka wystąpienia hardforka. Jeśli chodzi o węzły, które nie zajmują się wydobyciem, a posiadają starsze wersje Geth, skutecznie utraciły one dostęp do głównej sieci.

Jako środek ostrożności, użytkownicy nie powinni dokonywać operacji na Ethereum i innych łańcuchach, dopóki problem nie zostanie rozwiązany, a większość węzłów nie zaktualizuje się do najnowszej wersji oprogramowania Geth. Deweloper DeFi Andre Cronje napisał:

5 urodziny ethereum
reklama
reklama