Bitcoin koreluje coraz mocniej ze złotem | Wiadomości | CrypS.

Bitcoin koreluje coraz mocniej ze złotem

Maciej Żerelik
bitcoin złoto

Współczynnik korelacji ceny złota z jego cyfrowym odpowiednikiem przekroczył 0,3. W ciągu ostatniego roku wskaźnik ten wahał się między -0,3 a 0,2. Tak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Kaiko.


Eksperci podkreślali, że złoto nie zdołało odzyskać statusu aktywa ochronnego w warunkach zaostrzenia polityki pieniężnej Fed. Korelacja metalu szlachetnego z bitcoinem wzrosła z powodu umacniającego się dolara.

Pośredni wpływ na zmianę mogła mieć również sytuacja na brytyjskim rynku długu. Skok rentowności 30-letnich obligacji rządowych do najwyższego od 2002 roku poziomu 5% został zastąpiony spadkiem, gdy Bank Anglii rozpoczął tymczasową rundę programu skupu aktywów. Eksperci podkreślają:

To chwilowo uspokoiło sytuację, ale rosną obawy dotyczące 'globalnego zarażenia’ i dalszej awersji do ryzyka.

kaiko wykres

GBP i EUR tracą w stosunku do dolara

W ostatnim czasie doszło do gwałtownego zakupu cyfrowych aktywów za te waluty fiat. Wszystko ze względu na destabilizację rynków długu oraz gwałtowną dewaluację funta brytyjskiego i euro w stosunku do dolara.

21 września bitcoin zareagował ostrą korektą na podwyżkę kluczowych stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną.

bitcoin złotoreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.