Bitcoin, Ether nie muszą przestrzegać zasad finansowych

Belgijski regulator: Bitcoin i Ether nie są papierami wartościowymi

Autor: Anna Sutowicz
Redaktor: Albert Czajkowski
Bitcoin, Ether nie muszą przestrzegać zasad finansowych, twierdzi belgijski regulator

Belgijski regulator twierdzi, że Bitcoin (BTC), Ether (ETH) i inne zdecentralizowane monety nie są papierami wartościowymi pod warunkiem, że nie maja centralnego emitenta.


Wczoraj belgijski Urząd Usług Finansowych i Rynków poinformował, że kryptowaluty bez emitenta takie jak na przykład Bitcoin (BTC) i Ether (ETH) nie są papierami wartościowymi. Regulator stwierdził, że belgijska zasada jest neutralna w odniesieniu do technologii, sugerując w ten sposób, że klasyfikacja jako instrument finansowy lub papier wartościowy nie powinna zależeć od tego, czy aktywa wykorzystują blockchain, czy coś bardziej tradycyjnego:

Jeśli nie ma emitenta, jak w przypadkach, gdy instrumenty są tworzone za pomocą kodu komputerowego i nie odbywa się to w wykonaniu umowy między emitentem a inwestorem (na przykład Bitcoin lub Ether), to zasadniczo rozporządzenie o prospekcie, ustawa o prospekcie i zasady postępowania MiFID nie mają zastosowania.

Belgijski regulator w sprawie BTC i ETH

Belgijski organ regulacyjny zauważył, że kryptowaluty, które nie są skategoryzowane jako papiery wartościowe, mogą nadal podlegać innym regulacjom, jeśli firma wykorzystuje cyfrowe aktywa jako środek wymiany:

Niemniej jednak, jeśli instrumenty mają funkcję płatniczą lub wymiany, inne przepisy mogą mieć zastosowanie do instrumentów lub osób, które świadczą określone usługi związane z tymi instrumentami.

Wyjaśnienie następuje po wzroście żądań odpowiedzi, w jaki sposób istniejące przepisy i regulacje finansowe Belgii mają zastosowanie do aktywów cyfrowych.

Spór pomiędzy Ripple i SEC

W jurysdykcjach takich jak USA, spory o to, kiedy kryptowaluta jest papierem wartościowym, doprowadziły m.in. do postępowania sądowego pomiędzy Amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i Ripple Labs. SEC twierdzi, że Ripple powinno zarejestrować swoją kryptowalutę XRP.

Bitcoin, Ether nie muszą przestrzegać zasad finansowych, twierdzi belgijski regulatorreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.