Kryptowaluty deflacyjne a inflacyjne - charakterystyka i przykłady | CrypS.

Kryptowaluty deflacyjne a inflacyjne – charakterystyka i przykłady

16 min
Filip Dzięciołowski

kryptowaluty deflacyjne Bitcoin [BTC]

Na rynku kryptowalutowym dostępnych jest tysiące różnych cyfrowych tokenów, które mogą różnić się między sobą pod wieloma względami, w tym pod względem sposobu emisji nowych jednostek. W przypadku części z nich podaż będzie ograniczana w czasie, przez co będą posiadały charakter deflacyjny, w przypadku innych będzie się ona zwiększała, nadając im cechy inflacyjne.

W tym artykule wyjaśniamy główne podobieństwa pomiędzy tymi dwoma rodzajami kryptowalut, podając ich mocne, jak i te słabsze strony. Całość podparta została przykładami z realnego rynku.

Spis treści:


Wprowadzenie. Czym jest inflacja oraz deflacja?

Pojęcie inflacji towarzyszy nam na co dzień. O deflacji słyszymy rzadziej, jednak również przewija się ona w środkach masowego przekazu. Czy wiesz jednak dokładnie, do czego odnoszą się obydwa te pojęcia? Poniżej znajdziesz ich wyjaśnienie w telegraficznym skrócie.

Jak się okazuje, ani nadmierna inflacja, ani nadmierna deflacja nie są dobre. Właśnie dlatego większość banków centralnych na świecie stara się utrzymywać inflację na kontrolowanym niskim poziomie, wynoszącym zazwyczaj kilka punktów procentowych.

Charakterystyka inflacji

Inflacja to złożone zjawisko ekonomiczne, które oznacza wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce w pewnym okresie. Gdy ogólny poziom cen rośnie, z każdą jednostką waluty kupuje się mniej towarów i usług.   

Inflacja z czasem zmniejsza siłę nabywczą pieniądza. Oznacza to, że wraz ze wzrostem cen ta sama kwota pozwala na zakup mniejszej ilości towarów i usług. Wraz z inflacją rosną również koszty utrzymania, sprawiając, że zaspokojenie podstawowych potrzeb staje się droższe.

Banki centralne często dostosowują stopy procentowe w celu ograniczenia lub stymulowania inflacji. Wyższe stopy procentowe mogą prowadzić do niższej inflacji, podczas gdy niższe stopy procentowe mogą stymulować wydatki i potencjalnie prowadzić do wyższej inflacji. Inflacja może wpływać na zwroty z inwestycji i realną wartość oszczędności. Na przykład, jeśli stopa inflacji jest wyższa niż zwrot z inwestycji, realna wartość inwestycji ulega erozji.

Charakterystyka deflacji

Deflacja jest przeciwieństwem inflacji, charakteryzującym się spadkiem ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce w pewnym okresie czasu. Kiedy występuje deflacja, siła nabywcza pieniądza wzrasta, umożliwiając jednostkom zakup większej ilości towarów i usług za tę samą kwotę pieniędzy.

Początkowo może się to wydawać korzystne dla konsumentów, deflacja jednak często prowadzi do zmniejszenia wydatków konsumenckich. Ludzie odkładają zakupy w oczekiwaniu na dalsze spadki cen, co może pogłębić spowolnienie gospodarcze.

Deflacja zwiększa realną wartość zadłużenia, utrudniając osobom fizycznym i firmom obsługę ich długów. Może to prowadzić do zwiększonej liczby przypadków niewywiązywania się ze zobowiązań i bankructw.

Wraz ze spadkiem cen, przychody i zyski przedsiębiorstw również spadają. Może to prowadzić do cięcia kosztów, takich jak zwolnienia, zmniejszenie produkcji i opóźnienie inwestycji w nowe projekty. Firmy borykające się z niższymi przychodami mogą obniżyć płace lub wstrzymać ich wzrost, jeszcze bardziej ograniczając wydatki konsumentów i potencjalnie prowadząc do błędnego koła deflacji.

Jak inflacja i deflacja mają się do rynku kryptowalut? Sprawdźmy!

Kryptowaluty deflacyjne

Kryptowaluty deflacyjne posiadają kilka kluczowych cech, które odróżniają je od kryptowalut inflacyjnych. W tej części artykułu odpowiadamy na pytania kiedy kryptowalutę można uznać za deflacyjną, jak wyglądają mechanizmy deflacji rynku kryptowalut, jakie są zalety (i wady) tego typu tokenów oraz ich najważniejsze przykłady.

Kiedy dana kryptowaluta jest deflacyjna?

Dana kryptowaluta jest deflacyjna, gdy jej całkowita podaż jest stała lub ograniczona przez algorytm lub protokół sieci. Oznacza to, że nie można wyemitować więcej monet niż ustalony limit lub że tempo emisji nowych monet maleje z czasem. Przykładem takiego algorytmu jest model halvingu, który polega na zmniejszaniu nagrody za wydobycie bloku o połowę co określoną liczbę bloków.

Najważniejsze cechy kryptowaluty deflacyjnej podsumowaliśmy poniżej:

 • Stała lub malejąca podaż całkowita podaż albo pozostaje taka sama, albo maleje w czasie. Jest to przeciwieństwo rosnącej podaży w przypadku kryptowalut inflacyjnych.
 • Rosnąca siła nabywcza ponieważ podaż jest ograniczona, siła nabywcza każdej monety ma tendencję do wzrostu wraz ze wzrostem popytu. To sprawia, że kryptowaluty deflacyjne są atrakcyjne jako środki przechowywania wartości.
 • Zachęta do posiadania w przypadku aktywów deflacyjnych istnieje większa zachęta do długoterminowego przechowywania monet zamiast ich wydawania. Wraz ze spadkiem podaży i wzrostem popytu, trzymanie monet oznacza wzrost ich wartości.
 • Niedobór stała lub malejąca podaż tworzy niedobór. Niedobór ten prowadzi do wzrostu wartości, zwłaszcza jeśli popyt nadal rośnie.

Zasadniczo, gdy naturalna utrata monet, celowe spalanie, spowolnienie nagród lub zachowania spekulacyjne powodują spadek podaży lub stagnację w stosunku do przyspieszającego popytu, kryptowaluta staje się deflacyjna. Deflacja pojawia się, gdy emisja nie nadąża za adopcją.

Wydobywanie a podaż

Aby kryptowaluta była deflacyjna, tempo wydobywania nowych monet musi być niższe niż tempo, w jakim istniejące monety są usuwane z obiegu lub niszczone. Ogranicza to ogólną podaż.

Wydobywanie kryptowalut polega na rozwiązywaniu skomplikowanych problemów matematycznych za pomocą mocy obliczeniowej komputerów. Osoby lub organizacje, które zajmują się wydobywaniem, nazywane są górnikami. Górnicy otrzymują nagrodę w postaci nowo wyemitowanych monet za dodawanie nowych bloków do łańcucha (blockchain), który jest publicznym rejestrem wszystkich transakcji kryptowalutowych. Wydobywanie jest więc głównym źródłem emisji nowych jednostek kryptowalut.

Jeśli kryptowaluta ma stałą lub ograniczoną podaż, to oznacza, że nagroda za wydobycie będzie stopniowo maleć lub zanikać. W efekcie górnicy będą otrzymywali mniejszą zachętę do wydobywania i utrzymywania bezpieczeństwa sieci.

Mechanizmy deflacyjne

Aby temu zapobiec, niektóre kryptowaluty wprowadzają mechanizmy deflacyjne, które mają na celu zwiększenie wartości i popytu na daną kryptowalutę. Istnieje kilka sposobów, w jakie protokoły kryptowalut tworzą presję deflacyjną poprzez zmniejszenie podaży monet. Niektóre powszechne mechanizmy deflacyjne obejmują:

 • Spalanie monet Jednym z najbardziej bezpośrednich sposobów na deflację kryptowaluty jest spalanie monet. Polega to na trwałym niszczeniu monet poprzez wysyłanie ich na adresy portfeli, których nie można odzyskać ani wydać. Usunięcie monet z obiegu zmniejsza ogólną podaż.
 • Nakładanie limitów podaży Protokoły mogą nakładać twarde limity na maksymalną liczbę monet, które kiedykolwiek będą istnieć. Po osiągnięciu limitu poprzez wydobycie, żadne nowe monety nie są tworzone. Nakłada to stały limit na całkowitą podaż.
 • Zwiększoną utratę monet Gdy naturalny wskaźnik utraty monet w wyniku zapomnienia kluczy, przypadkowego zniszczenia itp. przekracza wskaźnik wydobycia, całkowita podaż zmniejsza się z czasem, prowadząc do deflacji.
 • Blokowanie monet, staking Blokowanie monet poprzez staking, harmonogramy vestingu i inne mechanizmy zmniejsza podaż dostępną w obiegu w krótkim okresie. To ograniczenie bieżącej podaży tworzy presję deflacyjną.
 • Malejące nagrody za wydobycie Niektóre kryptowaluty, takie jak Bitcoin, okresowo zmniejszają nagrody za bloki wydawane górnikom o połowę. Powoduje to stopniowe spowolnienie tempa wzrostu podaży, ponieważ nagrody za wydobycie zmniejszają się z czasem.
 • Zachęty do korzystania Zachęty do korzystania z kryptowalut i dokonywania transakcji za ich pomocą, takie jak opłaty transakcyjne, które są spalane, mogą zwiększyć utratę monet i zmniejszyć podaż.
 • Zwiększoną adopcję Wraz z przyspieszeniem adopcji i popytu na kryptowalutę, jej stała lub malejąca podaż prowadzi do aprecjacji. Bez zwiększania podaży rosnący popyt wywołuje deflację.

Ostrożne wdrażanie mechanizmów deflacyjnych pozwala kryptowalutom stać się rzadkimi magazynami wartości. Jednak nadmierna deflacja może również doprowadzić do stagnacji gospodarki. Idealny poziom zależy od celów każdego protokołu i pożądanego modelu tokenomiki.

Zalety kryptowalut deflacyjnych

Kryptowaluty deflacyjne mają kilka kluczowych potencjalnych korzyści w porównaniu z kryptowalutami inflacyjnymi. Wśród nich wyróżnia się zachowanie siły nabywczej, chęć posiadania, niedobór napędzający wartość, przeciwdziałanie inflacji i dodatkowe bezpieczeństwo.

Ponieważ podaż maleje, a popyt rośnie, siła nabywcza monet deflacyjnych rośnie z czasem. Monety zyskują na wartości pod względem towarów i usług, które mogą kupić. To sprawia, że są one atrakcyjnym magazynem wartości. W przypadku aktywów deflacyjnych istnieje większa zachęta dla inwestorów do długoterminowego przechowywania monet zamiast ich wydawania. Wraz ze spadkiem podaży i wzrostem popytu, posiadanie monet oznacza wzrost ich wartości.

Dodatkowo, ograniczona lub malejąca podaż tworzy niedobór. Ten niedobór prowadzi do wzrostu wartości rynkowej i aprecjacji cen, zwłaszcza jeśli popyt nadal rośnie. Kontrolowana, ograniczona podaż deflacyjnych kryptowalut sprawia jednocześnie, że są one odporne na inflacyjną dewaluację siły nabywczej.

Co istotne, pierwsi, którzy zainwestowali w deflacyjne kryptowaluty, odnoszą największe korzyści z rosnącej wartości. Nagradza to wczesnych użytkowników za zwiększone ryzyko. Modele deflacyjne zachęcają prz tym do długoterminowych inwestycji. Może to promować bezpieczeństwo sieci poprzez zmniejszenie ryzyka ataków 51% i zapewnienie wystarczającego udziału w stakingu.

Należy jednak wziąć pod uwagę wady, takie jak chęć nadmiernego gromadzenia, bariery wejścia dla nowych użytkowników i potencjalną stagnację gospodarczą. Kluczem jest umiar nadmierna deflacja powoduje problemy, podczas gdy umiarkowana deflacja zapewnia korzyści. Idealny poziom zależy od konkretnych celów każdej kryptowaluty i modelu tokenomiki.

Wady i zalety tokenów deflacyjnych:

Cecha Zalety Wady
Rzadkość Tworzy rzadkość, która może napędzać popyt i potencjalnie zwiększać wartość. Rzadkość może prowadzić do gromadzenia przez pojedyncze jednostki, redukując płynność i użycie.
Atrakcyjność Inwestycyjna Może być atrakcyjne dla inwestorów jako środek przechowywania wartości ze względu na zmniejszającą się podaż. Spekulacyjny charakter może prowadzić do bańki i krachów.
Stabilność cen Może prowadzić do stabilniejszych cen w dłuższym okresie. Krótkoterminowa zmienność cen może być zaostrzona.
Zachęta do Wydawania Może zachęcać do wczesnych wydatków przed rozpoczęciem redukcji podaży. Długoterminowa deflacja może zniechęcać do wydawania, gdy ludzie czekają na lepszą wartość.
Polityka Monetarna Autonomiczna polityka monetarna poprzez inteligentne kontrakty. Brak elastyczności w polityce monetarnej podczas spowolnień gospodarczych.
Równość Aktywów Może potencjalnie redystrybuować bogactwo poprzez mechanizmy deflacyjne. Może przyczynić się do nierówności majątkowej, jeśli wcześni użytkownicy będą gromadzić aktywa.
Efektywność Operacyjna Zmniejszone opłaty transakcyjne i szybsze transakcje w niektórych modelach deflacyjnych. Niektóre mechanizmy deflacyjne wymagają skomplikowanych protokołów, które mogą prowadzić do niewydajności operacyjnych.
Adopcja Nowatorskie modele ekonomiczne mogą sprzyjać innowacjom i adopcji. Sceptycyzm i regulacyjne zainteresowanie mogą utrudniać przyjęcie przez główny nurt.

Przykłady: bitcoin, ether, litecoin i BNB

Lista tokenów deflacyjnych jest naprawdę długa, w tym artykule opiszemy jednak przykłady tych najbardziej popularnych kryptowalut, znajdujących się w ścisłej czołówce pod względem kapitalizacji rynkowej.

Najbardziej znanym przykładem kryptowaluty deflacyjnej jest bitcoin (BTC), który ma stałą podaż 21 milionów monet. Bitcoin stosuje model halvingu, który zmniejsza nagrodę za wydobycie bloku o połowę co 210 tysięcy bloków (około co cztery lata). Obecnie nagroda wynosi 6,25 BTC za blok, a następny halving nastąpi w 2024 roku. Bitcoin ma również stosuje model opłat transakcyjnych niszczonych przez górników.

Innym przykładem kryptowaluty deflacyjnej jest ether (ETH), który jest natywnym tokenem sieci Ethereum. Ether ma nieograniczoną podaż, ale jego tempo emisji jest regulowane przez algorytm trudności wydobycia, który dostosowuje się do ilości mocy obliczeniowej w sieci. Ether w ramach najnowszej aktualizacji również wprowadził mechanizm spalania części opłat transakcyjnych. Ponadto Ethereum przeszło z modelu Proof-of-Work (PoW) do modelu Proof-of-Stake (PoS), który wymaga od użytkowników stakingu ethera, aby uczestniczyć w walidacji transakcji i otrzymywać nagrody. Zdaniem ekspertów ten model posiada bardziej deflacyjny charakter niż wcześniej stosowany protokół opierający się na pracy górników.

Litecoin (LTC) i BNB to kolejne przykłady kryptowalut deflacyjnych. Litecoin ma stałą podaż 84 milionów monet i stosuje model halvingu podobny do bitcoina. Limit ma zostać osiągnięty do końca 2142 roku. Chociaż obecnie jego natura pozostaje lekko inflacyjna, to z czasem będzie to token w pełni deflacyjny.

Binance Coin jest z kolei natywnym tokenem giełdy kryptowalutowej Binance, która używa go do płatności za swoje usługi i nagradzania użytkowników. Binance Coin ma stałą podaż 200 milionów monet, z których część jest niszczona co kwartał w ramach procesu spalania. W ten sposób Binance Coin zmniejsza swoją podaż do 100 milionów monet. Do tej pory spalono już ponad 41% łącznej podaży BNB.

Inne przykłady obejmują Uniswap, gdzie spala się tokeny poprzez ich użycie.

Wpływ na wartość rynkową

Kryptowaluty deflacyjne mają tendencję do wzrostu wartości rynkowej, ponieważ są postrzegane jako rzadkie i atrakcyjne. Co więcej, są często uważane za bezpieczną przystań w czasach niepewności lub kryzysu, ponieważ nie są podatne na inflację lub ingerencję rządową. Przykładem takiej sytuacji jest wzrost ceny bitcoina w 2020 i 2021 roku, kiedy to pandemia Covid-19 i polityka luzowania ilościowego przez banki centralne spowodowały spadek zaufania do pieniądza fiducjarnego.

Jednak kryptowaluty deflacyjne nie są wolne od ryzyka i wahań. Kryptowaluty deflacyjne mogą być również narażone na spekulację, manipulację, ataki hackerskie, zmiany regulacyjne lub technologiczne, które mogą wpłynąć na ich bezpieczeństwo i funkcjonowanie. Ponadto kryptowaluty deflacyjne mogą być mniej płynne i elastyczne niż kryptowaluty inflacyjne.

Kryptowaluty inflacyjne

Przeciwieństwem walut deflacyjnych, są waluty inflacyjne, których ogólna podaż będzie się zwiększała w czasie. W tej części artykułu wyjaśniamy co powoduje, że kryptowaluta jest inflacyjna, podajemy ich główne cechy charakterystyczne, w tym wady i zalety. Na koniec opisujemy kilka najpopularniejszych przykładów walut inflacyjnych.

Dlaczego niektóre tokeny są inflacyjne?

Niektóre kryptowaluty posiadają charakter inflacyjny, ponieważ ich twórcy lub operatorzy uważają, że stała lub rosnąca podaż jest korzystna dla rozwoju i utrzymania sieci. Inflacyjne kryptowaluty mogą mieć różne cele i funkcje, takie jak:

 • Wspieranie rozwoju i innowacji niektóre kryptowaluty są tworzone jako narzędzia lub platformy dla twórców aplikacji, usług lub projektów opartych na blockchainie. Aby zachęcić do tworzenia i używania, kryptowaluta może być emitowana jako forma finansowania lub nagrody dla twórców i użytkowników.
 • Utrzymywanie bezpieczeństwa i decentralizacji tokeny są tworzone jako sieci peer-to-peer, które wymagają współpracy i zaangażowania wielu uczestników. Aby zapewnić bezpieczeństwo i decentralizację tych sieci, kryptowaluta może być emitowana jako forma zachęty lub wynagrodzenia dla uczestników, którzy zapewniają moc obliczeniową, przestrzeń dyskową, pasmo szerokości czy inne zasoby.
 • Zapewnianie stabilności i użyteczności – część cyfrowych tokenów działa jako środki płatnicze, które mają być stabilne i użyteczne w różnych sytuacjach. Aby osiągnąć stabilność i użyteczność tych kryptowalut, ich podaż może być dostosowywana do popytu lub zależna od innych czynników, takich jak kursy wymiany, wskaźniki cen czy rezerwy.

Charakterystyka inflacyjnych kryptowalut

Wśród głównych cech kryptowalut inflacyjnych wymienia się rosnącą podaż, określoną stopę inflacji, dystrybucję nowych tokenów, nagrody za wydobycie, nagrody za staking, airdropy, czy też chęć finansowania dalszego rozwoju.

 • Rosnąca podaż tokenów Całkowita podaż monet rośnie w czasie, gdy nowe tokeny są wprowadzane do obiegu. Jest to przeciwieństwo kryptowalut deflacyjnych o stałej lub malejącej podaży.
 • Z góry określona stopa inflacji Zazwyczaj istnieje stała stopa inflacji, która określa tempo, w jakim nowe monety są tworzone i dodawane do podaży. Powszechne stawki wynoszą od 1 do 10% rocznie.
 • Dystrybucja nowych monet Nowe monety utworzone w wyniku emisji inflacyjnej są dystrybuowane na różne sposoby:
  • Nagrody za wydobycie
  • Nagrody za stakowanie w celu zabezpieczenia sieci
  • Airdropy zachęcające do adopcji
  • Finansowanie rozwoju i zarządzania
 • Zachęcanie do uczestnictwa Nagrody inflacyjne zachęcają do aktywnego uczestnictwa w sieci poprzez działania takie jak wydobywanie i stakowanie. Zwiększa to bezpieczeństwo i decentralizację. [
 • Odporność na spirale deflacyjne Stała stopa inflacji przeciwdziała tendencjom deflacyjnym, gdy popyt spada lub monety są tracone. Zapewnia to stabilność. [6]
 • Dostosowanie do walut fiducjarnych Większość głównych walut fiducjarnych, takich jak dolar amerykański, również ma podaż inflacyjną. Równoległość ta może pomóc w przyjęciu głównego nurtu.

Modele inflacyjne muszą jednak równoważyć zachęcanie do uczestnictwa z zapobieganiem nadmiernemu rozmyciu wartości. Kluczem jest umiarkowanie niekontrolowana inflacja niszczy siłę nabywczą.

Zalety i wady inflacyjnych kryptowalut

Do głównych zalet walut inflacyjnych zalicza się większą płynność oraz elastyczność. Ponieważ podaż kryptowaluty jest zmienna lub nieograniczona, to jest ona bardziej dostępna i wymienialna. Kryptowaluta może być więc łatwiej używana jako środek płatniczy lub wymiany, a także jako narzędzie do tworzenia i finansowania nowych projektów lub usług.

Aspekt Zalety
Stymulowanie wydatków Inflacja może zachęcać do wydawania, zamiast gromadzenia środków, co może prowadzić do zwiększonej aktywności gospodarczej.
Stabilność cen Możliwość regulacji podaży może pomóc w utrzymaniu stabilności cen.
Elastyczność polityki monetarnej Możliwość dostosowania polityki monetarnej w odpowiedzi na zmieniające się warunki gospodarcze.
Zmniejszenie nierówności Możliwość redystrybucji bogactwa przez inflacyjne mechanizmy, takie jak nagrody blokowe i staking.
Zachęta do uczestnictwa Inflacyjne nagrody mogą zachęcać użytkowników do uczestnictwa w sieci i zabezpieczania jej.
Adopcja Możliwość regulacji podaży może być bardziej zrozumiała dla tradycyjnych inwestorów i regulacji.
Zapobieganie stagnacji Inflacja może pomóc w zapobieganiu stagnacji gospodarczej przez promowanie wydatków i inwestycji.
Wsparcie dla rozwoju Nagrody inflacyjne mogą finansować rozwój i utrzymanie sieci.

 Z drugiej strony zmniejsza się siła nabywcza. Ponieważ podaż kryptowaluty jest stała lub rosnąca, to jest ona bardziej atrakcyjna dla górników i innych uczestników sieci, którzy otrzymują nagrody za zapewnianie mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej, pasma szerokości czy innych zasobów. Kryptowaluta może być więc bardziej odporna na ataki lub awarie, a także bardziej zdecentralizowana i demokratyczna.

Oprócz tego, kryptowaluta tego typu jest bardziej podatna na ruchy generujące nadmierną inflację. Kryptowaluta może być więc podatna na nadmierną emisję lub dewaluację spowodowaną przez nadmierny popyt lub zmniejszoną wartość. Kryptowaluta może być więc narażona na utratę wartości spowodowaną przez inflację pieniądza fiducjarnego (np. dolara czy euro).

Aspekt Wady
Dewaluacja Inflacyjne mechanizmy mogą prowadzić do dewaluacji aktywów, co z kolei obniża ich wartość w czasie.
Strata atrakcyjności inwestycyjnej Może być mniej atrakcyjne dla inwestorów szukających zysków kapitałowych z powodu utraty wartości w czasie.
Zachęta do spekulacji Może zachęcać do spekulacji zamiast trzymania aktywów na dłuższy okres.
Kompleksowość polityki monetarnej Zarządzanie inflacyjną polityką monetarną może być skomplikowane i wymagać ciągłego monitorowania.
Ryzyko nadinflacji Ryzyko nadmiernej inflacji, co może prowadzić do utraty zaufania i destabilizacji systemu.
Zachęta do nadmiernego wydawania Może promować nadmierne wydawanie i prowadzić do zniekształceń gospodarczych.
Trudności w zrozumieniu Mechanizmy inflacyjne mogą być trudne do zrozumienia dla przeciętnego użytkownika lub inwestora.
Potencjalne problemy regulacyjne Regulacje mogą być trudniejsze do zrealizowania, a inflacyjne kryptowaluty mogą być pod większą kontrolą regulatorów.

Przykłady kryptowalut inflacyjnych

Wśród kryptowalut inflacyjnych wyróżnić można memicznego dogecoina (DOGE), zcash, XRP od Ripple, XLM firmy Stellar, czy też EOS.

Dogecoin wprowadza miliardy nowych DOGE rocznie poprzez nagrody blokowe dla górników. Dzięki temu DOGE jest kryptowalutą inflacyjną. Chociaż powstała ona jako internetowy żart, to cały czas znajduje się w czołówce najpopularniejszych tokenów pod względem kapitalizacji oraz ilości dziennych transakcji. Dogecoin ma również dużą społeczność fanów i zwolenników, którzy często organizują akcje promocyjne lub charytatywne związane z tą kryptowalutą.

Zcash oferuje stałą nagrodę blokową w wysokości 20%, która trafia do górników, co skutkuje przewidywalną inflacją podaży ZEC w czasie. Natomiast Ripple pierwotnie stworzył 100 miliardów XRP i co miesiąc uwalnia niewielką część swojej rezerwy w celu finansowania operacji i zachęt. Zwiększa to podaż w obiegu.

Stellar to kryptowaluta stworzona jako platforma dla globalnego systemu płatności i wymiany walut. Stellar ma stałą podaż 100 miliardów XLM, z których 50 miliardów zostało rozdanych za darmo użytkownikom i partnerom sieci. Stellar ma również mechanizm inflacji rocznej, który polega na zwiększaniu podaży XLM o 1% co rok. Jest używany głównie jako środek płatniczy lub wymiany walut między różnymi podmiotami, takimi jak banki, firmy, organizacje pozarządowe czy osoby prywatne.

Wśród kryptowalut inflacyjnych wyróżnia się również EOS, który posiada roczną stopę inflacji w wysokości 5% w celu finansowania propozycji pracowników, które pomagają rozwijać ekosystem. Nowe tokeny EOS są emitowane w ramach tej inflacji. Popularnym tokenem inflacyjnym jest również DAI, kryptowaluta stworzona jako stabilny token, który ma utrzymywać stałą wartość równą 1 dolarowi amerykańskiemu. Dai jest tworzony i zabezpieczany przez system MakerDAO, który polega na zastawianiu innych kryptowalut (np. ETH) w celu wygenerowania Dai. Dai ma zmienną podaż, która jest dostosowywana do popytu i kursu wymiany.

Inne przykłady można znaleźć wśród monet typu proof-of-stake, które wybijają nowe tokeny jako nagrody za obstawianie, takie jak Tezos, oraz sieci takie jak Filecoin, które emitują nowe monety w celu finansowania wydobycia pamięci masowej.

Sukcesy i porażki inflacyjnych projektów

O sukcesie lub porażce projektu inflacyjnego decydować może kilka czynników. Te najważniejsze to między innymi ostrożna kalibracja wysokości stopy inflacji, powiązanie emisji inflacyjnej z finansowaniem użytecznego rozwoju, u trzymanie zachęt do posiadania monet i zatrzymanie w projekcie utalentowanych deweloperów.

W tabeli poniżej zebraliśmy kilka inflacyjnych projektów kryptowalutowych, które odniosły sukces lub porażkę:

Projekt Sukces lub Porażka Opis
Ripple (XRP) Sukces Ripple odniósł sukces, stając się jedną z największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej, z wartością ponad 30 miliardów dolarów. Kontrolowana inflacja podaży przyczyniła się do tego wzrostu.
Stellar (XLM) Sukces Stellar zyskał miejsce wśród 20 największych kryptowalut, częściowo dzięki 1% rocznej inflacji, która sfinansowała nagrody za uczestnictwo.
EOS Sukces Pomimo pewnych kontrowersji, EOS pozostaje wiodącą platformą inteligentnych kontraktów, z inflacją finansującą rozwój ekosystemu.
Auroracoin (AUR) Porażka Auroracoin, próbując ożywić gospodarkę Islandii poprzez szybką, niekontrolowaną inflację, doświadczył hiperinflacji, co doprowadziło do utraty 99% jego wartości.
Nxt (NXT) Porażka Nxt, próbując finansować rozwój poprzez wysokie stopy inflacji sięgające 20%, sprawił, że posiadanie NXT stało się nieatrakcyjne z powodu nadmiernej inflacji.
Zclassic (ZCL) Porażka Po odejściu kluczowego dewelopera, Zclassic nie zdołał sfinansować dalszego rozwoju i stracił na znaczeniu z powodu braku zachęt inflacyjnych.

Nadmierna inflacja niszczy wartość, ale wyważona emisja inflacyjna może zapewnić zrównoważone finansowanie i wzrost. Idealna stopa inflacji zależy od konkretnych celów i modelu każdego projektu.

Które kryptowaluty mają większą szansę przetrwać na rynku?

Na podstawie tego co powiedzieliśmy do tej pory można uznać, że zarówno inflacyjne, jak i deflacyjne kryptowaluty mogą przetrwać i rozwijać się na rynku. Wszystko zależne jest od tego w jaki sposób mają być wykorzystywane oraz jakie cele spełniać.

Przykładowo, kryptowaluty inflacyjne bazują na promowaniu wydatków i obiegu zamiast gromadzenia środków. Zapewniają one środki na finansowanie bieżącego rozwoju i konserwacji, zapewniając bezpieczeństwo sieci poprzez staking lub nagrody za wydobycie. Zapobiegając potencjalnym deflacyjnym spiralom śmierci, ułatwiają one szersze przyjęcie do głównego nurtu. Mają one jednak wady, w tym utratę siły nabywczej i wartości monet w czasie. Występuje tendencja do centralizacji i dysproporcji majątkowych, a z czasem mogą stać się podatne hiperinflację, jeśli nie są odpowiednio kontrolowane.

Z drugiej strony, kryptowaluty deflacyjne są częściej postrzegane jako narzędzie do przechowywania wartości i zachowania bogactwa. Ich niedobór potencjalnie zwiększa wartość w dłuższej perspektywie, nagradzając wczesnych użytkowników za podejmowanie ryzyka. Często są one zgodne z ideologicznymi preferencjami dotyczącymi twardych limitów podaży. Zniechęcają one jednak do wydawania pieniędzy, ograniczając w ten sposób adopcję, i mają tendencję do koncentrowania bogactwa wśród wąskiej grupy inwestorów. Ponadto brakuje im mechanizmów finansowania dalszego rozwoju i są podatne na bańki spekulacyjne i krachy.

Kryptowaluty Inflacyjne Kryptowaluty Deflacyjne
Zachęcanie do wydawania i obiegu zamiast gromadzenia środków Przechowywanie wartości i zachowanie bogactwa
Finansowanie bieżącego rozwoju i konserwacji Niedobór zwiększający wartość w perspektywie długoterminowej
Utrzymanie bezpieczeństwa sieci poprzez stakowanie/wydobywanie nagród Nagrody dla wczesnych użytkowników za podejmowanie ryzyka
Unikanie potencjalnych deflacyjnych spiral śmierci Ideologiczne preferencje dla twardych limitów
Promowanie powszechnego przyjęcia do głównego nurtu

Ogólnie rzecz biorąc, kryptowaluty inflacyjne mogą mieć przewagę pod względem długoterminowego przetrwania i przyjęcia do głównego nurtu. Jednak kryptowaluty deflacyjne będą prawdopodobnie nadal rozwijać się jako rzadkie magazyny wartości dla bardziej niszowych przypadków użycia. Optymalne podejście zależy od konkretnych celów każdego projektu.

Podsumowanie

Kryptowaluty mogą być inflacyjne lub deflacyjne w zależności od sposobu emisji nowych jednostek. Kryptowaluty inflacyjne mają zmienną lub nieograniczoną podaż, co oznacza, że będą tworzone nowe monety w stałym lub rosnącym tempie. Kryptowaluty deflacyjne mają z kolei stałą lub ograniczoną podaż.

Z artykułu dowiedziałeś się również, że mechanizmy, które sprawiają, że kryptowaluty są deflacyjne, obejmują nakładanie limitów podaży, spalanie monet, blokowanie monet, zmniejszanie nagród o połowę i zwiększanie utraty monet. Zalety tych kryptowalut to zachowanie siły nabywczej, zachęcanie do posiadania, zwiększanie niedoboru i wartości. Wadami są zniechęcanie do wydatków i pogłębianie nierówności.

Kryptowaluty inflacyjne natomiast zachęcają do wydatków, umożliwiają stakowanie nagród, finansują rozwój i pozwalają uniknąć spirali deflacyjnej. Ryzykują jednak utratę siły nabywczej i nierówności majątkowe, jeśli nie są kontrolowane.

Wśród głównych przykładów kryptowalut deflacyjnych wyróżniamy bitcoina oraz ethera. Przykłady inflacyjne to dogecoin i XRP. Kryptowaluty inflacyjne mogą lepiej promować adopcję, podczas gdy te deflacyjne zachowują wartość.

kryptowaluty deflacyjnereklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.