Co to jest bitcoin halving? Czy kurs BTC po nim wzrośnie? Analiza poprzednich cykli | CrypS.

Co to jest bitcoin halving? Czy kurs BTC po nim wzrośnie? Analiza poprzednich cykli

halving btc Bitcoin [BTC]

Halving to kluczowe wydarzenie w ekosystemie bitcoina (BTC), które ma miejsce mniej więcej co cztery lata. Jest mechanizmem na stałe zakodowanym w protokole tej kryptowaluty zmniejszającym nagrodę za wydobycie nowych bloków o połowę. Wydarzenie to odgrywa kluczową rolę w kontrolowaniu podaży bitcoina i ma znaczące konsekwencje dla górników, inwestorów i całego rynku kryptowalut.


W tym artykule wyjaśnimy Ci, czym jest halving, jak historycznie reagowała na niego cena bitcoina oraz czego możesz spodziewać się po kolejnych edycjach.

Spis treści:

Czym jest halving bitcoina?

Halving bitcoina, czyli jego „przepołowienie”, to odgórnie zaprogramowane wydarzenie, w którym nagroda za wydobycie nowych bloków tej kryptowaluty jest zmniejszana o połowę. Mechanizm ten jest na stałe zakodowany w protokole BTC i odgrywa kluczową rolę w kontrolowaniu podaży nowych bitcoinów wprowadzanych do obiegu.

Kiedy sieć Bitcoina została po raz pierwszy uruchomiony w 2009 roku, nagroda za pomyślne wydobycie nowego bloku wynosiła 50 bitcoinów. Jej poziom jest jednak zmniejszany o połowę co 210 000 bloków, co ma miejsce mniej więcej co cztery lata

Pierwsze zmniejszenie o połowę miało miejsce 28 listopada 2012 r., ograniczając nagrodę za blok z 50 do 25 bitcoinów. Od tego czasu kolejne „przepołowienia” odbywają się regularnie i będą mieć miejsce aż nagroda za blok ostatecznie nie spadnie do zera.

Mocne strony Słabe strony
Kontroluje podaż nowych bitcoinów, przeciwdziałając inflacji i utrzymując rzadkość BTC. Może prowadzić do krótkoterminowej zmienności cen po halvingu, powodując niepewność na rynku.
Historycznie, cena BTC miała tendencję do znacznego wzrostu w miesiącach po halvingu. Zmniejszone nagrody dla górników mogą zmusić niektórych, szczególnie mniejszych, do zaprzestania działalności.
Zwiększa zainteresowanie mediów, analityków i inwestorów, przyciągając uwagę do Bitcoina. Wpływ halvingu na cenę staje się mniej przewidywalny w miarę dojrzewania rynku.
Wzmacnia postrzeganie Bitcoina jako rzadkiego i cennego aktywu cyfrowego. Potencjalnie zwiększa centralizację wydobycia, faworyzując duże, wydajne operacje górnicze.
Stanowi kluczowy element modelu ekonomicznego Bitcoina, zapewniając jego długoterminową stabilność. Może tymczasowo zwiększyć opłaty transakcyjne, jeśli górnicy dają priorytet transakcjom z wyższymi opłatami.

 

W przypadku bitcoina mechanizm halvingu został zaprojektowany tak, aby naśladować tempo produkcji cennych zasobów, takich jak złoto, zapewniając kontrolowany i przewidywalny harmonogram dostaw. W miarę zmniejszania się nagrody za blok, górnicy mogą być zmuszeni do optymalizacji swoich operacji, modernizacji sprzętu, a nawet rozważenia wycofania się z działalności wydobywczej, jeśli stanie się ona nieopłacalna. Może to prowadzić do zwiększonej konkurencji między górnikami i potencjalnej konsolidacji w branży wydobywczej.

Znaczenie tego mechanizmu jest wielorakie:

  • Kontrolowana emisja bitcoinów
  • Zachęty dla górników
  • Bezpieczeństwo sieci
  • Mechanizm deflacyjny: Wprowadza aspekt deflacyjny do sieci Bitcoina poprzez zmniejszenie tempa tworzenia nowych BTC, mając na celu zwiększenie jego siły nabywczej w dłuższej perspektywie.
  • Wpływ na cenę

Kwestię najważniejszych celów halvingu bardziej szczegółowo omówiliśmy w dalszej części tego artykułu.

Cel i następstwa halvingu

Satoshi Nakamoto, czyli anonimowy twórca bitcoina, zaprojektował halving jako podstawowy element modelu ekonomicznego kryptowaluty. Wydarzenie to ma na celu osiągnięcie kilku celów integralnych z kształtowaniem wartości bitcoina: jest to kontrolowanie podaży i inflacji, kontrolowanie pracy górników oraz kontrolowanie cen.

Kontrolowanie podaży bitcoina i jego inflacji

Głównym celem halvingu BTC jest kontrolowanie podaży nowych bitcoinów wprowadzanych do obiegu i utrzymanie deflacyjnego charakteru kryptowaluty. Zmniejszając tempo tworzenia nowych monet, halving pomaga przeciwdziałać inflacji i zachować rzadkość, kluczowy czynnik przyczyniający się do jego wartości.

W przeciwieństwie do walut fiducjarnych, które mogą być drukowane przez banki centralne bez ograniczeń, bitcoin ma stałą i zamkniętą podaż ograniczoną do 21 milionów monet. Wydarzenia halvingowe zapewniają, że emisja nowych bitcoinów spowalnia z czasem, naśladując tempo produkcji cennych zasobów, takich jak złoto.

To, ile bitcoinów zostało do tej pory wydobyte, a ile czeka jeszcze na wydobycie i jak długo może to trwać, można śledzić między innymi na stronie Buy Bitcoin Worldwide:

podaż bitcoina
Ile bitcoinów znajduje się obecnie w obiegu?

Ten wbudowany niedobór jest celowym wyborem, aby zachować wartość bitcoina i uczynić go z natury deflacyjnym, w wyraźnym przeciwieństwie do inflacyjnych walut fiducjarnych.

Stopa inflacji bitcoina stale spada wraz z każdym halvingiem. W 2011 r. wynosiła około 50%, po halvingu w 2012 r. spadła do 12%, a w 2016 r. do 4-5%. Obecnie stopa inflacji Bitcoina wynosi około 1,74%.

Bitcoin inflacja wykres
Wykres prezentujący inflację BTC. Źródło: Woobull.com

Ponieważ podaż nowych bitcoinów jest zmniejszana poprzez halving, podczas gdy popyt pozostaje stały lub wzrasta, stopa inflacji bitcoina nadal spada, przyczyniając się do wzrostu jego znaczenia jako środka przechowywania wartości.

Wpływ na górników

Halving ma także bezpośredni wpływ na górników, ponieważ nagrody za bloki są zmniejszane o połowę za każdym razem. Ta redukcja nagród za wydobycie może mieć znaczący wpływ na rentowność operacji wydobywczych, szczególnie w przypadku mniejszych górników lub tych z mniej wydajnym sprzętem.

Wraz ze spadkiem nagród blokowych, górnicy mogą być zmuszeni do optymalizacji swoich operacji, modernizacji sprzętu, a nawet rozważenia wycofania się z działalności wydobywczej, jeśli stanie się ona nieopłacalna. Może to prowadzić do zwiększonej konkurencji między górnikami i potencjalnej konsolidacji w branży wydobywczej, ponieważ mniej wydajni górnicy są wypychani z rynku.

Przykładowo, po halvingu w 2020 r., kiedy nagroda za blok zmniejszyła się z 12,5 bitcoina do 6,25 bitcoina za blok, niektórzy górnicy uznali, że trudno jest pozostać konkurencyjnym, jeśli cena bitcoina nie wzrośnie wraz ze spadkiem nagrody. Wysoki koszt energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania platform wydobywczych utrudniał niektórym górnikom utrzymanie działalności.

Zyskowność górników BTC
Wykres pokazuje jak wraz ze wzrostem cen BTC zwiększa się zyskowność z górnictwa kryptowalut. Źródło: BitInfoCharts.com

Należy pamiętać, że górnicy zarabiają nie tylko na wydobytych BTC, ale również na opłatach transakcyjnych, co staje się coraz ważniejszym źródłem ich przychodów, ponieważ nagroda za blok zmniejsza się z czasem.

Zachęca to górników do dalszego zatwierdzania transakcji i utrzymywania bezpieczeństwa sieci, nawet gdy nagroda za blok maleje. Im droższy pojedynczy BTC tym większa staje się prowizja za przetworzenie transakcji wyrażana w dolarach.

Górnicy BTC na giełdzie
Lista 10 największych górników kryptowalutowych pod względem kapitalizacji giełdowej. Źródło: CompaniesMarketCap.com

Potencjalny wpływ na cenę

W przeszłości wydarzenia związane z halvingiem bitcoina wiązały się ze znacznymi ruchami cen, często prowadząc do hossy w miesiącach następujących po przepołowieniu. Jest to w dużej mierze przypisywane zmniejszonej podaży nowych bitcoinów wchodzących na rynek, w połączeniu z potencjalnym wzrostem popytu ze strony inwestorów spodziewających się tego wydarzenia (samospełniająca się przepowiednia).

Na przykład, pierwszy halving w 2012 r. spowodował wzrost ceny bitcoina z około 12 dolarów do prawie 1000 dolarów w następnym roku. Podobnie, halving z 2016 r. poprzedził hossę z 2017 r., kiedy to ceny wzrosły do prawie 20 000 dolarów. Po halvingu w 2020 r. bitcoin osiągnął rekordowy poziom prawie 69 000 dolarów do listopada 2021 r.  W oczekiwaniu na halving w 2024 roku cena natomiast pokonała historyczne szczyty, ustanawiając nowe rekordy.

Halving bitcoina
Jak historyczne halvingi wpływały na cenę bitcoina? Źródło: Tradingview.com

Należy jednak zauważyć, że chociaż wydarzenia związane z halvingiem historycznie zbiegały się ze wzrostami cen, nie są one jedynym czynnikiem napędzającym ruchy cen BTC. Różne inne czynniki, takie jak nastroje rynkowe, wskaźniki adopcji, zmiany regulacyjne i ogólne warunki gospodarcze, również odgrywają znaczącą rolę w określaniu wartości kryptowaluty.

Halving to nie wyrocznia

Podczas gdy niedobór może potencjalnie podnieść cenę bitcoina, spadek aktywności wydobywczej z powodu zmniejszonej rentowności może z kolei negatywnie wpłynąć na jego wartość. W związku z tym inwestorzy powinni skupić się na ogólnym wzroście i adopcji sieci, a nie wyłącznie na planowaniu swoich inwestycji w oparciu o halving.

Ważne jest, aby pamiętać, że wyniki z przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki, a wpływ przyszłych halvingów na cenę bitcoina może różnić się od trendów historycznych ze względu na inne czynniki makroekonomiczne, takie jak globalne warunki gospodarcze (na przykład polityka stóp procentowych głównych banków centralnych).

Historia dotychczasowych halvingów

Do tej pory miały miejsce trzy halvingi bitcoina, które znacząco wpłynęły na trajektorię cenową kryptowaluty i dynamikę rynku. Kolejny z nich, czwarty, ma mieć miejsce natomiast w kwietniu 2024.

Data Halvingu Blok Nagroda po halvingu Wydobyte BTC Cena BTC przed Cena BTC kilka miesięcy po
28.11.2012 210 000 25 BTC 10 500 000 12 dol. 1038 dol. (listopad 2013)
09.07.2016 420 000 12,5 BTC 15 750 000 650 dol. 20 000 dol. (grudzień 2017)
11.05.2020 630 000 6,25 BTC 18 375 000 8600 dol. 69 000 dol. (listopad 2021)
04.2024 840 000 3,125 BTC Około 19 687 500 B/D B/D

 

Pierwszy halving: 28 listopada 2012 roku

Pierwszy halving zmniejszył nagrodę za blok z 50 do 25 bitcoinów. W ciągu roku po tym wydarzeniu cena Bitcoina wzrosła z około 12 dolarów do prawie 1000 dolarów, co stanowi wzrost o ponad 8000%.

Ten niezwykły wzrost cen można przypisać zwiększonemu niedoborowi nowej podaży bitcoinów w połączeniu z rosnącym zainteresowaniem i przyjęciem na dopiero rodzącym się rynku kryptowalut.

Drugi halving: 9 lipca 2016 roku

Drugi halving dodatkowo zmniejszył nagrodę za blok do 12,5 bitcoina. Cena bitcoina początkowo spadła w bezpośrednim następstwie, prawdopodobnie z powodu realizacji zysków przez niektórych inwestorów. Jednak rynek wkrótce odzyskał impet, a cena wzrosła, osiągając około 20 000 dolarów do grudnia 2017 r., co stanowiło wzrost o 284% w ciągu roku po halvingu

Ta hossa była napędzana przez kombinację czynników, w tym zwiększoną uwagę mediów głównego nurtu, zainteresowanie instytucjonalne, rosnące uznanie bitcoina jako potencjalnego magazynu wartości i wprowadzenie pierwszych instrumentów giełdowych na BTC.

Trzeci halving: 11 maja 2020 roku

Ostatni halving zmniejszył nagrodę za blok do 6,25 bitcoina. Po tym wydarzeniu cena doświadczyła znacznej zmienności, początkowo spadając do około 8500 dolarów, a następnie rozpoczynając spekulacyjny rajd wzrostowy. Do listopada 2021 roku, bitcoin osiągnął rekordowy poziom 69 000 dolarów, co stanowi wzrost o 559% w ciągu roku po halvingu

Można go przypisać kilku czynnikom, w tym zwiększonej adopcji instytucjonalnej, wpływowi pandemii Covid-19 na tradycyjne rynki finansowe oraz rosnącej narracji o bitcoinie jako zabezpieczeniu przed inflacją.

Czwarty halving: kwiecień 2024 roku

Obecnie wiemy, że kolejny halving bitcoina nastąpi w kwietniu 2024 r., kiedy to nagroda za blok zostanie zmniejszona z 6,25 do 3,125 bitcoina.

Wydarzenie to jest niecierpliwie wyczekiwane przez społeczność kryptowalutową, ponieważ jeszcze bardziej zmniejszy podaż nowych bitcoinów wchodzących na rynek, potencjalnie przygotowując grunt pod kolejną hossę.

Chociaż nie wiemy co przyniesie przyszłość, to podobnie jak w przypadku poprzednich halvingów, oczekuje się, że wydarzenie z 2024 r. wygeneruje znaczne zainteresowanie i spekulacje w społeczności kryptowalut, jeszcze bardziej umacniając pozycję bitcoina jako unikalnego zasobu cyfrowego.

Halving bitcoina
Historyczne spojrzenie na halvingi bitcoina. Źródło: CryptoPotato.com

Fakty i mity dotyczące halvingu

Podobnie jak w przypadku każdego ważnego wydarzenia w przestrzeni kryptowalutowej, istnieją różne mity i błędne przekonania dotyczące halvingu bitcoina. Poniżej zebraliśmy te najpopularniejsze i najczęściej pokutujące, wraz z ich wyjaśnieniami.

Mit Wyjaśnienie
Halving bitcoina zawsze powoduje natychmiastowy wzrost ceny. Chociaż historycznie cena BTC rosła po halvingu, nie dzieje się to od razu. Potrzeba czasu, aby rynek dostosował się do nowej dynamiki podaży i popytu.
Halving jest jedynym czynnikiem wpływającym na cenę bitcoina. Podczas gdy halving może mieć wpływ na cenę, nie jest to jedyny czynnik. Nastroje rynkowe, adopcja, regulacje i ogólne warunki ekonomiczne również odgrywają istotną rolę.
Halving sprawi, że wydobycie bitcoina stanie się nieopłacalne. Halving zmniejsza nagrody dla górników, ale niekoniecznie czyni wydobycie nieopłacalnym. Górnicy mogą dostosować się poprzez optymalizację operacji, ulepszanie sprzętu lub poleganie na opłatach transakcyjnych.
Po halvingu cena bitcoina zawsze rośnie w tym samym tempie. Chociaż po poprzednich halvingach następowały znaczące wzrosty cen, skala i czas tych wzrostów różniły się. Przyszłe zachowanie cen jest trudne do przewidzenia.
Halving to celowe manipulowanie ceną bitcoina. Halving jest wstępnie zaprogramowaną cechą protokołu bitcoina, mającą na celu kontrolę inflacji i naśladowanie rzadkości zasobów, takich jak złoto. Nie służy do manipulacji cenami.

 

Mit: Cena Bitcoina natychmiast wzrośnie po halvingu.

Fakt: Podczas gdy po halvingu w przeszłości następowały hossy, wpływ na cenę nie jest natychmiastowy. Często potrzeba kilku miesięcy, aby rynek dostosował się i aby potencjalna dynamika popytu i podaży mogła się rozegrać.

Zmniejszenie podaży nowych bitcoinów nie przekłada się na natychmiastowy wzrost cen. Siły rynkowe potrzebują czasu, aby zareagować na zmieniającą się dynamikę podaży, a nastroje inwestorów odgrywają kluczową rolę w napędzaniu popytu. 

Mit: Halving sprawi, że wydobywanie BTC stanie się nieopłacalne.

Fakt: Halving rzeczywiście zmniejsza nagrodę za wydobycie, niekoniecznie sprawia jednak, że staje się nieopłacalne. Górnicy mogą się dostosować, optymalizując swoje operacje, modernizując sprzęt lub polegając w większym stopniu na opłatach transakcyjnych jako źródle przychodów.

Wydobywanie bitcoinów to konkurencyjna branża, a górnicy nieustannie dążą do poprawy wydajności i obniżenia kosztów. Kiedy dochodzi do halvingu, najbardziej wydajni górnicy z dostępem do tanich źródeł energii i najnowocześniejszego sprzętu są w lepszej pozycji, aby utrzymać rentowność. 

Mit: Zmniejszenie liczby BTC o połowę doprowadzi do znacznego zmniejszenia bezpieczeństwa Bitcoina.

Fakt: To moc obliczeniowa dedykowana sieci Bitcoin, a nie bezpośrednia nagroda za blok, determinuje bezpieczeństwo ekosystemu. Chociaż halving zmniejsza natychmiastową zachętę do wydobycia, algorytm automatycznie dostosowujący jego trudność i potencjał wzrostu ceny po halvingu mogą to zrekompensować.

Mit: Halvingi są przede wszystkim narzędziem do manipulowania ceną bitcoina.

Fakt: Halving jest z góry określoną cechą algorytmu Bitcoina, zaprojektowaną w celu kontrolowania inflacji i naśladowania naturalnego niedoboru tradycyjnych aktywów, takich jak złoto. Jego głównym celem jest zapewnienie długoterminowej rentowności i rzadkości BTC, a nie manipulowanie cenami rynkowymi.

Mechanizm halvingu Bitcoina jest fundamentalną częścią jego modelu ekonomicznego, odzwierciedlając jego deflacyjny charakter i ograniczoną podaż. 

Halvingi w przyszłości

Podczas gdy nadchodzący halving w 2024 roku jest już niemal faktem, ważne jest, aby wziąć pod uwagę długoterminowe implikacje mechanizmu przepołowienia na całą sieć. W miarę jak ekosystem będzie coraz bardziej dojrzały, znaczenie halvingu zacznie rosnąć. Nie tylko dla górników i inwestorów, ale także dla ogólnego zrównoważonego rozwoju i adopcji BTC jako ważnego aktywa.

Po halvingu w 2024 roku, który zmniejszy nagrodę za blok z 6,25 do 3,125 bitcoina, przewiduje się, że kolejny halving nastąpi około 2028 roku. Wydarzenie to jeszcze bardziej zmniejszy nagrodę za blok, do około 1,5625 bitcoina za wydobyty blok.

Harmonogram halvingu będzie kontynuowany w podobnym tempie, a nagroda za blok będzie zmniejszana o połowę co cztery lata, aż do wydobycia ostatniego BTC. Oto prognoza kilku następnych halvingów i odpowiadających im nagród blokowych:

  • 2032: Nagroda za blok zmniejszona do 0,78125 BTC.
  • 2036: Nagroda za blok zmniejszona do 0,390625 BTC
  • 2040: Nagroda za blok zmniejszona do 0,1953125 BTC
  • 2044: Nagroda za blok zmniejszona do 0,09765625 BTC
  • 2048: Nagroda za blok zmniejszona do 0,048828125 BTC

Taki proces będzie kontynuowany co najmniej do 2140 roku, wtedy bowiem według obecnych szacunków ma zostać wydobyty ostatni BTC. Do tego czasu nagroda za blok zostanie zredukowana do nieskończenie małej kwoty, skutecznie oznaczając koniec emisji nowych bitcoinów.

W tym momencie górnicy będą polegać wyłącznie na opłatach transakcyjnych jako głównym źródle przychodów, co ostatecznie podkreśli pełną adopcję BTC we współczesnych systemach finansowych.

W oczekiwaniu na kolejny halving pamiętaj, że nie musi on być gwarantem kolejnej hossy. Z drugiej strony, historia do tej pory nie myliła się co do „przepołowienia” nagrody w sieci BTC.

halving btc

Halving bitcoina – FAQ

Czym jest halving bitcoina?

Halving bitcoina to zaprogramowane wydarzenie, w którym nagroda za wydobycie nowych bloków BTC jest zmniejszana o połowę. Ma to miejsce mniej więcej co cztery lata, aby kontrolować podaż nowych bitcoinów wprowadzanych do obiegu.

Kiedy spodziewany jest kolejny halving bitcoina?

Przewiduje się, że kolejny halving bitcoina będzie miał miejsce w okolicach drugiej połowy kwietnia 2024 r., kiedy to nagroda za blok zostanie zmniejszona z 6,25 do 3,125 bitcoina.

Czy wydobywanie bitcoinów pozostanie opłacalne po halvingu?

Podczas gdy halving zmniejsza nagrody za wydobycie, niekoniecznie sprawia, że wydobycie staje się nieopłacalne. Wydajni górnicy z dostępem do taniej energii i nowoczesnego sprzętu mogą dostosować się, optymalizując operacje lub polegając bardziej na opłatach transakcyjnych. Jednak niektórzy mniejsi górnicy mogą zostać zmuszeni do wycofania się z powodu niższej rentowności.

Czy cena bitcoina rośnie po halvingu?

Historycznie rzecz biorąc, po halvingu bitcoina następowały znaczące wzrosty cen w kolejnych miesiącach, prawdopodobnie z powodu zmniejszonej podaży nowych monet. Jednak wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników, ponieważ na cenę bitcoina wpływają różne czynniki.

Czy halving sprawi, że wydobywanie Bitcoina stanie się nieopłacalne?

Nie, wydarzenia związane z halvingiem niekoniecznie sprawiają, że wydobycie staje się nieopłacalne. Górnicy mogą dostosować się poprzez optymalizację operacji, modernizację sprzętu lub poleganie w większym stopniu na opłatach transakcyjnych jako źródle przychodów.

Ile jeszcze halvingów Bitcoina będzie miało miejsce w przyszłości?

Po halvingu w 2024 roku, nagroda za blok będzie nadal zmniejszana o połowę co cztery lata, aż do osiągnięcia maksymalnej podaży 21 milionów bitcoinów, prawdopodobnie około 2140 roku. Oznacza to, że nastąpi jeszcze wiele halvingów, a nagroda za blok będzie za każdym razem malała.

Jak halving wpływa na stopę inflacji BTC?

Halving zmniejsza stopę inflacji bitcoina poprzez ograniczenie liczby emitowanych nowych bitcoinów. Na przykład po halvingu w 2020 r. stopa inflacji spadła z około 3,6% do 1,8% rocznie. Ta malejąca stopa wzmacnia deflacyjny model ekonomiczny kryptowaluty.

Jak inwestorzy mogą przygotować się na nadchodzący halving?

Inwestorzy mogą przeanalizować wpływ halvingu w przeszłości, monitorować nastroje rynkowe i potencjalnie dostosować strategie w oparciu o swoje prognozy. Nie ma jednak żadnych gwarancji, więc dywersyfikacja w różnych klasach aktywów pozostaje rozsądna.reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.