Amerykańscy regulatorzy przedstawią wytyczne dotyczące kryptowalut dla banków | Wiadomości | CrypS.

Amerykańscy regulatorzy przedstawią wytyczne dotyczące kryptowalut dla banków

Zerelik Maciej
ofac umieszcza portfele kryptowalut na liście sankcji

Amerykańscy regulatorzy bankowi zjednoczą się, aby zdefiniować rolę, jaką banki mogą odgrywać na rynku kryptowalut. Tak wynika z opublikowanego we wtorek wspólnego oświadczenia.

Urząd Kontrolera Waluty, Rezerwa Federalna i Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów wyjaśnią przepisy dotyczące interakcji banków z aktywami cyfrowymi w nowych wytycznych, które mają zostać opublikowane w 2022 roku. W oświadczeniu czytamy:

Agencje zidentyfikowały szereg obszarów, w których uzasadnione jest dodatkowe wyjaśnienie publiczne. Przez cały 2022 r., Agencje planują zapewnić większą jasność co do tego, czy niektóre działania związane z aktywami kryptowalutowymi prowadzone przez organizacje bankowe są prawnie dozwolone. Co więcej przedstawią szczegółowe oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa i solidności, ochrony konsumentów oraz zgodności z istniejącymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Regulatorzy wymienili w dokumencie kilka działań związanych z kryptowalutami. Należą do nich posiadanie aktywów kryptowalutowych w swoich bilansach, emitowanie stablecoinów oraz to, czy banki mogą świadczyć usługi powiernicze lub usługi handlu kryptowalutami w imieniu klientów. Pomimo stale rosnącego popytu na kryptowaluty, obecne regulacje są nieprzejrzyste zarówno w USA, jak i wielu innych częściach świata.

Zespół regulatorów planował jak poradzić sobie z cyfrowymi aktywami przez cały ten rok. Najnowsze oświadczenie jest następstwem niedawnych komentarzy przewodniczącej FDIC Jeleny McWilliams. Potwierdziła ona, że zespół opracowywał roadmap dotyczący posiadania aktywów kryptowalutowych. McWilliams powiedziała:

Jeśli nie wprowadzimy tej działalności wewnątrz banków, będzie się ona rozwijać poza bankami i federalne organy regulacyjne nie będą w stanie jej regulować.

Oświadczenie mówiło również, że regulatorzy zapewnią jaśniejsze wytyczne dotyczące tego, czy regulowane instytucje mogą posiadać cyfrowe aktywa. Jest to bardzo istotna kwestia, zwłaszcza w obliczu rosnącej instytucjonalnej adopcji.

W tym roku wiele dużych firm i instytucji zaczęło interesować się Bitcoinem. Należą do nich chociażby tacy giganci jak JPMorgan, Goldman Sachs i BNY Mellon.

ofac umieszcza portfele kryptowalut na liście sankcji
reklama
reklama