Amerykański regulator: musimy pozwolić bankom na przechowywanie kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Amerykański regulator: musimy pozwolić bankom na przechowywanie kryptowalut

Michał Misiura
jelena mcwilliams

Przewodnicząca FDCI Jelena McWilliams powiedziała, że ​​agencja współpracuje z innymi organami regulacyjnymi w Stanach Zjednoczonych, chcąc umożliwić bankom przechowywanie kryptowalut.

Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytowych (FDCI) to jeden z czołowych organów nadzoru finansowego w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiciele agencji uczestniczą w spotkaniach z Rezerwą Federalną (FED) i Urzędem Kontroli Waluty (OCC), pracując nad propozycjami regulacji dla rynku kryptowalut, które zapewnią przejrzystość przepisów dla banków. Jelena McWillams, przewodnicząca FDCI, jest zwolenniczką dopuszczenia do ich wejścia na rynek cyfrowych aktywów.

Myślę, że musimy pozwolić bankom na tę przestrzeń, jednocześnie odpowiednio nią zarządzając i łagodząc ryzyko – powiedziała Jelena McWillams w wywiadzie dla Reutersa na konferencji Money20/20 w Las Vegas. – Jeśli nie wprowadzimy tej działalności wewnątrz banków, będzie się ona rozwijać poza bankami – dodała.

Celem zespołu złożonego z FDCI, Rezerwy Federalnej i OCC jest wspólna koordynacja polityki dotyczącej kryptowalut. Sektor bankowy w Stanach Zjednoczonych potrzebuje jasności regulacyjnej. Już teraz, pomimo jej braku, niektóre instytucje finansowe decydują się na wejście na rynek cyfrowych aktywów. Na początku tego miesiąca rozpoczęcie przyjmowania kryptowalutowych depozytów ogłosił US Bancorp (USB.N), który udostępnił tę opcję dla menadżerów funduszy inwestycyjnych.

McWillams powiedziała również, że grupa przyjrzy się zasadom przechowywania kryptowalut w bilansach spółek giełdowych, co ma już w tej chwili miejsce m.in. w Tesli i MicroStrategy.

Powrót do przeszłości

Opracowywane przepisy nie są nowością. Biuro Kontrolera Waluty otworzyło rynek kryptowalut dla banków w czerwcu 2020 roku, za administracji Donalda Trumpa. Ówczesny prezes OCC, Briana Brooks, mówił wtedy:

(…) banki mogą nadal zaspokajać potrzeby swoich klientów w zakresie ochrony ich najcenniejszych aktywów, które dziś dla dziesiątek milionów Amerykanów obejmują także kryptowaluty.

Po przetasowaniu na szczytach władzy zasady te zostały jednak zamrożone. Nowy szef OCC,  Michaela Hsu, wstrzymał je w kwietniu 2021 roku z uwagi na obawy, że „inicjatywa ta nie została skoordynowana ze wszystkimi zainteresowanymi stronami”. Teraz gdy pracują nad nią FED, OCC i FDCI istnieje spora szansa na ponowne otwarcie.

jelena mcwilliams
reklama
reklama