Albania wprowadza kompleksowe prawo w zakresie kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Albania wprowadza kompleksowe prawo w zakresie kryptowalut

Mariusz Przepiórka
albania uchwala kompleksowe regulacje dla rynku kryptowalut Regulacje

Parlament Albanii przyjął ustawę obejmującą ramy prawne dla branży kryptowalutowej. Prace nad ustawą „o rynkach finansowych opartych na technologii rozproszonych rejestrów” rozpoczęły się w październiku 2019 roku. 21 maja parlamentarzyści uchwalili ją 88 głosami za, przy 16 przeciwnych i 3 wstrzymujących się.

Wprowadzana przez albańskie Ministerstwo Finansów i Gospodarki ustawa ma na celu określenie warunków dla licencjonowania wszelkiej aktywności kryptowalutowej w kraju. Poza tokenami cyfrowymi, przepisy będą stanowiły podstawę do nadzorowania całej infrastruktury, w której działa technologia DLT.

Minister Finansów i Gospodarki Albanii Anila Denaj powiedziała, że ustawa ureguluje proces udzielania licencji oraz prowadzenia działalności przez firmy i giełdy kryptowalutowe. Będzie też stanowiła podstawę prawną nadzoru nad tą branżą i zapobiegania nieuczciwym praktykom. Denaj wyjaśniła również, że ustawa przyczyni się do jak najlepszego wykorzystania technologii DLT. Ponadto postawi tamę chroniącą przed nieuczciwymi projektami i zapobiegającą praniu pieniędzy. Albania jest dopiero trzecim krajem w Europie, po Malcie i Francji, który przyjmuje kompleksowe ramy prawne dla branży kryptowalutowej.

Wcześniej, bo już w 2017 roku, Bank Centralny Albanii ostrzegał obywateli, że cyfrowe waluty, takie jak bitcoin, nie podlegają bezpośredniemu nadzorowi sektora bankowego i niosą ze sobą poważne ryzyko inwestycyjne. Kraj jednak pozostawał otwarty na kryptowaluty i pozwolił czeskiej spółce General Bytes na instalację bitcoinowych bankomatów.

albania uchwala kompleksowe regulacje dla rynku kryptowalut



reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.