Aave proponuje własnego stablecoina | Wiadomości | CrypS.

Aave proponuje własnego stablecoina

Zerelik Maciej
aave

Protokół DeFi Aave zaproponował swojej społeczności stworzenie stablecoina denominowanego w USD – GHO. Projekt pozwoliłby użytkownikom na wybijanie GHO w stosunku do dostarczonego przez nich zabezpieczenia, a wszystkie płatności odsetkowe byłyby wysyłane do AaveDAO.


Wspierany przez wiele rodzajów zabezpieczeń

Podobnie jak w przypadku emitowanego przez MakerDAO stablecoina Dai, GHO będzie wybijany w oparciu o dostarczenie przez użytkowników określonego stosunku zabezpieczeń. Kiedy pożyczona kwota zostanie spłacona, protokół spali odpowiednią ilość GHO użytkowników. Ponadto, aktywa zabezpieczające zdeponowane na Aave nadal będą generować zyski, będąc jednocześnie wykorzystywane jako zabezpieczenie.

Według Aave, GHO aToken i GHO Debt Token zostaną wdrożone do protokołu, postępując zgodnie z tymi samymi mechanizmami, co każde inne aktywo notowane na DEXie. Integracja ta ma na celu przyspieszenie wzrostu w ramach blockchaina Ethereum.

W następstwie upadku algorytmicznego stablecoina Terra, UST, branża znalazła się pod presją. Zaczęła rosnąć niepewność dotycząca zabezpieczeń wiodących projektów. Dlatego też oczekuje się, że zostaną nałożone pułapy na udzielanie i zaciąganie pożyczek, aby zmniejszyć ryzyko dla projektu. W czasie dekoniunktury rynkowej, protokół wprowadziłby „E-Mode” jako czynnik stabilizujący przy dużej zmienności rynku.

Popyt na GHO wzrasta wraz z ceną zabezpieczenia i użytkownicy pożyczają więcej GHO używając innych, mało zmiennych aktywów zabezpieczających do spłaty swoich pozycji. To zwiększyłoby ilość GHO, która wchodzi na rynek i zmniejszyłoby popyt. Posiadacze sablecoina mogą również uzyskać dostęp do GHO ze stopą bliską 1:1 z zerowym poślizgiem dzięki E-Mode.

Akceptacja społeczności

Dodatkowo, stopa procentowa za pożyczanie i udzielanie GHO byłaby w przyszłości określana przez społeczność Aave. Stabilna stopa procentowa byłaby dostosowywana zgodnie z warunkami rynkowymi. Założyciel Aave Stani Kulechov podzielił się swoim poglądem na temat strategii Discount Strategy, której celem jest stymulowanie przypadków użycia w ramach protokołów DeFi.

Założyciel określił ten nowy produkt jako „rozwiązujący rzeczywiste możliwości płatności w Internecie i na ziemi”. Póki co projekt stablecoina wymaga dalszego zatwierdzenia zarządzania na Snapshot przez AaveDAO. Jeśli społeczność zaaprobuje propozycję, pierwszy audyt – przeprowadzony przez OpenZeppelin – zostanie zaplanowany na 11 lipca. 

aave
reklama
reklama