W 2022 r. polskie służby zwróciły się o informacje o 117 klientach Coinbase | Wiadomości | CrypS.

W 2022 r. polskie służby zwróciły się o informacje o 117 klientach Coinbase

Redaktor: Michał Misiura
Coinbase podejmie walkę z SEC

Coinbase, czyli największa amerykańska giełda kryptowalut, opublikowała czwarty raport transparentności. Najnowsza edycja obejmuje okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. Możemy dowiedzieć się z niej m.in. o zapytaniach kierowanych przez władze.


Celem raportów jest dostarczenie klientom danych o wnioskach o udostępnienie informacji, które giełda otrzymuje od agencji rządowych i organów ścigania. Przegląd zawiera również wgląd w trendy egzekwowania prawa i regulacji na całym świecie.

Coinbase obsługuje obecnie ponad 108 milionów klientów na całym świecie. Spółka regularnie otrzymuje i odpowiada na wnioski organów ścigania i agencji rządowych poszukujących informacji o kontach klientów i dokumentacji finansowej w związku ze sprawami karnymi i cywilnymi.

Giełda podkreśla, że każdy otrzymany wniosek jest starannie sprawdzany przez zespół specjalistów. W razie potrzeby podejmowane są starania o zawężenie zakresu żądań, które są zbyt szerokie lub niejasne, aby udzielić odpowiedzi w jak największym stopniu odpowiadającej złożonemu zapytaniu. Nie brakuje również sytuacji, w których Coinbase odmawia udostępnienia jakichkolwiek informacji (np. gdy żądanie jest nieuzasadnione z prawnego punktu widzenia).

Kluczowe wnioski z raportu Coinbase

  • W okresie sprawozdawczym giełda otrzymała łącznie 12 320 wniosków, co stanowi wzrost o 66% w stosunku do zeszłorocznego raportu.
  • Około 80 % wniosków dotyczących egzekwowania prawa pochodziło z USA (4726), Wielkiej Brytanii (1740), Niemiec (1668) i Hiszpanii (1304).
  • 43% ze wszystkich zapytań skierowanych do giełdy pochodziło ze Stanów Zjednoczonych.
  • Polskie organy złożyły do Coinbase 117 wniosków, co uplasowało nasz kraj na 11 miejscu pod względem liczby przesłanych zapytań.
  • Sześć krajów zwiększyło liczbę wniosków o informacje o klientach o ponad 100% w stosunku do zeszłego roku: Hiszpania (+940%), Belgia (+400%), Włochy (+281%), Holandia (+163%), Austria (+141%) i Irlandia (+118%).
Statystyki dotyczące zapytań przesłanych do Coinbase
Które państwa wysłały najwięcej zapytań o klientów Coinbase
Coinbase podejmie walkę z SECreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.