Vitalik Buterin proponuje "wielowymiarowy EIP-1559" dla Ethereum | Wiadomości | CrypS.

Vitalik Buterin proponuje “wielowymiarowy EIP-1559” dla Ethereum

Redakcja
Vitalik Buterin o tym dlaczego Bitcoin może zostać z tyłu

Vitalik Buterin opublikował nowy artykuł dotyczący opłat za gaz Ethereum. Konkretnie, omówił uruchomienie nowej “wielowymiarowej” aktualizacji EIP-1559.

Vitaik Buterin przedstawia nową propozycję Ethereum

Vitalik Buterin zaproponował nową aktualizację dla Ethereum. W nowym wpisie na blogu przedstawił dwie opcje wdrożenia tego, co nazwał “wielowymiarowym EIP-1559.” Omówił w nim rynki opłat gazowych Ethereum w odniesieniu do różnych zasobów, odnosząc się w szczególności do korzystania z maszyny wirtualnej Ethereum, danych blokowych, danych świadków i wypełnienia rozmiaru stanu. Obecnie, jak zauważył Buterin, zasoby te są połączone w “jeden wielowymiarowy zasób”.

Według niego problem polega na tym, że obecny system nie radzi sobie efektywnie z różnicami w limitach dla różnych zasobów w Wirtualnej Maszynie Ethereum. Buterin wyjaśnił, że np. dane transakcji plus transakcja calldata zużywa tylko 3% gazu w bloku. Dodał, że niektóre bloki mogą zawierać 67 razy więcej danych niż przeciętny blok.

Odniósł się do dwóch limitów w Ethereum Virtual Machine jako rozwiązania problemu: burst capacity i sustained capacity. Do burst capacity odniósł się jako do pojemności, która może być obsługiwana w “tylko jednym lub kilku blokach”. Z kolei sustained capacity to pojemność, która może być komfortowo obsługiwana w dłuższej perspektywie.

W przypadku wielowymiarowych EIP-1559, Buterin zaproponował wprowadzenie “burst limit” i “sustained target”, gdzie ilość zasobu w danym bloku nie przekroczy burst limitu, jednocześnie zbliżając się do średniej długoterminowej konsumpcji równej sustained target. Pozwoliłoby to na zastosowanie różnych systemów EIP-1559 ukierunkowania dla każdego zasobu.

Wielowymiarowy EIP-1559

EIP-1559 jest jedną z najważniejszych aktualizacji Ethereum w ostatnich latach. Został uruchomiony jako część hard forka London w sierpniu i wprowadził opłatę bazową od transakcji Ethereum. Wszystko po to, aby opłaty za gaz były bardziej przewidywalne (wcześniej wykorzystywał system licytacji). Co istotne, opłata bazowa jest również spalana. To z kolei sprawia, że podaż ETH staje się bardziej ograniczona. Z powodu EIP-1559, po połączeniu z Proof-of-Stake, ETH może potencjalnie stać się aktywem deflacyjnym

Buterin przedstawił dwie opcje wprowadzenia wielowymiarowego EIP-1559. W pierwszej z nich, cena gazu dla zasobów, takich jak calldata i wykorzystanie pamięci masowej, byłaby obliczana na podstawie podzielenia opłaty bazowej za jedną jednostkę zasobu przez opłatę bazową. Drugi, trudniejszy wariant polegałby na ustaleniu opłaty bazowej za korzystanie z zasobów w cenie np. 1 wei. W odróżnieniu od pierwszej opcji, w tym przypadku nie byłoby limitu gazu blokowego, a raczej limity burst na każdy zasób. Opłaty priorytetowe byłyby również inne, ponieważ byłyby oparte na procencie. Producenci bloków otrzymaliby płatności opłaty priorytetowej równe opłatom bazowym pomnożonym przez wspomniany procent.

Buterin spotkał się z mieszanymi reakcjami na propozycję. Oisin Kyne z Obel Network skomentował ją w następujący sposób:

Myślę, że byłaby to rozsądna propozycja, choć wyobrażam sobie, że byłoby to znaczące przedsięwzięcie inżynieryjne.

Z kolei Karl Floesch z Optimism dodał, że obawia się o “wsteczną kompatybilność EVM” i uważa, że pierwsza opcja jest bardziej realistyczna. To skłoniło Buterina do odpowiedzi, że zgadza się, że byłaby to “mniej ryzykowna zmiana”.

Tak czy inaczej, jest mało prawdopodobne, że zmiana ta zostanie wdrożona na Ethereum w najbliższym czasie. Sieć przygotowuje się obecnie do przejścia na Proof-of-Stake, co będzie jej najistotniejszą aktualizacją jak do tej pory. Ma to nastąpić w pierwszej połowie tego roku. Sieć testowa Kintsugi jest już aktywna. Po tym nastąpi era shardingu. Tak więc zanim zostaną wprowadzone jakiekolwiek dalsze poprawki EIP-1559 może minąć jeszcze trochę czasu.

Vitalik Buterin o tym dlaczego Bitcoin może zostać z tyłureklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.