Visa uruchamia program, który pomoże artystom poruszać się po NFT | Wiadomości | CrypS.

Visa uruchamia program, który pomoże artystom poruszać się po NFT

Anna Sutowicz
Visa Creation nowy program Visa NFT

Visa uruchamia nowy program – Visa Creator. To inicjatywa, która ma rozwijać artystów zainteresowanych światem tokenów NFT. Program ostatecznie ma pomóc Visa w opracowaniu produktów handlowych NFT.

Gospodarka artystów, muzyków i innych twórców to jedna z najszybciej rozwijających się kategorii małych firm. Visa oficjalnie uruchomiła swój program dla twórców. Gigant płatniczy postanowił, że pomoże artystom w rozwijaniu działalności za pomocą niewymiennych tokenów NFT i stworzył program Visa Creator.

Program Visa Creator skierowany jest do przedsiębiorców zajmujących się sztuką, muzyką, modą i filmem. Warunkiem jest to, że muszą poważnie myśleć o włączeniu NFT do swojego modelu biznesowego. Każdy cykl programu Visa Creator ma wspierać wybraną grupę przedsiębiorców, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat podstaw handlu NFT.

Visa dostrzega potencjał NFT

Cuy Sheffield, szef Visa do spraw kryptowalut powiedział w oświadczeniu, że:

NFT mają potencjał, aby stać się potężnym akceleratorem dla gospodarki twórców. Poprzez program Visa Creator chcemy pomóc tej nowej grupie małych i mikroprzedsiębiorstw w wykorzystaniu nowych mediów w handlu cyfrowym.

Program koncentruje się na wspieraniu twórców m.in. przez mentoring techniczny i produktowy, budowanie społeczności, czy udzielenie jednorazowego stypendium.

Program Visa Creator to część nieustających wysiłków Visa, zmierzających do tego by pomóc małym i mikrofirmom uzyskać lepszy dostęp do gospodarki cyfrowej. Przez inicjatywy społecznościowe, koncentruje się na cyfrowym umożliwieniu przedsiębiorcom dostępu do finansowania, zasobów i fachowej wiedzy.

A jakie korzyści uzyska z tego programu Visa?

Sheffield powiedział, że firma dzięki temu zrozumie możliwości i problemy, z którymi borykają się twórcy oraz zbada rolę, jaką NFT może odegrać w zarabianiu.

To dopiero początek. Nieustannie opracowujemy nowe produkty i rozwiązania w Visa dla naszych klientów, które mogą obejmować twórców i platformy twórców.

Program Visa Creator będzie prowadzony przez rok.

Visa po raz pierwszy zainteresowała się NFT w sierpniu ubiegłego roku, wówczas kupiła CryptoPunk.

Visa Creation nowy program Visa NFTreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.