USA chce edukować w temacie kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

USA chce edukować w temacie kryptowalut

Anna Sutowicz
USA edukuje branżę krypto

Departament Skarbu USA zamierza podnieść świadomość opinii publicznej na temat ryzyka inwestowania w kryptowaluty.

Komisja Edukacji Finansowej Skarbu Państwa zamierza zorganizować działania informacyjne w temacie kryptowalut. Celem jest informowanie Amerykanów o sposobie działania kryptowalut i o dużej zmienności na rynku.

Inicjatywa podkreśla rosnące obawy regulatorów

Podsekretarz skarbu do spraw finansów krajowych Nellie Liang powiedziała, że kluczową grupą do której będzie chciało dotrzeć Ministerstwo Skarbu ze swoimi działaniami edukacyjnymi są populacje z ograniczonym dostępem do głównych usług finansowych:

Coraz więcej słyszymy o inwestorach i gospodarstwach domowych, które kupują aktywa kryptograficzne, i dostrzegamy złożoność działania niektórych z tych aktywów. Wydawało mi się, że jest to obszar, w którym pomocna może być większa edukacja (i) większa świadomość.

Liang podkreśliła, że niektóre zasoby cyfrowe działają w bardzo złożonym środowisku, a to nie ułatwia ich zrozumienia. Działania edukacyjne podkreślają stanowisko regulatorów, którzy obawiają się, że w miarę wzrostu popularności aktywa kryptograficzne mogą być zagrożeniem dla systemu finansowego.

Ministerstwo Skarbu twierdzi, że edukacja finansowa odnosząca się do aktywów cyfrowych ułatwi Amerykanom podejmowanie działań, które w przyszłości przyczynią się do ich dobrobytu finansowego i odporności. Jak powiedziała Nellie Liang, historia już pokazała, że ​​bez właściwych zabezpieczeń kryptowaluty mogą stwarzać ryzyko dla konsumentów i całego systemu finansowego. Jak wskazują badania University of Chicago, w zeszłym roku wartość kryptowalut przekroczyła 3 bln USD. A w aktywa cyfrowe od 2021 roku zainwestowało ok. 14% Amerykanów.

W skład jednostki edukacyjnej Ministerstwa Skarbu wchodzi 20 różnych agencji, w tym Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Przewodniczący SEC, Gary Gensler w zeszłym roku nazwał branżę kryptograficzną  „dzikim zachodem” finansów, w którym występuje pełno oszustw i nadużyć.

Nie tylko ryzyko, także korzyści

Mimo tego, że Ministerstwo Skarbu informuje o ryzyku, które niosą ze sobą kryptowaluty ma również świadomość pozytywnych stron. Wśród korzyści wymienia między innymi zwiększenie finansowej integracji i poprawę płatności transgranicznych. Podsekretarz skarbu do spraw finansów krajowych stwierdziła, że:

Staramy się tylko podnieść świadomość, nie próbując wypierać nowych technologii i innowacji.

W lutym informowaliśmy, że U.S. Secret Service, czyli jeden z najstarszych federalnych organów ścigania w Stanach Zjednoczonych ogłosił uruchomienie centrum świadomości kryptowalutowej. To internetowa platforma edukacyjna, której celem jest „dostarczenie społeczeństwu informacji na temat bezpieczeństwa aktywów cyfrowych”. Służby specjalne USA podkreśliły, że inwestycje i transakcje z wykorzystaniem kryptowalut z natury nie są przestępcze.

USA edukuje branżę kryptoreklama
reklama

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.