Urząd Skarbowy w Gliwicach sprzedaje bitcoina. Licytacja już w marcu

Urząd Skarbowy w Gliwicach sprzedaje bitcoina. Licytacja już w marcu

Anna Sutowicz
papierowy portfel btc wykorzystywany do oszustwa

Gliwicki Urząd Skarbowy sprzedaje bitcoina (BTC). W licytacji może wziąć udział każdy zainteresowany, ale musi wpłacić wadium.


Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach poinformował o wystawieniu na licytację 0,12728813 bitcoina (BTC) o szacowanej wartości 12 703,00 złotych. Publiczna sprzedaż odbędzie się 7 marca 2023 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Skarbowego w Gliwicach przy ulicy Góry Chełmskiej 15. Cena wywoławcza ruchomości to 9 527,30 złotych. Michał Kasprzak, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach powiedział, że sprzedaż zlecił prokurator.

Konieczne wpłacenie wadium

Ze względu na to, że ruchomość ma wartość większą niż 10 tysięcy złotych, to osoby, które będą chciały uczestniczyć w licytacji powinny wpłacić wadium w wysokości 10 % szacunkowej wartości, tj. 1 270,30 złotych. Wadium złożone przez osobę, która wygrała licytację zatrzymuje się i zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym licytantom wadium zwraca się na rachunek bankowy w terminie 7 dni roboczych od dnia licytacji lub w przypadku wadium złożonego w gotówce – wpłacającemu po zakończeniu licytacji.

Urząd Skarbowy licytacja BTC
Źródło: Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach

Licytacja bitcoina w Gliwicach

Jak podkreśla Urząd Skarbowy w Gliwicach, sama licytacja będzie przebiegała w standardowej odsłonie. Odbędzie się ustnie i rozpocznie od wywołania ceny, a wygra ją osoba, która zapłaci najwięcej:

Prawo własności zajętych ruchomości, będących przedmiotem licytacji, nabywa osoba, która z zachowaniem przepisów o przeprowadzaniu licytacji zaoferowała najwyższą cenę, uzyskała przybicie i zapłaciła całą cenę w terminie.

Klucz do portfela publicznego ma być wydany w obecności pracownika urzędu skarbowego oraz prokuratora po wpłacie całej należnej kwoty. Urząd Skarbowy zastrzega, że licytacja może być odwołana bądź przerwana bez podania przyczyny oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady i stan licytowanych ruchomości:

Nie odpowiadamy za wady ukryte oraz stan licytowanych ruchomości. Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny jej nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny.

Stan ruchomości można sprawdzić pod adresem portfela publicznego: 39bAQ2veaXbiT63zhocMdxCij5DzGFLERh

Licytacja BTC w Białymstoku

Podobna licytacja miała już miejsce w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku w ubiegłym roku. Wówczas można było nabyć prawo do 0,40716622 bitcoina. W momencie rozpoczęcia licytacji wartość kryptowaluty znajdowała się w okolicach 61 tys. złotych, a ostatecznie sprzedano ją za 83 tys. złotych. Wygrany zapłacił ponad 20 tysięcy więcej niż w tamtym okresie wynosiła cena rynkowa cyfrowego złota.

papierowy portfel btc wykorzystywany do oszustwareklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.