Bitcoin (w skrócie XBT/BTC) | Słownik | CrypS.

Bitcoin (w skrócie XBT/BTC)

Bitcoin (w skrócie XBT/BTC) – jest to pierwsza kryptowaluta, czyli innowacyjny system płatności i nowy rodzaj cyfrowego pieniądza, stworzony w 2009 roku przez osobę lub grupę o pseudonimie Satoshi Nakamoto. Jeden Bitcoin dzieli się na 100 milionów mniejszych jednostek, czyli Satoshich. 

Szerzej o tym czym jest Bitcoin

Bitcoin to cyfrowa waluta, która funkcjonuje w rozproszonej sieci Peer-to-peer. To także reguły, na których opiera się funkcjonowanie tej sieci oraz stojące za nią otwarto źródłowe oprogramowanie. Bitcoin to unikalna informacja, której nie można powielić i skopiować, przez to może być wykorzystywany jako nośnik wartości – cyfrowy pieniądz. Dzięki zabezpieczeniom kryptograficznym i matematycznemu kodowi każda jego jednostka jest niepowtarzalna. Bitcoina nie ograniczają granice, nie ma emitera i pośredników. Przelewy trafiają od jednego użytkownika do drugiego. 

Stworzenie Bitcoina

By dobrze zrozumieć czym jest Bitcoin i dlaczego zdobył taką popularność, trzeba sięgnąć do jego początku czyli do 2008 roku, kiedy Satoshi Nakamoto upublicznił white paper – akt założycielski i dokument techniczny pierwszej kryptowaluty. Bitcoin miał być zdecentralizowanym, opartym na rozproszonej sieci, przekaźnikiem wartości. U podłoża jego powstania leżał cel utworzenia waluty wolnej od kontroli banków i rządów, której tworzenie nie znajdowałoby się w rękach jednej osoby lub instytucji. Pierwsze 50 jednostek nowej kryptowaluty, zostało wydobyte 3 stycznia 2009 roku, przez jego założyciela. Był to tak zwany blok genesis. Pierwsza transakcja, którą przeprowadził Satoshi, odbyła się 9 dni później. Hal Finney, programista, który wymyślił rozwiązanie wykorzystane przy tworzeniu kryptowaluty, otrzymał wtedy 12 bitcoinów. 

Wartość Bitcoina

Wartość Bitcoina opiera się na tym samym co wartość pieniędzy emitowanych przez banki centralne – to znaczy na zaufaniu (stąd określa się je mianem walut fiducjarnych, łacińskiego fideswiara). To właśnie zaufanie, w dużej mierze, decyduje o wahaniach i kursach walut. Oczywiście istnieją też inne czynniki gospodarcze i jest to spore uproszczenie, jednak to użytkownicy nadają pieniądzom wartość, przez to że z nich korzystają.

Bitcoin jako środek płatniczy

22 maja 2010 roku programista Laszlo Haneycz dokonał pierwszej w historii płatności przy użyciu bitcoinów. 2 pizze z restauracji Papa John’s Pizzas w Jacksonville na Florydzie, kosztowały go 10 tysięcy XBT. Wtedy była to równowartość 30 dolarów. Teraz jest to (24.09.2019) 97 991 035 dolarów.