Unia Europejska finalizuje zasady AML w odniesieniu do kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Unia Europejska finalizuje zasady AML w odniesieniu do kryptowalut

Mariusz Przepiórka
unia europejska tworzy nowy organ ds. kryptowalut

Unia Europejska osiągnęła porozumienie dotyczące zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy, które miałyby zastosowanie do dużej liczby transakcji kryptowalutowych.

Nowe zasady mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Unia Europejska chce to osiągnąć poprzez wymaganie od dostawców usług kryptowalutowych gromadzenia i przechowywania informacji identyfikujących osoby zaangażowane w transakcje kryptowalutowe, a także przekazywania informacji organom prowadzącym dochodzenia. Nowe przepisy nie nałożą jednak wymogów śledzenia na prywatne, niehostowane portfele, które Parlament Europejski zamierzał wprowadzić.

Koniec dowolności na rynku kryptowalut

Rozporządzenie nie ma minimalnych progów ani zwolnień dla przelewów o niskiej wartości i ma zastosowanie do wszystkich transakcji z udziałem dostawców usług, takich jak giełdy kryptowalut, regulowanych w ramach UE.

– Kładziemy kres pełnej dowolności dotyczącej kryptowalut i zamykamy główne luki w europejskich przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy – powiedział europarlamentarzysta Ernest Urtasun.

Działanie pod pseudonimem jest jedną z centralnych funkcji transakcji kryptowalutowych, a nowe zasady oznaczałyby, że tożsamości ludzi mogłyby być potencjalnie powiązane z dużą liczbą transakcji lub nawet zablokowane. Umożliwi to śledzenie przepływu kryptowalut w taki sam sposób, w jaki śledzone są obecnie transfery pieniężne przy użyciu walut fiducjarnych.

Nieliczne wyłączenia z obowiązku monitorowania

Rozporządzenie nie dotyczy transferów między osobami fizycznymi za pomocą portfeli, które nie wykorzystują dostawcy usług. Oznacza to na przykład, że transakcja ethereum między dwoma portfelami MetaMask nie będzie podlegała kontroli pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Jeśli jednak ktoś wejdzie w interakcję z portfelem hostowanym przez usługodawcę, takiego jak Coinbase, FTX lub inna giełda, nowe zasady miałyby zastosowanie niezależnie od wielkości transakcji. W przypadku gdy transakcja wynosi więcej niż 1000 EUR, usługodawca musiałby zweryfikować tożsamość właściciela prywatnego portfela używanego w transakcji.

Nowe środki prawne pozwolą zadbać o to, że usługodawcy nie będą ułatwiać transakcji, w które zaangażowane są organizacje objęte sankcjami gospodarczymi lub mogą potencjalnie prowadzić do finansowania terroryzmu.

unia europejska tworzy nowy organ ds. kryptowalutreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.