Ukraina zablokowała rosyjskie giełdy kryptowalut

Ukraina zablokowała rosyjskie giełdy BTC

Anna Sutowicz
Darowizny w bitcoinach na rzecz Ukrainy

Ukraińska Państwowa Służba Monitoringu Finansowego opublikowała raport przedstawiający działania, które w ubiegłym roku podjęto przeciwko przestępstwom z wykorzystaniem kryptowalut. Uruchomiono m.in. mechanizm spontanicznego blokowania rosyjskich portfeli.


W 2022 roku wraz z Ministerstwem Finansów i kluczowymi ekspertami kryptowalutowymi  Ukraińska Państwowa Służba Monitoringu Finansowego pracowała nad zidentyfikowaniem i całkowitym zablokowaniem hostingu szeregu rosyjskich giełd bitcoinowych (BTC) powiązanych z subsankcjonowanymi bankami. Przy wsparciu dostawców kryptowalut został uruchomiony mechanizm spontanicznego blokowania rosyjskich portfeli.

W czasie wojny Państwowa Służba Monitoringu Finansowego Ukrainy, jako jednostka wywiadu finansowego Ukrainy, podejmuje wzmożone środki praktyczne i organizacyjne w celu przeciwdziałania legalizacji (praniu) dochodów z przestępstw, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji broni masowego rażenia – wskazano w raporcie.

Ukraina intensyfikuje nadzór finansowy

W dokumencie poinformowano o wzmożeniu prac dotyczących przestępstw z udziałem podmiotów z Federacji Rosyjskiej, w których wykorzystano kryptowaluty:

Z inicjatywy Państwowej Służby Monitoringu Finansowego, we współpracy z dużą liczbą zagranicznych jednostek wywiadu finansowego, zintensyfikowano prace nad analizą i śledztwami w sprawie przestępstw z użyciem wirtualnych aktywów z udziałem osób fizycznych i prawnych z Federacji Rosyjskiej, a także ich współpracowników i osób powiązanych.

Państwowa Służba Monitoringu Finansowego Ukrainy utrzymuje codzienne kontakty robocze z jednostkami wywiadu finansowego innych krajów i właściwymi organami nadzoru finansowego w celu wymiany informacji i wzmocnienia nadzoru finansowego nad przedsiębiorstwami mającymi powiązania z Rosją. W sierpniu ubiegłego roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy z pomocą giełdy Binance zablokowała portfel kryptowalutowy Vladislava Lobayeva, rosyjskiego producenta broni, który zbierał fundusze dla rosyjskiej armii.

Darowizny w bitcoinach na rzecz Ukrainy



reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.