Ukraina i Rosja na czele państw z największą liczbą posiadaczy kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Ukraina i Rosja na czele państw z największą liczbą posiadaczy kryptowalut

Anna Sutowicz
Wzrost zainteresowania kryptowalutami

Podczas pandemii COVID-19 wykorzystanie kryptowalut na całym świecie rosło w niespotykanym dotąd tempie. Większość inwestorów uważa, że ​​aktywa cyfrowe mogą stanowić ochronę przed rosnącą inflacją. 


Raport Konferencji Stanów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) informuje o globalnym wzroście popularności kryptowalut. Jest to dostrzegalne przede wszystkim w krajach rozwijających się. Ekosystem kryptowalut pomiędzy wrześniem 2019 r. a czerwcem 2021 r. rozrósł się aż o 2300 %. 

Według raportu UNCTAD, pierwsze miejsce zajęła Ukraina ze wzrostem 12,7%, następnie Rosja (11,9%), Wenezuela (10,3%), Singapur (9,4%), Kenia (8,5%) i Stany Zjednoczone (8,3%).

Skąd wzrost zainteresowania kryptowalutami?

Agencja podaje, że wzrost zainteresowania kryptowalutami  w krajach rozwijających się wynika m.in. z gospodarczych skutków pandemii COVID-19. Wykorzystanie kryptowalut stało się atrakcyjne zarówno pod względem ceny jak i szybkości, jako kanał do przesyłania przekazów pieniężnych.

Poza tym, kryptowaluty są w posiadaniu głównie osób o średnich dochodach, zamieszkujących w krajach rozwijających się oraz zmagających się z deprecjacją waluty i rosnącą inflacją. Są postrzegane przez większość inwestorów jako sposób na ochronę oszczędności gospodarstw domowych.

Uregulowanie rynku kryptowalut

Korzyści, które kryptowaluty mogą przynieść niektórym osobom i instytucjom finansowym, bywają jednak przyćmione przez związane z nimi ryzyko i koszty. UNCTAD ostrzega, że globalny wzrost kryptowalut sprawia, że ​​jurysdykcje muszą wprowadzić odpowiednie regulacje prawne w celu ograniczenia ryzyka związanego z sektorem:

Globalne wykorzystanie kryptowalut wzrosło wykładniczo podczas pandemii choroby koronawirusowej. Takie prywatne waluty cyfrowe stały się szczególnie rozpowszechnione w krajach rozwijających się, co wiąże się ze znacznym ryzykiem i kosztami dotyczącymi suwerenności monetarnej, przestrzeni politycznej i stabilności makroekonomicznej.

Autorzy raportu podkreślili, że uwaga regulacyjna powinna być skupiona na stablecoinach, biorąc pod uwagę katastrofę ekosystemu Terra (LUNA):

Jeśli będą pozostawione bez kontroli, kryptowaluty mogą stać się powszechnym środkiem płatniczym, a nawet nieoficjalnie zastąpić waluty krajowe (proces zwany kryptizacją), co może zagrozić suwerenności monetarnej krajów. Korzystanie ze stablecoinów stwarza największe ryzyko w krajach rozwijających się z niezaspokojonym popytem na waluty rezerwowe.

Agencja dodała jednak, że ​​mimo istniejącego ryzyka, kryptowaluty odegrały istotną rolę w ułatwianiu transakcji transgranicznych.

Wzrost zainteresowania kryptowalutamireklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.