UE zakończy prace nad projektem ustawy regulującej kryptowaluty w czerwcu | Wiadomości | CrypS.

UE zakończy prace nad projektem ustawy regulującej kryptowaluty w czerwcu

Zerelik Maciej
europa

W dniu 30 czerwca 2022 r. odbędzie się ostatnie spotkanie Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady w sprawie projektu ustawy MiCA dotyczącej regulacji kryptowalut. Takie informacje przekazał kierownik ds. rozwoju w firmie Unstoppable Finance – Patrick Hansen.


Podkreślił, że wszystkie „ważne” kwestie zostały już uzgodnione, ale pozostaje jeszcze kilka otwartych tematów.

Komisja Europejska chce objąć NFT zakresem MiCA, argumentując to potrzebą ochrony konsumentów. Rada UE i Parlament Europejski początkowo były przeciwne, ale – jak twierdzi Hansen – teraz poszły na ustępstwa.

Prawdopodobnym wynikiem będzie kompromis – emitenci tokenów będą zwolnieni z MiCA, ale firmy (marketplace’y itp.) świadczące usługi związane z NFT będą musiały przestrzegać prawa. Będą oni potrzebowali licencji CASP (mali gracze prawdopodobnie nie).

Hansen zauważył, że ustawodawcy nie zamierzają robić wyjątków dla algorytmicznych stablecoinów. Emitenci EMT i ART będą podlegać wysokim wymogom regulacyjnym, natomiast CASP nie będą mogły pobierać odsetek od depozytów w „stablecoinach”.

Specjalista dodał, że „trylogia” musi jeszcze zdefiniować „znaczące” stablecoiny i zatwierdzić architekturę nadzoru dla tego segmentu.

Powiedział również, że sektor zdecentralizowanych finansów nie jest objęty zakresem MiCA. W 2023 roku Komisja Europejska opublikuje osobny raport na ten temat i rozpocznie pilotażowy projekt nowej formy „wbudowanego nadzoru DeFi”.

Przewiduje się, że wszystkie CASP będą miały wymagania dotyczące ujawniania informacji o każdym krypto-assecie, z którym prowadzą działalność. Wykaz danych zostanie zatwierdzony przez Europejski Urząd Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych.

Według Hansena, urzędnicy muszą również określić przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dokładne ramy regulacyjne, a także harmonogram wdrożenia.

Następnie, zanim MiCA wejdzie w życie, przyjęty kompromis zostanie poddany pod głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu.

 

europa
reklama
reklama