Jedynie 9 firm kryptowalutowych zarejestrowało się w SEC

Jedynie 9 firm kryptowalutowych zarejestrowało się w SEC

Autor: Anna Sutowicz
Redaktor: Michał Misiura
SEC

Tylko nieliczne firmy kryptowalutowe zarejestrowały się w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).


Mimo twierdzeń Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), że rejestracja w agencji jest tak prosta, jak wypełnienie formularza na stronie internetowej, jedynie 9 firm kryptowalutowych dotychczas przeszło przez ten proces pomyślnie. Takie informacje podaje Axios. Zdaniem przynajmniej jednej z firm, której udało się ukończyć rejestrację – system wymaga poprawy. Alan Silbert, dyrektor generalny giełdy kryptowalut INX, stwierdził:

SEC musi stworzyć bardziej przyjazne środowisko dla ludzi próbujących przestrzegać prawa.

Nie jest wiadomo, ile firm kryptowalutowych próbowało się zarejestrować i zakończyło się to niepowodzeniem albo po prostu zrezygnowało w trakcie procesu rejestracji.

SEC

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (The U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) to niezależna federalna rządowa agencja regulacyjna. Została powołana przez Kongres w 1934 roku. Komisja jest odpowiedzialna m.in. za ochronę inwestorów, utrzymanie prawidłowego funkcjonowania rynków umów inwestycyjnych i ułatwianie tworzenia kapitału.

SECreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.