Tecra Space publikuje poradnik korzystania z platformy dla technologicznych innowatorów | Wiadomości | CrypS.

Tecra Space publikuje poradnik korzystania z platformy dla technologicznych innowatorów

Autor: Marek Lesiuk
Redaktor: Albert Czajkowski
tecracoin

Zespół projektu Tecra wydał poradnik dla autorów innowacji technicznych, pragnących wprowadzić swój wynalazek na platformę Tecra Space i znaleźć tam dla swoich koncepcji źródła finansowania.

Droga do skorzystania z możliwości znalezienia zainteresowania wynalazku jest relatywnie prosta – przynajmniej w porównaniu do typowych zabiegów o pozyskanie tradycyjnych form firmowego sponsorowania. Aby tego dokonać, trzeba zarejestrować się na platformie, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Wstęp przypomina nieco procedurę rejestrowania się w medium społecznościowym (czym w istocie platforma jest – z tą różnicą, że “społeczność” tworzą tutaj innowacje techniczne oraz inwestorzy). Co oczywiste, kwestią fundamentalnej wagi jest tutaj sposób zaprezentowania i charakteryzacji wynalazku, tak, aby zyskał on uznanie jako rokujący na sukces (i zysk).

Bez załączników ani rusz

Formularzowi zgłoszeniowemu winny towarzyszyć dwa bardzo istotne dokumenty. Chodzi tutaj, po pierwsze, o prezentację typu Pitch Deck. Prezentacja owa, jak zaznacza zespół Tecry, najlepiej, aby liczyła od 10 do 15 slajdów, stanowiących ogólny opis projektu technicznego, jego celów, założeń, metody działania, szans biznesowych oraz przewidywanej drogi rozwoju.

Pitch Deck stanowić ma pole pierwszego kontaktu potencjalnych inwestorów z ideą pomysłodawców innowacji, i służyć ma przede wszystkim zachęceniu ich do dalszego zainteresowania się, oraz finalnie, rzecz jasna, zaangażowania finansowego.

Drugi z dokumentów, Whitepaper, to esej, mający stanowić rzetelny i możliwie dokładny opis koncepcji. Zawierać on winien rozbudowany, dokładny opis zasady działania omawianego wynalazku czy idei, pełną specyfikację techniczną tychże, względnie kompletny zestaw danych zgromadzonych przy okazji jego rozwoju, a także biznesplan szczegółowo omawiający szansę skomercjalizowania i rozpowszechnienia wypracowanego rozwiązania technologicznego.

Prócz tego, co powinien on zawierać, taktownie zaznaczone jest także, czego nie powinien – treści niekonkretnych i niemerytorycznych, haseł marketingowych czy też, kolokwialnie, tzw. kitu, wciskanego odbiorcom na okoliczność zbudzenia ich entuzjazmu, który mógłby nie korespondować z faktycznymi perspektywami projektu. Ogólnym założeniem Whitepaper’u jest tak pełne doinformowanie zainteresowanych o szczegółach przedsięwzięcia, jak i zbudowanie pozytywnej optyki kreatorów jako rzetelnych i kompetentnych partnerów.

Zespół Tecry zaznacza, iż jeśli ktoś nie dysponuje na wejściu tymiż dokumentami, nie jest to formalna przeszkoda w aplikowaniu – również wtedy można mieć nadzieję na powodzenie, to bowiem zależy przede wszystkim od samej pomysłowości i przydatności proponowanego rozwiązania, nie zaś wtórnego wobec niego opisu.

Innowacyjność zdecentralizowana

Tecra to projekt stawiający sobie za cel wdrożenie zdecentralizowanego systemu finansowania i inwestowania w innowacje techniczne, patenty i wynalazki. Ma on w założeniu pomóc autorom tych ostatnich uwolnić się od tłumiącego rozwój, nieformalnego monopolu dużych graczy finansowych czy instytucji państwowych – nadzwyczaj często nikt bowiem inny nie dysponuje odpowiednimi środkami, które bywają niezbędne w celu dopracowania i rozwoju wynalazku.

Zamiast tego modelu, Tecra promuje finansowanie rozproszone. Proponuje ona chętnym do współpracy kreatorom nowinek technicznych kilka jego źródeł: “tradycyjny” crowdfunding i emisja papierów wartościowych, ale także (a może przede wszystkim) oparta na blockchainie tokenizacja profitów z wynalazczości. Polegać ma ona na emisji wspomnianych tokenów, reprezentujących udział w prawach do danego patentu.

Tokeny owe z kolei wprowadzane są do obrotu, dostępne do nabycia za specjalnie w tym celu wyemitowaną przez projekt kryptowalutę, TecraCoin, wykorzystującą protokół MTP. Patenty i technologiczne innowacje będą wyeksponowane na dedykowanej im giełdzie jako pozycje inwestycyjne, dostępne dla szerokiego grona indywidualnych i rozproszonych graczy.

Kiedy ruszą inwestycje

Według informacji otrzymanych od przedstawicieli projektu, trwają obecnie prace związane z analizą około 30 projektów, które są w zaawansowanym stadium komercjalizacji. Połowa z nich powinna znaleźć się na platformie www.tecra.space, jeszcze w tym roku.

Sama platforma projektu funkcjonuje obecnie w wersji BETA. Przed wdrożeniem ostatecznej wersji ALFA, zespół oczekuje na opinie prawne oraz zebranie wystarczającej liczby projektów, aby zapewnić inwestorom możliwość dywersyfikacji swojego portfolio. Zainteresowane osoby mogą zapisać się do newslettera Tecry, aby otrzymywać najświeższe informacje na temat nadchodzących projektów i zbiórek.

tecracoinreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.