Sytuacja bitcoina wygląda tak, jak podczas wybuchu pandemii Covid-19 | Wiadomości | CrypS.

Sytuacja bitcoina wygląda tak, jak podczas wybuchu pandemii Covid-19

dlaczego bitcoin spada

Obecny kurs i zachowanie bitcoina nie napawa optymizmem. Wskaźnik względnej siły (RSI) jest cennym narzędziem dla inwestorów i traderów w świecie kryptowalut, który służy do oceny dynamiki aktywów. Jego sugestie potwierdzają nadchodzący kryzys. 


Wydarzenia, których jesteśmy świadkami, wskazują na istotną zmianę zachowania rynkowego, jaka nie była widziana od czasu krachu z marca 2020 roku – czyli wybuchu pandemii COVID. 

Bitcoin w kryzysie 

RSI mierzy prędkość i zmianę ruchów cenowych, oscylując w przedziale między 0 a 100. Odczyty powyżej 70 wskazują na nadmierne wykupienie danej krypto, natomiast poniżej 30 na silną wyprzedaż. Bitcoin znajduje się obecnie w strefie wyprzedaży. Niedawny spadek dziennego RSI bitcoina poniżej 20 punktów wzbudził zainteresowanie w społeczności kryptowalutowej.

Takiego poziomu wyprzedaży nie obserwowano od burzliwych czasów, które miały miejsce w marcu 2020 roku. To wtedy wybuchła pandemia COVID-19. W chwili obecnej analitycy rynkowi śledzą ruch RSI, który może sygnalizować potencjalny punkt zwrotny w trajektorii cen bitcoina. Jak pamiętamy – w przeszłości ekstremalne warunki wyprzedaży często poprzedzały znaczące odbicia cenowe. Niektórzy porównują obecne trzęsienie ziemi dla krypto do momentu upadku FTX: 

 

Ostrożność w interpretacji wskaźników 

Chociaż wskaźniki wyprzedaży mogą dostarczać informacji dotyczących potencjalnych zwrotów cenowych, nie są one nieomylnymi predyktorami. Rynki kryptowalutowe są znane z nieprzewidywalności, a wiele czynników, zarówno makroekonomicznych, jak i technologicznych, może wpływać na szeroko pojęte wahania kursów. 

Aktualna cena bitcoina

W chwili obecnej Bitcoin jest notowany po cenie 26 074 dolarów, co oznacza spadek BTC o 0,19 % w ciągu doby. Znany analityk kryptowalutowy, Michael van de Poppe, zwrócił uwagę na dominację BTC, wskazując na trend, który może przekształcić krajobraz rynku walut cyfrowych. Jednakże Poppe podkreśla, że jego teza o lepszej wydajności altcoinów w porównaniu z bitcoinem zostanie obalona, jeśli Bitcoin odzyska 200-tygodniową średnią kroczącą (MA) i EMA.

Wykres przedstawia kurs BTCUSD. Źródło: TradingView.com

Podsumowanie 

Jesteśmy świadkami znacznych ruchów wskaźnika RSI dla bitcoina, które bez wątpienia sugerują zmiany na rynku krypto. Pamiętajmy jednak, że chociaż wskaźniki techniczne, takie jak RSI, mogą dostarczać cennych wiadomości dla inwestorów, to niezwykle ważne jest, aby podchodzić do nich z ostrożnością i brać pod uwagę całość kontekstu rynkowego, a nie tylko wycinek zdarzeń. 

dlaczego bitcoin spadareklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.