Solend unika likwidacji 95% depozytów SOL | Wiadomości | CrypS.

Solend unika likwidacji 95% depozytów SOL

Mariusz Przepiórka
Solend zażegnał kryzys

Solend, zdecentralizowany protokół pożyczkowy w sieci Solana, w ostatniej chwili uniknął likwidacji 95% depozytów SOL w swojej puli pożyczkowej.


W centrum kontrowersji znalazł się posiadacz dużego konta, znany jako wieloryb, który był bardzo aktywny w protokole pożyczkowym i odpowiadał za większość zdeponowanych w nim tokenów SOL. Na tym koncie znajdowała się niespłacona pożyczka w wysokości 108 mln USD w tokenach USDC i USDT, zabezpieczona w SOL, natywnej walucie sieci Solana. Pożyczka była zagrożona likwidacją, ponieważ cena SOL spadła w ubiegłym tygodniu do poziomu 27 USD.

Gdyby cena SOL nadal spadała, a 21 mln USD w SOL stanowiących zabezpieczenie pożyczki zostałoby zlikwidowane, Solend zostałby praktycznie bez Solany. W związku z tym społeczność skupiona wokół protokołu zagłosowała za skonfiskowaniem portfela wieloryba, co spotkało się z ogromną krytyką. Finalnie doprowadziła ona do wycofania się z tej decyzji

We wtorek protokół ogłosił, że pożyczkobiorca-wieloryb przeniósł dług USDC o wartości 25 mln USD do Mango Markets, innego protokołu pożyczkowego opartego na Solanie, tym samym zwalniając Solend z części obciążeń i zmniejszając ryzyko.

Zawirowania wokół Solend

Na początku kwietnia łączna wartość aktywów zablokowanych w protokole Solend osiągnęła 1,4 mld USD, a w maju, w czasie upadku Terry, została zredukowana o połowę, do poziomu 725 mln USD. W ciągu ostatniego tygodnia ponownie zaczęła spadać.

We wtorek po południu wartość aktywów zablokowanych w protokole wynosiła 247 mln USD, a kolejne 171 mln USD stanowiły niespłacone pożyczki. Likwidacja miałaby katastrofalne skutki dla Solend, ponieważ przy niskich cenach rynek miałby trudności z wchłonięciem 21 mln USD w SOL, które zostałyby automatycznie zlikwidowane.

Jak napisał współzałożyciel firmy Solend pod pseudonimem Rooter, walka likwidatorów o wykupienie SOL o wartości 21 mln USD po zaporowych cenach wystawiłaby sieć Solana na ciężką próbę. Jego zdaniem, mogłoby to spowodować chaos, obciążając sieć Solana.

Ryzyko zażegnane, społeczność wprowadza zmiany

Po przekonaniu pożyczkobiorcy do przeniesienia części długu do innego protokołu, Solend zdołał zmniejszyć część zaangażowania, ale nie usunął go całkowicie. Pożyczkobiorca nadal jest winien temu protokołowi 84 mln USD.

Społeczność podjęła działania, aby zmniejszyć to ryzyko lub przynajmniej zapobiec powtórzeniu się takiej sytuacji. Dzisiaj społeczność Solend zagłosowała za przyjęciem propozycji, która nałoży limit 50 mln USD na konto i dostosuje inteligentny kontrakt tak, że będzie on tymczasowo likwidował 1%, a nie 20%, depozytów na pożyczki z niewystarczającym zabezpieczeniem.

Protokół pożyczkowy DeFi, którego nazwa jest składową słów „Solana” i „lend”, podjął próby kontaktu z pożyczkobiorcą już w ubiegłym tygodniu, gdy wydawało się, że depozyt w wysokości 5,7 mln SOL zabezpieczający pożyczkę w wysokości 108 mln USD w stablecoinach może zostać zlikwidowany, jeśli cena SOL spadnie do 22,30 dolarów.

Solend zażegnał kryzysreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.