Sędzia odmawia SEC dostępu do korespondencji prawnej Ripple | Wiadomości | CrypS.

Sędzia odmawia SEC dostępu do korespondencji prawnej Ripple

Maciej Żerelik
Ugoda SEC i Ripple przed procesem jest mało prawdopodobna

Sąd uniemożliwił amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dostęp do zapisów porad prawnych, dotyczących statusu XRP jako papieru wartościowego.

W dniu 7 maja SEC zwróciła się do sędziego Netburn o nakazanie Ripple przedstawienia zapisów porad prawnych dotyczących tego, czy sprzedaż XRP jest zgodna z federalnymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych.

Ripple twierdzi, że żądane przez SEC komunikaty są chronione przez przywilej adwokata-klienta, który nie został uchylony.

powiedziała sędzia Sarah Netburn.

SEC twierdziła, że zrozumienie przez Ripple statusu prawnego XRP pomoże jej w trwającej bitwie prawnej. Agencja pozwała Ripple o sprzedaż XRP wartych 1,3 mld USD poprzez niezarejestrowaną ofertę papierów wartościowych. Ripple zaprzecza tym zarzutom od grudnia, czyli od momentu wniesienia pozwu.

Jeremy Hogan, partner w firmie prawniczej Hogan & Hogan, który uważnie śledził sprawę, zatweetował:

Jednak sędzia Netburn powiedziała, że jej konkluzja dotyczy tylko tej konkretnej kwestii:

Sąd nie zajmuje stanowiska w kwestii tego, czy obrona zgłoszona przez Ripple jest dopuszczalna lub czy okaże się zasadna.

W odpowiedzi Ripple poprosił sędzinę Netburn, aby ta nakazała SEC ujawnić wewnętrzne notatki na temat kryptowalut. Prawnicy firmy uznali, że korzystne byłoby dowiedzieć się, czy SEC był uprzedzony wobec XRP. Sędzia Netburn „w dużej części” przychyliła się do tego wniosku

Ugoda SEC i Ripple przed procesem jest mało prawdopodobnareklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.