Sędzia odmawia SEC dostępu do korespondencji prawnej Ripple | Wiadomości | CrypS.

Sędzia odmawia SEC dostępu do korespondencji prawnej Ripple

Zerelik Maciej
Ugoda SEC i Ripple przed procesem jest mało prawdopodobna

Sąd uniemożliwił amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dostęp do zapisów porad prawnych, dotyczących statusu XRP jako papieru wartościowego.

W dniu 7 maja SEC zwróciła się do sędziego Netburn o nakazanie Ripple przedstawienia zapisów porad prawnych dotyczących tego, czy sprzedaż XRP jest zgodna z federalnymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych.

Ripple twierdzi, że żądane przez SEC komunikaty są chronione przez przywilej adwokata-klienta, który nie został uchylony.

powiedziała sędzia Sarah Netburn.

SEC twierdziła, że zrozumienie przez Ripple statusu prawnego XRP pomoże jej w trwającej bitwie prawnej. Agencja pozwała Ripple o sprzedaż XRP wartych 1,3 mld USD poprzez niezarejestrowaną ofertę papierów wartościowych. Ripple zaprzecza tym zarzutom od grudnia, czyli od momentu wniesienia pozwu.

Jeremy Hogan, partner w firmie prawniczej Hogan & Hogan, który uważnie śledził sprawę, zatweetował:

Jednak sędzia Netburn powiedziała, że jej konkluzja dotyczy tylko tej konkretnej kwestii:

Sąd nie zajmuje stanowiska w kwestii tego, czy obrona zgłoszona przez Ripple jest dopuszczalna lub czy okaże się zasadna.

W odpowiedzi Ripple poprosił sędzinę Netburn, aby ta nakazała SEC ujawnić wewnętrzne notatki na temat kryptowalut. Prawnicy firmy uznali, że korzystne byłoby dowiedzieć się, czy SEC był uprzedzony wobec XRP. Sędzia Netburn „w dużej części” przychyliła się do tego wniosku

Ugoda SEC i Ripple przed procesem jest mało prawdopodobna
reklama
reklama