SEC ostrzega inwestorów przez bitcoinem

SEC ostrzega inwestorów przez bitcoinem

Anna Sutowicz
SEC

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wydała ostrzeżenie dla inwestorów kryptowalutowych. Chce uświadomić im „potencjalne ryzyko połączone z inwestycjami związanymi z bitcoinem i innymi formami wirtualnej waluty”.


Biuro Edukacji i Rzecznictwa Inwestorów z Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nadal apeluje o ostrożność przy rozważaniu inwestycji w papiery wartościowe związane z aktywami kryptograficznymi. Zdaniem regulatora, nowy produkt, technologia lub innowacja, taka jak właśnie bitcoin (BTC), może potencjalnie powodować oszustwa. Inwestorów łatwo jest zwabić obietnicą wysokich zwrotów w nowej przestrzeni inwestycyjnej, ponieważ mogą być mniej sceptyczni, oceniając coś nowatorskiego, nowego, przełomowego:

Innowacje i nowe technologie są często wykorzystywane przez oszustów do przeprowadzania oszukańczych programów inwestycyjnych. Oszuści mogą zwabić inwestorów, reklamując „okazję” inwestycyjną Bitcoin jako sposób na wejście do tej najnowocześniejszej przestrzeni, obiecując lub gwarantując wysokie zwroty z inwestycji. Inwestorom może być trudno oprzeć się tym ofertom inwestycyjnym – czytamy w dokumencie komisji.

Dokonując negatywnej oceny kryptowalut regulator powołuje się między innymi na:

  • ich zmienność i brak płynności,
  • możliwość upadku lub bankructwa firmy przechowującej aktywa kryptograficzne,
  • nieprzewidywalność kryptowalut,
  • czasami wysoce skoncentrowane i nieprzejrzyste struktury własnościowe i kontrolne,
  • usterki techniczne, włamania lub złośliwe oprogramowania,
  • brak ochrony inwestorów krypto.

Komisja podaje także, że korzystanie z bitcoina może ograniczyć odzyskanie środków w przypadku oszustwa lub kradzieży:

Odzyskanie pieniędzy od sprawców może być prawie niemożliwe. Po części może to wynikać z anonimowości lub pseudonimowości związanej z aktywami kryptograficznymi. Jednak SEC i stanowe organy regulacyjne nadal podejmują działania egzekucyjne w tej dziedzinie.

SEC: inwestycje z udziałem BTC to wyjątkowe ryzyko

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dodaje, że giełdy kryptowalutowe mogą przestać działać lub zostać trwale zamknięte, a rządy federalne, stanowe lub zagraniczne mogą ograniczać używanie i wymianę bitcoinów:

Inwestorzy, którzy zdeponują fundusze lub aktywa kryptograficzne w podmiocie zajmującym się papierami wartościowymi aktywów kryptograficznych, mogą utracić prawną własność tych aktywów i mogą nie być w stanie odzyskać tych aktywów, kiedy zechcą. W ciągu ostatniego roku wiele podmiotów zajmujących się aktywami kryptograficznymi borykało się z poważnymi trudnościami finansowymi, co czasami skutkowało zawieszeniem możliwości wycofania swoich aktywów przez klientów.

Niektóre podmioty zajmujące się aktywami kryptograficznymi weszły w postępowanie upadłościowe. (…) Inwestorzy muszą uważać na twierdzenia, że ​​”zawsze zachowujesz własność swoich aktywów kryptograficznych” i „możesz wycofać swoje aktywa, kiedy tylko chcesz” – twierdzi SEC.

Organ nadzorujący papiery wartościowe nazywa bitcoina niedawnym wynalazkiem, który nie ma ustalonej historii wiarygodności i zaufania, a przy tym jest niezabezpieczony i zmienny.

SECreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.