SEC i OCC publikują pierwsze wytyczne dotyczące stablecoinów | Wiadomości | CrypS.

SEC i OCC publikują pierwsze wytyczne dotyczące stablecoinów

Mariusz Przepiórka
sec i occ publikują wytyczne w sprawie stablecoin ów Regulacje

Amerykańskie Biuro Kontrolera Walutowego (OCC) i Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) opublikowały wytyczne obejmujące stablecoiny. To pierwszy tego typu dokument, który odnosi się do statusu prawnego kryptowalut opartych na walutach tradycyjnych.

Emitenci stablecoinów od lat korzystają z amerykańskich banków, jednak dotychczas robili to bez jasnych regulacji prawnych. Teraz, zgodnie z komunikatem prasowym, OCC chce, aby banki mogły spokojnie i w regulowany sposób oferować swe usługi emitentom stablecoinów. Biuro opublikowało również pismo, w którym wskazuje sposób interpretacji wytycznych. Banki m.in. muszą przeprowadzić procedurę due diligence i analizę ryzyka da każdego emitenta stablecoinów. OCC wskazało też sposoby w jakie banki powinny obsługiwać rezerwy stablecoinów, w szczególności opartych na walutach takich jak dolar.

OCC pod kierunkiem Briana Brooksa (byłego radcy prawnego Coinbase) podjęło szereg kroków zmierzających do integracji branży kryptowalutowej z istniejącym systemem finansowym. W ostatnich miesiącach OCC m.in. wyraźnie wskazało bankom, że mogą świadczyć usługi dla kryptowalutowych start-upów, a także opublikowało kartę płatności dla giełd i firma z branży fintech.

Stablecoiny algorytmiczne jak papiery wartościowe

SEC natomiast uznaje, że określone stablecoiny mogą nie być traktowane jako papiery wartościowe w świetle prawa federalnego. Zaleca jednak emitentom stablecoinów, aby w konsultacjach z agencją i radcą prawnym ustalali, czy ta sytuacja dotyczy ich przypadku. SEC podkreśla, że stwierdzenie czy wskazane aktywa cyfrowe, w tym także stablecoiny, są papierami wartościowymi, zależy od faktów i okoliczności. Analiza stanu faktycznego musi obejmować charakter instrumentu, a także jego cele i sposób oferowania oraz sprzedaży.

Oświadczenie SEC dotyczy wyłącznie stablecoinów opartych na tradycyjnych walutach, a nie algorytmicznych. Już w marcu 2019 roku pojawiały się sugestie, że algorytmiczne stablecoiny mogą być traktowane jak papiery wartościowe. Z tego powodu swą działalność zamknęła spółka Basis, która w 2018 roku zgromadziła 133 mln USD na emisji tokenów, w sposób, który w ocenie SEC charakteryzuje papiery wartościowe.

Oficjalne stanowisko OCC

sec i occ publikują wytyczne w sprawie stablecoin ówreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.