SEC i CFTC nałożyły grzywnę na aplikację Abra | Wiadomości | CrypS.

SEC i CFTC nałożyły grzywnę na aplikację Abra

Redakcja
prezes cftc opowiada się za zachowaniem pewnej swobody regulacyjnej w branży kryptowalut i blockchain

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisja Handlu Towarowymi Kontraktami Terminowymi (Commodity Futures Trading Commission) nałożyły karę pieniężną na firmę Abra – portfel kryptowalutowy, który umożliwia użytkownikom zakup syntetycznej ekspozycji na tradycyjne rynki.

Zgodnie z informacją podaną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, Abra oferowała “swapy oparte na umowach inwestycyjnych”, inwestorom detalicznym bez odpowiedniej rejestracji, a także “nie przeprowadzała transakcji na zarejestrowanej giełdzie krajowej”.

Abra oferowała rodzaj “scentralizowanych” aktywów syntetycznych, w przypadku których użytkownicy byli w stanie uzyskać ekspozycję na tradycyjne umowy inwestycyjne, takie jak akcje, umieszczając jako zabezpieczenie Bitcoin (BTC) i Litecoin (LTC). System usuwał lub dodawał monety w zależności od tego, jak bardzo zmieniała się cena danego aktywa.

Próby ominięcia regulacji

Zgodnie z ustaleniami SEC, funkcja ta została wprowadzona w lutym 2019 roku, dla wszystkich użytkowników, w tym również w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy z pracownikami SEC doprowadziły do tego, że Abra zaprzestała stosowania tej funkcjonalności. Została ona jednak ponownie wprowadzona w maju tego roku, tym razem jednak usługa nie była dostępna dla amerykańskich użytkowników.

Wydaje się, że to nie wystarczyło, aby uniknąć kontroli. Pomimo przeniesienia części działalności na Filipiny, pracownicy firmy Abra w Kalifornii zaprojektowali, wprowadzili na rynek i zabezpieczyli kontrakty, jednocześnie kontrolując użytkowników, którzy mogli skorzystać z usługi.

Daniel Michael, szef Działu ds. Kompleksowych Instrumentów Finansowych SEC, ostrzegł, że firmy nie mogą “uchylać się od federalnego prawa umów inwestycyjnych”, tylko poprzez kontakty z nieamerykańskimi inwestorami detalicznymi, “prowadząc jednocześnie kluczową część swojej działalności w Stanach Zjednoczonych”.

Z drugiej strony, CFTC skupiło się na tym, w jaki sposób dostarczono syntetyczną ekspozycję, zauważając, że takie kontrakty mogą być sprzedawane tylko na “giełdzie papierów wartościowych oznaczonej jako rynek kontraktów” – czyli licencjonowanej giełdzie instrumentów pochodnych, takiej jak CME. “Dodatkowo, przy pozyskiwaniu i przyjmowaniu zleceń na te kontrakty, respondenci nielegalnie działali jako niezarejestrowani handlowcy kontraktów terminowych”,

Abra zgodziła się na wstrzymanie usługi i uregulowanie grzywien, które łącznie wyniosły 300 000 dolarów.

W maju 2020 roku Abra otrzymała 5 milionów USD od Stellar Development Foundation.

prezes cftc opowiada się za zachowaniem pewnej swobody regulacyjnej w branży kryptowalut i blockchainreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.