Sąd Najwyższy ograniczył uprawnienia SEC | Wiadomości | CrypS.

Sąd Najwyższy ograniczył uprawnienia SEC

Zerelik Maciej
Securities and Exchange Commission - Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) -

Na Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zostały nałożone nowe ograniczenia regulacyjne, jeśli chodzi o karanie podmiotów, skazanych na karę grzywny. Orzeczenie Sądu Najwyższego zmienia wysokość nakładanych grzywien. 

Kara musi odpowiadać przestępstwu

Zgodnie ze streszczeniem sprawy Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z dnia 23 czerwca w sprawie Liu przeciwko SEC, sąd orzekł, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, nie może nakładać grzywien – znanych jako „disgorgements” – czyli takich, które przewyższają zyski osiągnięte z nielegalnej działalności. Ponadto takie kary mogą być jedynie „przyznawane na rzecz ofiar”, a nie nakładane jako odszkodowania karne.

Orzeczenie ma oczywiście zastosowanie do wszystkich oskarżonych. W przypadku firm prowadzących działalność kryptowalutową lub blockchain, którym SEC może postawić zarzuty, jest to w rzeczywistości bardziej rygorystyczna definicja „kara musi odpowiadać przestępstwu”. Komisja jest już ograniczona w egzekwowaniu prawa poprzez pięcioletni okres przedawnienia.

Grzywny nakładane przez SEC

Sprawa SEC przeciwko firmie kryptowalutowej BitClave, zakończyła się, zmuszając firmę do zapłaty 3,8 miliona dolarów odsetek i innych dodatkowych kar.

W kwietniu, SEC oskarżył byłego pastora i jego żonę o kradzież 500 000 dolarów, z czego część została uzyskana w wyniku fałszywej oferty publicznej, wspieranej przez firmę zajmującą się butelkowaną wodą.

W tym przypadku komisja zażądała nałożenia grzywien odpowiadających wszystkim niedoszłym zyskom, wraz z odsetkami i karami cywilnymi. Łączna suma przekraczała pierwotną kwotę, którą rzekomo ukradła para. Według nowych regulacji, największa kara jaką może nałożyć SEC, wynosiłaby 500 000 dolarów, które mogłyby zostać wykorzystane jedynie w celu spłacenia osób, które rzekomo zostały oszukane.

Jeśli małżonkowie rzeczywiście wykorzystaliby część pieniędzy na dostarczenie wody, którą oferowali, to wydane przez nich środki musiałyby zostać odjęte od sumy podczas obliczania wysokości grzywny przez SEC.

Jako jeden z największych regulatorów finansowych w Stanach Zjednoczonych, SEC aktywnie walczy z oszustwami dotyczącymi aktywów cyfrowych i blockchaina.

Securities and Exchange Commission - Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) -
reklama
reklama