Ripple vs. SEC: posiadacze XRP utrzymają status Amici | Wiadomości | CrypS.

Ripple vs. SEC: posiadacze XRP utrzymają status Amici

Autor: Anna Sutowicz
Redaktor: Albert Czajkowski
Sprawa Ripple vs. SEC: kolejne niepowodzenie regulatora

Ogromna ulga dla posiadaczy XRP. Zachowują status Amici Curiae. Sędzia Analisa Torres odrzuciła wniosek Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).


Trwa spór pomiędzy Ripple i Amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). 26 lipca 2022 roku, sędzia okręgowy Analisa Torres odrzuciła wniosek komisji o cofnięcie statusu Amici Curiae posiadaczom XRP. Wedle treści pisma:

Amici nie może teraz brać udziału w postępowaniu eksperckim, ale może złożyć wniosek o przedstawienie wątpliwości ekspertowi SEC podczas wyroku podsumowującego.

W postanowieniu sąd stwierdził, że taka pomoc będzie najbardziej korzystna.

SEC: “cofnąć im status!”

Powodowie zażądali cofnięcia statusu Amici Curiae przyznanego opozycji i zakazu dalszego udziału Johna E. Deatona, przedstawiciela posiadaczy XRP w sprawie. SEC argumentując swoje stanowisko stwierdziła:

Wniosek Movants powinien zostać odrzucony oraz, zgodnie z szerokim uznaniem Trybunału, do zezwolenia lub odmowy pojawienia się amici. Deaton powinien mieć zakaz składania dodatkowych wniosków lub innego udziału w tej sprawie. SEC może zwrócić się do Trybunału o dalsze zadośćuczynienie w świetle niedawnego postępowania Deatona i jego zwolenników.

Termin do składania oświadczeń o bezspornych faktach i wniosku o wydanie wyroku łącznego upływa 13 września 2022 roku.

Czym jest status Amici Curiae?

Status „Amici Curiae” czyli tzw. przyjaciela sądu, można zdefiniować jako osobę lub organizację, która nie jest stroną w konkretnym sporze, ale może doradzać sądowi.

Ripple i SEC przez ostatnie 2 lata toczą ciężką batalię prawną. Oczekuje się, że wynik sprawy będzie miał istotne konsekwencje prawne. Rozstrzygnięcie może m.in. wpłynąć na to, czy w przyszłości komisja zacznie masowo składać pozwy również wobec innych firm z branży kryptowalut.

Wszystko co musisz wiedzieć o sprawie Ripple vs. SEC.

Sprawa Ripple vs. SEC: kolejne niepowodzenie regulatorareklama

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.