Ripple vs. SEC: obie strony wnoszą o szybki wyrok w sprawie | Wiadomości | CrypS.

Ripple vs. SEC: obie strony wnoszą o szybki wyrok w sprawie

Anna Sutowicz
sprawa Ripple vs SEC

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i Ripple Labs domagają się natychmiastowego rozstrzygnięcia sprawy oraz wydania wyroku podsumowującego. SEC wcześniej oskarżyła Ripple o sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych.


Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Ripple Labs złożyły wnioski o wydanie wyroku podsumowującego w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku. Strony zwróciły się do sędziego okręgowego, Analisy Torres o wydanie orzeczenia na podstawie tych argumentów, które dotychczas zostały złożone. Żadna ze stron nie chce, by działania prawne były kontynuowane do pełnego procesu. Ich zdaniem, sędzia nadzorujący sprawę ma już wystarczająco dużo informacji.

Spór Ripple vs. SEC

SEC w swojej skardze pierwotnej zarzuca stronie przeciwnej, iż Ripple sprzedawało XRP, a inwestorzy kupowali kryptowalutę z przekonaniem, że ich udziały z czasem gwałtownie zyskają na wartości. Zdaniem Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Ripple publicznie wychwalało różne kroki, które podejmuje i które zamierza podjąć, aby znaleźć 'zastosowanie’ dla XRP oraz tym samym chronić integralność i płynność rynków XRP.

Ripple odpiera argument SEC

Ripple Labs odpiera ten argument Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd twierdząc, że nie było umowy między firmą a inwestorami XRP, a także, że nie było wspólnego przedsiębiorstwa. Ten proces może mieć nie tylko znaczny wpływ na wartość XRP, lecz może być precedensem prawnym, który będzie dotyczył również innych kryptowalut.

Na jakim etapie jest spór Ripple – SEC? Wszystko co musisz wiedzieć o sprawie SEC vs. Ripple.

sprawa Ripple vs SECreklama
reklama

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.