Przychody górników spadły o 43% w 2022 r. | Wiadomości | CrypS.

Przychody górników spadły o 43% w 2022 r.

Redakcja
Firma energetyczna YPF przechodzi na wydobycie kryptowalut

Przez cały 2022 rok górnicy pierwszej kryptowaluty wydobyli BTC wartości 9,45 mld dolarów – o 43% mniej niż rok wcześniej (16,7 mld dolarów). Tak wynika z raportu analityków ForkLog.


Do spadku przyczynił się spadek ceny kryptowaluty, a także wzrost hash rate (+47,7%) i trudności (+46%). W tym samym czasie górnicy bitcoinów wygenerowali w grudniu 477 mln dolarów przychodu, co oznacza wzrost o 1% w stosunku do listopada.

Przychody z opłat górników Bitcoin w 2022 roku wyniosły 142,2 mln USD, co stanowi spadek o 86% w stosunku do poprzedniego roku (~ 1 mld USD). Częściowo z powodu niższych średnich opłat za transakcje spowodowanych niską aktywnością onchain na rynku niedźwiedzia.

Spadająca cena cyfrowego złota przy rosnącym hash rate i trudności wywarła presję na hash price. Indeks zaktualizował historyczne niskie wartości, spadając do 0,055 USD na początku listopad. W rezultacie górnicy notowani na giełdach sprzedali prawie wszystkie bitcoiny wydobyte w 2022 roku.

Foundry USA znacząco umocniło swoją przewagę wśród największych bitcoinowych mining puli. Na początku roku jego udział w hash rate wynosił 16,5%. Do końca okresu sprawozdawczego liczba ta przekroczyła 26%.

Wielu uczestników rynku w 2022 r. stanęło w obliczu konieczności obsługi zadłużenia, a niektórzy nawet upadłości. Mimo to udział firm publicznych w mocy obliczeniowej sieci osiągnął 25%.

Dla przypomnienia, firma wydobywcza HIVE Blockchain wydobyła w 2022 roku 3146 BTC. Całkowita produkcja cyfrowych aktywów firmy w tym okresie w przeliczeniu na bitcoiny wyniosła 4752 BTC.

Argo Blockchain wydobył w grudniu 147 BTC po 198 BTC w listopadzie. Spadek produkcji wyniósł 25,75%. W tym samym okresie firma górnicza Core Scientific wydobyła 1435 BTC.

Firma energetyczna YPF przechodzi na wydobycie kryptowalutreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.