Przełomowa propozycja Wielkiej Brytanii w sprawie regulacji stablecoinów! | Wiadomości | CrypS.

Przełomowa propozycja Wielkiej Brytanii w sprawie regulacji stablecoinów!

Wielka Brytania stablecoiny

Bank Anglii widzi konieczność w regulacji tzw. stabilnych kryptowalut wynikającą z potencjalnego zagrożenia dla tradycyjnego systemu finansowego.


Wspomniana instytucja przedstawiła proponowane przez siebie podejście do objęcia odpowiednimi przepisami prawnymi stablecoinów.

Wielka Brytania chce uregulować stablecoiny

Zgodnie z oświadczeniem wydanym w poniedziałek (tj. 6 listopada br.) Bank Anglii wraz z brytyjskim Urzędem Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority; FCA) poprosili o informację zwrotną na temat proponowanego przez siebie podejścia do regulacji “stabilnych” wirtualnych walut. Wspomniana propozycja obejmuje wszelkie przyszłe systemy płatności wykorzystujące stablecoiny na terenie Wielkiej Brytanii.

Proponowane przepisy zostały przedstawione w dwóch oddzielnych dokumentach. Propozycja od Banku Anglii skupia się na wspieraniu bezpiecznych innowacji, aby firmy mogły zrozumieć ryzyko, którym muszą zarządzać, a co więcej zapewnić, że społeczeństwo może mieć zaufanie do wszystkich form cyfrowych pieniędzy i płatności.

Z kolei dokument od FCA analizuje proponowane rozporządzenie dotyczące emisji i przechowywania stablecoinów. Dyrektor wykonawczy tej instytucji ds. konsumentów i konkurencji – Sheldon Mills – podkreślił, iż stablecoiny mają potencjał, aby płatności były szybsze i tańsze dla wszystkich. Z tego powodu uważa on za istotne zapewnienie firmom możliwości bezpiecznego korzystania z tej innowacji.

Co więcej, FCA potwierdziło, że emitenci będą potrzebować uprzedniej zgody przed wprowadzeniem stablecoinów do obrotu w kraju.

Oba przedstawione dokumenty mają na celu ocenę potencjalnych korzyści, jakie “stabilne” kryptowaluty mogą zapewnić brytyjskim konsumentom i sprzedawcom detalicznym.

Rzekomym powodem, dla którego brytyjskie organy regulacyjne poszukują informacji zwrotnych dot. regulacji stablecoinów, jest chęć stworzenia przepisów, które przyniosą korzyści zarówno konsumentom i firmom, a także spełnią cele organów regulacyjnych.

Ostrzeżenie dot. cyfrowych aktywów

Tego samego dnia inny brytyjski urząd opublikował oświadczenie, w którym poruszył temat ryzyka wynikającego ze wdrażania wielu form pieniądza cyfrowego.

W poniedziałek FCA, BoE i PRA opublikowały wspólnie harmonogram obejmujący różne organy, który wyjaśnia, w jaki sposób obecne i proponowane systemy regulacyjne w Wielkiej Brytanii dla emitentów różnych form pieniądza cyfrowego lub instrumentów podobnych do pieniędzy będą mogły współdziałać.

Regulacja stablecoinów jest pierwszym etapem dotyczącym wprowadzenia kompleksowego systemu prawnego związanego z aktywami kryptowalutowymi na terenie UK.

W dniu 30 października br. brytyjski Departament Skarbu opublikował swoje ostateczne propozycje regulacji aktywów kryptograficznych, w których FCA otrzymało uprawnienia do nadzorowania emisji i przechowywania stablecoinów zabezpieczonych walutą fiducjarną w Wielkiej Brytanii.

Wielka Brytania stablecoinyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.