Prawne regulacje stablecoinów coraz bliżej | Wiadomości | CrypS.

Prawne regulacje stablecoinów coraz bliżej

Mariusz Przepiórka
stablecoin

New York Times opublikował artykuł poświęcony stablecoinom, w którym przedstawiono najważniejsze opcje, jakimi dysponują organy regulacyjne, aby objąć ten rodzaj aktywów kontrolą prawną. Ostatnio uregulowanie statusu stablecoinów stało się jednym z głównych tematów amerykańskich środowisk finansowych.

Wartość stablecoinów jest powiązana z walutami rządowymi, najczęściej z dolarem amerykańskim, jednak natura i stabilność funduszy wspierających stablecoiny były kwestionowane. I właśnie na tą okoliczność regulatorzy często powołują się w swoich wezwaniach do regulacji. Ponieważ stablecoiny służą jako pomost między tradycyjnym światem finansowym a kryptowalutami, zakres regulacji może zwiększyć komfort inwestorów w korzystaniu z kryptowalut, albo ograniczyć tę wciąż rozwijającą się branżę.

NYT przedstawia możliwości działań wobec stablecoinów

Fakt, że organy regulacyjne zmagają się z problemem, jak traktować stablecoiny, został udokumentowany wiele razy. Jednak fakt, że tematem zajął się New York Times, wskazuje na to, że taka regulacja zbliża się. Jedynym pytaniem wydaje się to, jaki będzie zakres regulacji, jaką formę przybierze i która część rządu zajmie się regulacją.

Według NYT, organy regulacyjne mają kilka opcji, które mogą wykorzystać wobec stablecoinów:

  1. Określenie ich jako ryzyko dla systemu i objęcie kompleksowym nadzorem regulacyjnym,
  2. Uznanie ich za „papiery wartościowe” i przekazanie pod kontrolę SEC,
  3. Potraktowanie ich jako funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego,
  4. Uregulowanie tak jak banki i potencjalne wprowadzenie stablecoinów pod nadzór regulacyjny Biura Kontrolera Waluty,
  5. Wyemitowanie konkurencyjnej waluty cyfrowej banku centralnego (CBDC), co jest przedmiotem badań Rezerwy Federalnej.

Artykuł zauważa również, że niezależnie od tego, jaką drogę obiorą amerykańscy regulatorzy, nie mogą działać w pojedynkę. Bez międzynarodowej współpracy w zakresie regulacji stablecoinów, stablecoiny mogą po prostu przenieść się do innej jurysdykcji.

Kapitalizacja rynkowa wynosi 120 mld USD

Tymczasem kapitalizacja stablecoinów osiągnęła poziom 120 mld USD. Największy udział w rynku wciąż ma Tether (USDT), który odpowiada z 72 mld USD z tej kwoty. Według analityka Ryana Watkinsa, stablecoiny są wykorzystywane do przenoszenia kapitału między giełdami, jako zabezpieczenie na platformach instrumentów pochodnych kryptowalut, w zdecentralizowanych aplikacjach finansowych i w płatnościach transgranicznych. W II kwartale 2020 roku wolumen transakcji dotyczących tych aktywów przekroczył 1,7 bln USD, co oznacza 14-krotny wzrost w ciągu 12 miesięcy.

stablecoinreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.