Pozew SEC przeciwko CG Blockchain został wstrzymany | Wiadomości | CrypS.

Pozew SEC przeciwko CG Blockchain został wstrzymany

Redakcja
Securities and Exchange Commission - Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) -

Pozew SEC przeciwko operatorom ICO, którym zarzuca się oszustwo na kwotę 30 mln dolarów, został wstrzymany do czasu zakończenia równoległego postępowania karnego.

Sędzia przychylił się do wniosku biura prokuratora o wstrzymanie postępowania SEC przeciwko Editowi Pardo i Boazowi Manor, za ich udział w scamie inwestycyjnym CG Blockchain, który wyłudził od inwestorów kwotę 30 milionów dolarów.

Przychylając się do wniosku o wstrzymanie działań SECu, sędzia okręgowy Stanley Chesler powołał się na równolegle odbywające się dochodzenie karne w sprawie tych dwóch osób. Uzasadnił to tym, że wstrzymanie pozwu do czasu zakończenia postępowania karnego “najlepiej służyłoby interesom wymiaru sprawiedliwości”.

“Zawieszenie postępowania zapewniłoby właściwą równowagę między konkurencyjnym interesem, jakim jest umożliwienie stronom prowadzenia postępowania cywilnego, a interesem publicznym, jakim jest ochrona wysiłków rządu w zakresie egzekwowania prawa karnego”

– napisał sędzia Chesler.

Sprawa została wstrzymana, aby utrudnić postępowanie oskarżonym

Prokuratura opowiedziała się za wstrzymaniem postępowania SECu, w celu uniemożliwienia Pardo i Manor uzyskania materiałów, które nie byłby dla nich dostępne w przypadku, kiedy zostanie nałożony na nich, karny wyrok skazujący.

Zarówno Manor, jak i Pardo, obaj obywatele Kanady, są oskarżeni o jedno oszustwo dotyczące umów inwestycyjnych, oraz trzy wyłudzenia.

Od sierpnia 2017 r. do września 2018 r. mieli oni emitować fałszywe i niezarejestrowane cyfrowe papiery wartościowe, zwane tokenami BCT, a następnie sprzedawać je setkom inwestorów w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Para ta zebrała co najmniej 30 milionów dolarów w ramach ICO, rzekomo w celu sfinansowania rozwoju rozwiązań technologicznych dla funduszy hedgingowych i podmiotów instytucjonalnych zajmujących się handlem kryptowalutami.

To nie pierwszy raz…

SEC zarzuca Manorowi, że okłamywał on inwestorów, co do jego tożsamości, przeszłości kryminalnej i roli w biznesie. Pardo natomiast kłamał na temat składu zespołu zarządzającego projektem oraz twierdził, że ich technologia była wykorzystywana przez 20 funduszy hedgingowych, co tak naprawdę nie miało miejsca.

W 2012 roku Manor zaakceptował dożywotni zakaz prowadzenia działalności w branży umów inwestycyjnych, po tym, jak został skazany za oszustwo związane z upadkiem funduszu hedgingowego, którego był współzałożycielem. Manor odsiedział cztery lata więzienia, za oszustwo na kwotę 106 mln dolarów.

Securities and Exchange Commission - Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) -reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.