Over-the-Counter (OTC) - wszystko o handlu pozagiełdowym [Crypto 101] | CrypS.

Over-the-Counter (OTC) – wszystko o handlu pozagiełdowym

6 min
Autor: Redakcja
Redaktor: Albert Czajkowski
handel pozagiełdowy - czyli otc na rynku kryptowalut Kryptowaluty

Jeśli jesteś traderem, który chce kupić dużą ilość kryptowalut, kupując je poprzez tradycyjną giełdę możesz natknąć się na kilka problemów. Po pierwsze ze względu na poślizg, transakcja może stać się dużo wyższa. Po drugie, narażasz się na ryzyko włamania i kradzieży środków, które jest zawsze obecne na tradycyjnych platformach. Właśnie tutaj pojawia się handel Over-The-Counter (OTC). Handel pozagiełdowy OTC jest usługą dostępną dla traderów z zasobnym portfelem. W dzisiejszym poradniku pomożemy Ci zdecydować, czy handel OTC jest odpowiednią opcją dla Ciebie, oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze usługi OTC. Tak więc, zaczynamy.

Czym jest handel pozagiełdowy (OTC – Over-The-Counter)?

co to jest handel otc - handel pozagiełdowy

Handel pozagiełdowy (OTC) to proces, w którym obrót papierami wartościowymi odbywa się za pośrednictwem sieci brokersko-dealerskiej, a nie na scentralizowanej giełdzie. Ma on miejsce na rynkach pozagiełdowych (zdecentralizowane miejsce bez fizycznej lokalizacji). Handel pozagiełdowy może obejmować akcje, instrumenty dłużne oraz instrumenty pochodne, czyli kontrakty finansowe, które czerpią swoją wartość z aktywów bazowych, takich jak towary. Zaliczamy do nich także kryptowaluty.

W niektórych przypadkach, papiery wartościowe mogą nie spełniać wymogów notowania na standardowej giełdzie. Mogą być wtedy przedmiotem handlu pozagiełdowego. W przeciwieństwie do obrotu na formalnych giełdach, obrót pozagiełdowy nie wymaga obrotu wyłącznie standaryzowanymi towarami (np. jasno określony zakres ilościowy i jakościowy produktów). Nie zawsze też do publicznej wiadomości podawane są ceny.

Rynki pozagiełdowe wciąż pozostają istotnym elementem światowych finansów, jednak szczególne znaczenie mają instrumenty pochodne OTC. Dzięki większej elastyczności uczestnicy rynku mogą dostosowywać kontrakty w taki sposób, aby lepiej odpowiadały ich ekspozycji na ryzyko. Ponadto handel pozagiełdowy zwiększa ogólną płynność na rynkach finansowych.

Handel pozagiełdowy jest jednak obarczony ryzykiem. Jedno z najistotniejszych to ryzyko kontrahenta – możliwość niewywiązania się drugiej strony z umowy przed jej wypełnieniem lub wygaśnięciem. Ponadto brak przejrzystości i słabsza płynność w porównaniu z formalnymi giełdami może wywołać katastrofalne skutki w czasie kryzysu finansowego. Sytuację może pogorszyć elastyczność konstrukcji kontraktów na instrumenty pochodne. Bardziej skomplikowana konstrukcja utrudnia określenie ich realnej wartości. W ten sposób ryzyko spekulacji i nieoczekiwanych zdarzeń może zaszkodzić stabilności rynków.

Jakie ryzyko wiąże się z handlem pozagiełdowym (OTC)?

W ostatnich latach na rynkach pozagiełdowych nastąpiła poprawa. Rezultatem tego jest większa płynność i lepszy dostęp do informacji. Elektroniczne notowania i handel przyczyniły się do rozwoju handlu pozagiełdowego. Jednak rynki OTC nadal wiążą się z pewnymi zagrożeniami, które mogą być mniej powszechne na tradycyjnych giełdach.

Regulacje

Inwestorzy podczas handlu na rynku pozagiełdowym ponoszą większe ryzyko. Podczas gdy brokerzy i dealerzy działający na amerykańskich rynkach pozagiełdowych są regulowani przez Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), giełdy podlegają bardziej rygorystycznym regulacjom niż rynki OTC

Przejrzystość

Ceny OTC są ujawniane publicznie dopiero po zakończeniu transakcji. Transakcja OTC może zostać zawarta bez publicznego ogłoszenia. Ten brak przejrzystości może spowodować, że inwestorzy natrafią na niekorzystne warunki rynkowe. Dla porównania, handel na giełdzie odbywa się w sposób publicznie przejrzysty. Może to dać niektórym inwestorom większą pewność i zaufanie do ich transakcji. Sposób, w jaki odbywa się obrót papierami wartościowymi, odgrywa kluczową rolę w określaniu i stabilności cen.

Zmienność

Innym czynnikiem związanym z walorami pozagiełdowymi jest to, że mogą one być dość zmienne i nieprzewidywalne. Ponadto mogą one podlegać manipulacjom rynkowym, dlatego też podczas handlu zaleca się stosowanie technik zarządzania ryzykiem.

handel pozagieldowy otc - wykres

Handel pozagiełdowy (OTC) na kryptowalutach

Handel OTC na kryptowalutach jest bardzo podobny do tego na tradycyjnych rynkach. Wszystko odbywa się poza scentralizowanymi giełdami. W przypadku kryptowalut transakcje OTC są najczęściej dokonywane przez fundusze hedgingowe lub indywidualnych zamożnych inwestorów. Kryptowalutowy handel OTC może być dokonywany na kilka różnych sposobów:

Za pośrednictwem brokerów

Transakcje OTC są coraz częściej obsługiwane przez brokerów, którzy specjalizują się w dużych transakcjach. Platformy te oferują spersonalizowane usługi, aby pomóc zamożnym inwestorom w realizacji dużych transakcji i uniknięciu poślizgu. Wszystko odbywa się dzięki dostępowi do funduszy za pośrednictwem dostawców płynności, którzy posiadają duże ilości kryptowalut. Przykładami brokerów OTC są itBit, HiveEx.com, Binance lub Coinbase. Ta ostatnia pośredniczyła m.in. w ostatnich zakupach Tesli.

Poprzez czaty

Pierwsza poważna pozagiełdowa transakcja BTC miała miejsce na czacie IRC o nazwie #bitcoin-otc. Ta sieć handlowa jest hostowana na różnych kanałach IRC i umożliwia dokonywanie transakcji peer-to-peer pomiędzy traderami.

Korzystanie z bitomatów lub kantorów

Bitomaty i kantory Bitcoin pozwalają inwestorom na konwersję ich walut fiat na cyfrowe monety bez potrzeby korzystania z giełdy. Inwestor może kupić kryptowaluty za gotówkę, a następnie są one przelewane bezpośrednio na jego portfel.

Dlaczego ktoś miałby korzystać z handlu OTC zamiast z regularnej giełdy?

w czym handel otc jest lepszy od tradycyjnej giełdy kryptowalut

Dlaczego miałbyś zawracać sobie głowę handlem OTC, skoro istnieje ogromna różnorodność tradycyjnych giełd kryptowalutowych oferujących proste transakcje fiat-to-crypto? Istnieje kilka powodów, dla których traderzy z grubymi portfelami powinni zainteresować się handlem pozagiełdowym.

Lepsze ceny

Tradycyjny (giełdowy) rynek kryptowalut jest wciąż w początkowej fazie rozwoju i  dostępna płynność nie zawsze jest wystarczająca do realizacji dużych transakcji. W rezultacie, dokonanie dużej transakcji za pośrednictwem tradycyjnej giełdy może spowodować zmianę ceny kryptowaluty w niekorzystnym kierunku, jeszcze zanim zostanie zrealizowana  – jest to tzw. poślizg. Duże zlecenia mogą zostać rozłożone na kilka mniejszych, a cena każdego z nich często wzrasta. Handel OTC pozwala inwestorom na zakup kryptowaluty w jednej transakcji, po jednej cenie.

Limity

Większość tradycyjnych giełd ogranicza maksymalną kwotę, którą użytkownik może handlować w ciągu jednego dnia, jak również kwotę, którą może wypłacić w ciągu 24 godzin. Limity te mogą się również różnić w zależności od takich czynników jak stosowane metody transakcji, poziom weryfikacji konta oraz czas, przez jaki użytkownik korzysta z danej platformy. W wielu przypadkach mogą one być niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby traderów działających na dużą skalę.

Szybszy czas realizacji

W zależności od dostępnej płynności, realizacja dużych transakcji na tradycyjnej giełdzie może trwać nawet kilka dni. Korzystanie z handlu OTC gwarantuje szybszy czas realizacji.

Zaufanie i bezpieczeństwo

Tradycyjne giełdy kryptowalut są częstym celem ataków hakerskich i często padają ich ofiarą. Zawieranie transakcji OTC za pośrednictwem zaufanego brokera pozwala uniknąć ryzyka związanego z trzymaniem środków na giełdzie.

 

Jak działają transakcje pozagiełdowe?

Pierwszym krokiem w każdej transakcji OTC jest znalezienie kontrahenta. Można to zrobić za pośrednictwem czatu, takiego jak sieć #bitcoin-otc, ale częściej odbywa się to za pośrednictwem platformy brokera OTC.

Następnym krokiem jest wynegocjowanie warunków transakcji. Jeśli chcesz kupić np. BTC, możesz określić następujące szczegóły:

  • Ilość BTC, którą chcesz kupić
  • Czas, w którym ma się odbyć transakcja
  • Twoją pożądaną cenę

Sprzedawca następnie przedstawi oferowaną przez siebie cenę. Jest ona często wyrażona jako procent powyżej najlepszej dostępnej ceny na wiodącej giełdzie – na przykład Giełda ABC + 1%. Oczywiście, dokładny proces negocjacji będzie się różnił w zależności od tego, czy jesteś kupującym czy sprzedającym, medium, którego używasz do zorganizowania handlu oraz wielkości transakcji.

Po uzgodnieniu ceny, kupujący wysyła sprzedającemu pieniądze pokrywające cenę zakupu. Sprzedający wysyła kupującemu odpowiednią ilość kryptowaluty. W zależności od miejsca zamieszkania obu stron biorących udział w transakcji, konieczne może być również przejście przez proces KYC.

Ile potrzebujesz pieniędzy, aby handlować na rynku pozagiełdowym?

Instytucjonalne platformy OTC uruchomione przez kryptowalutowych gigantów zazwyczaj wymagają większej kwoty na start. Mniejsze firmy i pośrednicy oferują niższe progi wejścia.

Zazwyczaj kwoty te są jednak dość spore. Zacznijmy od platform skierowanych głównie do traderów instytucjonalnych. Amerykańska giełda Bittrex, wymaga zaangażowania kwoty nie mniejszej niż 250 000 USD. Inna platforma Poloniex, ma dokładnie taki sam próg. Na Binance minimalna transakcja OTC to 20 BTC. Tymczasem na amerykańskiej giełdzie Coinbase, tylko wybrani użytkownicy Coinbase Prime, usługi specjalnie dostosowanej do inwestorów instytucjonalnych, mogą korzystać z funkcji handlu OTC.

Próg wejścia w mniejszych firmach i na wyspecjalizowanych prywatnych czatach jest znacznie mniejszy. Na przykład na Changelly, która niedawno uruchomiła własną usługę OTC, inwestorzy muszą posiadać przynajmniej 10 BTC. Korzystając z czatów próg wejścia zależy bezpośrednio od osoby, z którą dokonujesz transakcji. Tak samo sytuacja wygląda przy wypłatach w kantorze lub bitomacie.

Podsumowanie

Handel Over-The-Counter (OTC) to wybór, który pozwala uniknąć poślizgu oraz dokonać transakcji w jednej, stałej cenie bez wpływu na rynek. Niestety w większości przypadków jest on zarezerwowany dla inwestorów z grubszym portfelem. W świecie kryptowalut minimalny próg wejścia w handel OTC to około 20 BTC. Jeżeli posiadasz taką ilość coinów lub gotówki, być może warto, abyś zainteresował się tematem.
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.